Mensenhandel bestrijden door aanpak prostitutie

Mensenhandel is alleen goed te bestrijden als EU-landen zoals Nederland de prostitutie niet langer als een normaal beroep beschouwen. Dat zei Europarlementslid Bert-Jan Ruissen maandag in het Europees Parlement.

“Mensenhandel is een veelkoppig monster. Wat zeker niet helpt is dat veel landen prostitutie als een normaal beroep zijn gaan zien, terwijl juist daar heel veel mensenhandel is”, zei Ruissen.

Uitstapprogramma’s

Aanleiding voor het debat was een EU-plan voor betere bestrijding van mensenhandel. “Goede zaak, maar er is meer nodig. Met name bij de EU-landen”, zei Ruissen. Hij noemde concreet:

  • Meer mensen en middelen voor opsporing en handhaving.
  • Betere informatie-uitwisseling tussen nationale instanties.
  • Meer uitstapprogramma’s voor prostituees.
  • Aanpakken van prostitutiebezoekers en exploitanten.

Uitbuiting van draagmoeders gaat nu ook onder de richtlijn vallen. “Zeer terecht”, zei het SGP-Europarlementslid. “Ik blijf echter van mening dat draagmoederschap in zijn geheel verboden moet worden. Niet alleen vanwege de uitbuiting. Maar ook omdat het ethisch gezien zeer discutabel is een kind na de geboorte bij de moeder weg te halen!”

Web: www.eurofractie.sgp.nl
Auteur: Bert-Jan Ruissen
Beeld: Videostill YouTube

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies