Een persoonlijke relatie met God

Via deze website publiceren we dagelijks mooie en positieve berichten uit de christelijke wereld. We hopen dat we daarmee bezoekers bemoedigen en enthousiast maken. Het goede nieuws krijgt hier voorrang. En eigenlijk bedoelen we met het goede nieuws: het evangelie. Maar waar gaat het dan om in de Bijbel? Wat is de kern van het christelijke geloof? Wij denken dat het gaat om een persoonlijke relatie met God. En daarom plaatsen we vandaag dit artikel waarin we het evangelie uitleggen.

Het eerste wat u moet weten om een persoonlijke relatie met God te hebben is, dat Hij van u houdt. God heeft u gemaakt om in een relatie met Hem te leven. Hij houdt meer van u dan bijvoorbeeld uw ouders of uw beste vriend(in) van u houden en zelfs meer dan u van uzelf houdt.

Hoewel God van ons houdt is er een serieus probleem dat ons verhindert om een persoonlijke relatie met God te hebben. Dat probleem wordt ‘zonde’ genoemd.

De mens is zondig en gescheiden van God

Een ander gedeelte uit de Bijbel zegt: Iedereen heeft gezondigd, en mist de nabijheid van God. (Romeinen 3 vers 23)

Een van de betekenissen van zonde is eigenlijk: je doel missen. Je mist je doel waarvoor je gemaakt bent, namelijk om in een relatie met God te leven. We voldoen niet aan de norm die God stelt. We zijn niet zo liefdevol, eerlijk, betrouwbaar enz. in ons denken en doen als we zouden moeten zijn. U bent misschien ‘beter’ dan de meeste criminelen die in de gevangenis zitten. Maar iedereen komt tekort volgens de normen van God.

Gevolgen van zonde

Het loon van de zonde betekent de schuld of straf voor onze zonde. De straf voor de zonde is de dood. Die dood is niet alleen een lichamelijke dood, maar ook een geestelijke dood. We zijn als het ware afgesneden van God. We kunnen niet bij Hem komen. Die geestelijke dood betekent scheiding tussen God en de mens en die blijft er voor altijd. Dat is wat eigenlijk de hel is: een plaats waar God niet is, voor altijd (ook na dit leven) gescheiden van God.

Goed je best doen?

Sommige mensen geloven dat ze toch bij God kunnen komen door goed hun best te doen. Ze zetten zich in voor andere mensen en goede doelen, ze laten iedereen in hun waarde, ze gaan naar de kerk en doen allerlei godsdienstige dingen. Maar God laat zien dat hoe hard we ook proberen door Hem geaccepteerd te worden door onze goedbedoelde pogingen, we toch nooit kunnen voldoen aan zijn norm. Waarom niet? Goede dingen doen aan de buitenkant verandert niets aan het feit dat we nog steeds zondig zijn aan de binnenkant. Vanuit de zonde (niets meer met God te maken willen hebben en onze eigen weg gaan) volgen er zondige daden (oneerlijkheid, ontrouw, liegen, roddel, egoïsme enz.).

In Matteüs 15 vers 11,18 en 19 staat: Niet wat de mond ingaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein. (…) Wat de mond uitgaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein. Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Ziet u, God kijkt naar ons hart, naar onze binnenkant.

Er is maar één manier

Stel, u probeert de Atlantische Oceaan over te zwemmen. Oké, dat is onmogelijk, maar ‘t is maar even een voorbeeld. U zwemt een paar kilometer en moet het dan opgeven. De Nederlands kampioen zwemmen zwemt veel verder, maar haalt het uiteindelijk ook niet. De een zwemt verder dan de ander, maar niemand haalt de overkant.

Jezus Christus is Gods enige antwoord voor het probleem van de mens

God heeft in zijn grote liefde zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde gestuurd. Hij kwam als mens op aarde. Jezus leefde een perfect leven (dus zonder zonde) hier op aarde en stierf aan een kruis. Hij onderging daar de straf van God voor onze zonden. Het feit dat Jezus de enige weg is waardoor het contact tussen God en de mens hersteld kan worden, is duidelijk te zien in de woorden die Jezus zei tegen zijn volgelingen: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij (Johannes 14 vers 6). Jezus nam onze zonden mee in het graf. Hij stond ook weer op uit de dood. Daarmee liet Hij zien dat Hij sterker is dan de dood en al onze tekortkomingen.

Wat is uw reactie

Het is niet genoeg om te weten dat God van ons houdt en dat Jezus aan het kruis stierf voor onze zonden en weer opstond uit de dood. Om Gods liefde en vergeving te ervaren en Gods nabijheid te ervaren vanaf nu tot over de dood heen (= eeuwig leven), moeten we eerst erkennen dat we zondig zijn en gescheiden van God leven. We moeten ons voor de rest van ons leven compleet toevertrouwen aan Jezus Christus. Hij alleen vergeeft onze fouten. We moeten bereid zijn een compleet andere weg in te slaan (omkeren van ons oude leven naar een nieuw leven met God, de Bijbel noemt dat bekering) dan dat we tot nu toe deden. We moeten eerlijk erkennen dat we altijd zelf hebben uitgemaakt wat het beste voor ons was en dat we God daar niet echt bij nodig hebben gehad. De Bijbel noemt dit allemaal: je geloof, je vertrouwen op Jezus stellen. Op het moment dat we dat eerlijk tegen God zeggen, ontvangen we Jezus Christus in ons leven.

Johannes 1 vers 12: Wie Hem ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Door geloof in zijn Naam word je opnieuw geboren, natuurlijk niet als mens, maar geestelijk uit God. Je wordt dus vanbinnen een heel nieuw iemand! Het is alleen door geloof dat we gered worden. Het komt niet door onze goede werken.

Gebed

Misschien hebt u nog nooit de beslissing genomen om Jezus Christus persoonlijk in uw leven te vragen. U realiseert u misschien dat u Hem nodig hebt. Die beslissing kunt u heel eenvoudig nemen. U kunt met God in contact komen door een kort gebed uit te spreken. En u kunt Jezus om vergeving vragen voor het leven dat u tot nu toe geleefd hebt en Hem in uw leven uitnodigen. U mag de volgende woorden gebruiken, maar u mag het ook met uw eigen woorden zeggen:

Heer Jezus, ik weet dat ik gezondigd heb en dat ik U nodig heb. Dank U dat U stierf aan het kruis om de prijs voor mijn zonden te betalen. Heer, vergeef me voor wat ik gedaan heb en kom in mijn leven. Neemt U het stuur van mijn leven over en maak mij tot diegene die U wilt dat ik ben. Dank U dat U mij gered hebt en dat ik voor eeuwig bij U mag horen. Amen.

Als dit gebed het verlangen van uw hart uitdrukt, bid het dan stil of hardop tot God. Onthoud dat dit een beslissing is die alleen u kunt nemen. Een ander kan het niet voor u doen.

Redactie christelijknieuws
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen – tekening
Website: www.leven.nu

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies