Orlando Bottenbley overhandigt Bijbel aan president Santokhi van Suriname

Onlangs mocht Orlando Bottenbley de GrootLetter uitvoering van de EBV24 van de Bible Factory overhandigen aan president Santokhi van Suriname. We hopen dat het tot zegen mag zijn voor de regering en het land Suriname.

Orlando Bottenbley is momenteel voorganger van de vrije baptistenkerk in Dokkum. Eerder was hij onder andere voorganger van de baptistengemeente De Verbinding in Amsterdam en daarvoor van de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten.

Bible Factory

Bible Factory is gebaseerd op het onfeilbaar Woord van God zoals dat in de Bijbel staat. Het doel van de stichting is het evangelie te brengen en het Woord van God wereldwijd te verspreiden ongeacht ras, politiek of nationaliteit. Verder alles wat direct of indirect te maken heeft met het vervullen van dit doel, zal ondernomen worden. De Stichting is een onafhankelijke stichting terwijl zij nauwe contacten zal onderhouden met gelijkgestemde organisaties en personen. De Stichting beoogt haar doelen na te streven door zowel evangelisatie en het ondersteunen daarvan als de verspreiding van Gods Woord wereldwijd.

Loukas Foundation

Het City Bible Project van de Loukas Foundation, ontwikkeld en gelanceerd in 2007, is sindsdien een succesvol concept van evangelisatie gebleken. Het primaire doel is om gelovigen van lokale kerken aan te moedigen en te ondersteunen om effectieve getuigen van de Jezus Christus te worden in en rond hun woonplaats, of het nu een dorp, een kleine stad of een grote stad is.

De City Bible verspreiden

Het City Bible Project wordt onderhouden door gelovige mannen en vrouwen die bereid zijn om de nodige tijd en financiën te besteden aan het drukken, produceren en verspreiden van elke City Bible-editie. Dit zal leiden tot het motiveren en mobiliseren van plaatselijke gemeenten door hen de Bijbelse basis voor Christelijke zending bij te brengen, hen de nodige training te geven voor persoonlijke evangelisatie en hen instructies te geven over de follow-up van contacten en bekeringen. De Loukas Foundation werkt alleen via gelovigen en de plaatselijke gemeente of organisatie. Zij zijn de harten en handen om de City Bible te verspreiden ter ondersteuning van hun getuigenis.

De City Bible is gebaseerd op “identificatie” en “communicatie”. Het City Bible Project wordt georganiseerd, ontworpen, afgedrukt en vervoerd door de Loukas Foundation zonder noemenswaardige “overhead”. Het is een bediening voor de Heer. De City Bible wordt nu wereldwijd in meer dan 80 talen gedrukt. Bijna 5 miljoen City Bibles en boekjes zijn al verspreid.

De Bijbel is de basis

In de Goddelijke inspiratie en onfeilbaarheid van het Woord van God: de Bijbel. Eenheid van God de Vader, Zoon en Heilige Geest. Totale verdorvenheid van de menselijke natuur sinds de zondeval, en daardoor het voor altijd verloren zijn van de onbekeerde, niet-verloste mens. Verlossing van de zonde, uitsluitend door de offerdood van Jezus Christus aan het kruis. Lichamelijke opstanding en hemelvaart van Jezus Christus na zijn kruisiging. Noodzaak van wedergeboorte door de Heilige Geest voor elke gelovige. Permanente inwoning van de Heilige Geest in elke gelovige. Persoonlijke wederkomst van de Heer Jezus Christus voor zijn gemeente. De komst van de Heer Jezus Christus met zijn gemeente om het duizendjarige koninkrijk op aarde te vestigen. Toekomstige schepping van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en het eeuwige Koninkrijk van God.

Doel van de Bible Factory

Bible Factory wil representatief zijn en een partner hebben in elk land in Europa. City Bibles en Bijbels in vele talen worden door hen tegen een standaard lage prijs of gratis verspreid. De partners worden zorgvuldig geselecteerd, dienen dezelfde passie voor evangelisatie als de Bible Factory en zij onderschrijven de doelen van de stichting. Bible Factory fungeert als een centrale leverancier van City Bibles en Bijbels. Zowel de City Bible als de Bijbel worden aangeboden in een standaardformaat voor een “vaste prijs”. Indien gewenst kan een “eigen omslag” worden gemaakt. De City Bible en de Bijbel worden beide geproduceerd in de hoogste kwaliteit op 30 grams Bijbelpapier.

Gods Woord wereldwijd

Er is een toenemende ontkerkelijking en liberalisering in Europa. Bovendien is er vandaag een generatie die het christendom niet of nauwelijks kent. Deze generatie overspoelt nu Europa over met andere religies zodra ze voet op Europese bodem zetten. Dit vereist een nieuwe benadering van evangelisatie. Omdat elke christen de plicht heeft om het evangelie te delen met zijn/haar omgeving, wil de City Bible Foundation de lokale gelovigen en de lokale gemeenschap van gelovigen hierin betrekken door hen te faciliteren in dit belangrijke werk.

Prijs zo laag mogelijk

Om te beginnen moet Gods Woord beschikbaar worden gesteld in de vele talen die lokaal gesproken worden. Omdat de beschikbaarheid van veel vertalingen van de Bijbel beperkt is, is het belangrijk om standaardpublicaties in zoveel mogelijk talen te produceren. De toegankelijkheid en de prijs van deze vertalingen moeten zo laag mogelijk zijn. Daarom is het de bedoeling om in elk land een partner met een lokaal netwerk te creëren. Vervolgens kunnen door middel van een eigen website Bijbels en City Bibles worden verspreid onder de lokale gelovigen en gemeenten. Op deze manier wordt evangelisatie materiaal ter beschikking gesteld om hun persoonlijke getuigenissen te ondersteunen.

Visie

Het verspreiden van Gods Woord en het toegankelijk maken in elke beschikbare taal voor elke inwoner van Europa en wereldwijd gratis of voor de kostprijs. Het doel van dit alles is dat Jezus Christus, de Zoon van God, zal worden aanvaard als de persoonlijke Redder en Verlosser.

Missie

Omdat er steeds meer migratie en integratie van talen is in elk Europees land, zou Gods Woord beschikbaar moeten zijn in elke taal die wordt gesproken en gelezen in elk land in Europa. Dit geldt overigens ook voor de andere continenten.

Auteur: City Bible Foundation
Beeld: City Bible
Web: www.biblefactory.org/nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies