Hilbért: Ik was een mooiprater, maar kende God niet echt

Christelijknieuws sprak met Hilbért Steen Redeker, sinds 1999 getrouwd met Henrike, samen hebben ze 2 dochters. Als vijfde in een gezin van zeven zag hij in 1973 het levenslicht. De afgelopen jaren is hij actief geweest in de wereld van de gospelmuziek. De Bijbel speelde altijd een rol in zijn leven, of toch niet…? In 2018 kwam er een grote verandering in zijn geloofsleven. Lees hieronder zijn indrukwekkende levensverhaal.

Hilbért heeft een prachtige onbezorgde jeugd gehad. ‘Thuis was er altijd een soort van gezellige drukte. Op zondag gingen we twee keer naar de kerk. Wat ik mij daarvan kan herinneren is dat ik altijd enorm gefascineerd was door hetgeen er in de kerk gebeurde. De dominee die de gemeente toesprak, de muziek, het orgel. Als kind speelden we dat thuis nog wel eens na. Ik weet nog dat ik toen graag de dominee was.’

Wat doe je momenteel in het dagelijks leven?

Op dit moment ben ik werkzaam bij een van de grootste installatiebedrijven van Nederland als KAM-medewerker. KAM staat voor: kwaliteit ARBO en milieu. Ik ben onderdeel van een team en als team zorgen wij ervoor dat 280 monteurs veilig de weg op kunnen en veilig, volgens richtlijnen aan het werk kunnen en blijven. Dat is een beetje in een notendop.

Door mijn keuze voor Jezus en mijn verandering, ben ik mij meer en meer gaan verdiepen in de Bijbel. In Matteüs 28:19 staat “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”. Hierdoor voel ik mij in alle bescheidenheid aangespoord om de daarmee aan de slag te gaan. Ik geeft dit min of meer handen en voeten door het schrijven van een blog. Aan de andere kant probeer ik mij ook te ontwikkelen om in het gesproken woord iets te betekenen. Ik zie mijzelf niet direct als spreker, maar ik wil gaan, waar Hij mij zendt en als Hij roept, dan ben ik beschikbaar. Ik wil daar dienstbaar in zijn.

Je bent jaren actief geweest in de gospelmuziek, wat deed je precies?

Muziek is mij min of meer met de paplepel in gegoten. We hadden thuis een orgel en piano. Zondags zongen we vaak mooie liederen rond het orgel. Daar genoot ik altijd enorm van. Ik had een sterke voorkeur voor de piano en kon dan ook een aardig stukje spelen. Hierdoor begon bij mij al vroeg het verlangen te groeien om mijn muzikale talenten, voor zover ik die had, buiten het gezin in te zetten. Dit gebeurde in 2004. Vijf jaar heb ik als toetsenist mogen meespelen in praiseband ZOUT. Nadat deze band er mee stopte in 2009 mocht ik mij inzetten als bandmanager van The Servants. Een talent volle jongensband die u mogelijk kent van Xnoizz Bandbattle 2010 en Vecht Gospelfestival.

The Servants tijdens het Vecht Gospelfestival in 2011 (© Henk-Jan Oudenampsen)

Van 2018 tot 2020 heb ik het management verzorgd voor Queen P. Tussen de bedrijven door organiseerde ik regelmatig concerten en kleinschalige evenementen en hielp ik diverse bands, koren en artiesten bij de invulling van hun marketing vragen. In 2015 groeide dit uit naar de stichting Gospel Factory.

Je was toen christen en deed je werk vanuit je geloof, toch?

Het werk wat ik binnen de Gospelwereld deed, deed ik naast mijn gewone baan. Het was min of meer op vrijwillig basis. Vanuit een christelijke houding of vanuit mijn geloof dacht ik hier goed aan te doen. Ik was ervan overtuigd dat ik met mijn talenten die ik van God had ontvangen, een steentje kon bijdragen in het christelijk muziek circuit. Tot op zeker hoogte was dat misschien ook wel het geval, echter ik liep in mijn gedrevenheid Gods plan met mijn leven compleet voorbij. Mijn motto was meters maken en aandacht vragen. Dat heeft mij op veel plekken gebracht, maar zeker niet dichter bij de Heer. Ik was er toen van overtuigd dat ik daarmee op de juiste weg was. Inmiddels kijk ik daar nu wel anders tegenaan.

In een blog zeg je dat je een ‘mooiprater’ was, hoe zit dat?

Ik was inderdaad een mooiprater. Onder het mom van; ‘alles voor de goede zaak’ heb ik dingen gedaan die gewoon niet goed waren. Ik heb slechte dingen gezegd over mensen. Ik heb, zonder dat ik mij dat bewust was, mensen genegeerd en geschoffeerd. En ik heb mensen dingen belooft die ik achteraf soms helemaal niet waar kon maken. Ik was een ‘mooiprater’, vooral wanneer ik er zelf beter van kon worden. Man, man, wat kon ik het dan allemaal mooi oppoetsen. Met mijn mooie vrome praatjes deed ik het eigenlijk alleen maar voor mijzelf. Het ergste was nog; ik dacht oprecht dat ik hiermee op de juiste weg was. God heeft gelukkig mijn ogen hiervoor geopend. Het grappige is dat ik regelmatig mooipraters om mij heen zie. Mensen die met de bijbel in de hand hun hele zondige leven goed praten.

Wat is precies de grote verandering die je hebt meegemaakt?

Mijn verandering kwam op het moment dat ik mij kwetsbaar en beschikbaar opstelde naar God toe. September 2018 heb ik heel eenvoudig, bij een goede vriend aan de keukentafel mijn hart aan de Heer gegeven. Mijn gebed was dat ik wilde veranderen. Ik wilde leven volgens het plan van de Heer. In mijn gebed heb ik gevraagd of de Heer mij hierin wilde bijstaan. Wat is er toen veel positief veranderd in mijn leven. De Heer heeft Zijn licht doen schijnen over mijn leven. Een keuze die ik iedereen van harte kan aanraden. Mijn keuze en het proces wat daarop volgde noemen we ook wel met een mooi woord bekering of bekeren. Toen Jezus startte met Zijn bediening, begon hij met de oproep tot bekering.
“Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij” (Matteüs 4 vers 17).

Blijkbaar was deze boodschap dusdanig belangrijk dat Jezus juist met deze opdracht Zijn bediening begint.

Van mensgericht naar Godgericht leven

Ook Johannes de Doper sprak al over bekering en daarvoor in het oude testament wordt er eigenlijk nog veel meer gesproken over bekering. Het woord bekeren of bekering is misschien een beetje een zwaarmoedig woord geworden, maar het is nog steeds zeer actueel. De betekenis is even eenvoudig als moeilijk tegelijk. Het is een woord dat meerdere betekenissen in zich heeft. Als we kijken hoe het woord bekering in de Bijbel in het oude testament gebruikt werd, kunnen we spreken over het echte omkeren, je leven veranderen. Van mensgericht naar Godgericht leven. Als we dit in het nieuwe testament bekijken, gaat het meer over verandering in denken. Aan de ene kant gaat het dus om een verandering in levensstijl, een zichtbare ommekeer en aan de andere kant om een verandering in denken.

Je vraagt je misschien af ‘is het niet heel makkelijk gedacht, om te denken dat je er dan bent’. Je hebt helemaal gelijk, want er is inderdaad meer nodig. Ieder jaar vieren we Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Wanneer jij oprecht je leven wil veranderen en je geeft oprecht je hart aan de Heer (lees bekering) dan zal de Heer dat NOOIT onbeantwoord laten. Hij zal je Zijn Heilige Geest zenden om je bij te staan. Deze zal je de kracht, energie en inzicht geven om die stappen te zetten die nodig zijn om je leven daadwerkelijk te veranderen.

Lees je de Bijbel nu anders dan voorheen?

Voor dat ik mijn hart aan de Heer gaf zag ik niet in waarom en op welke punten ik zou moeten veranderen. Ik las mijn bijbel wel, maar ik snapte niet altijd wat er bedoeld werd. Ik zag de bijbel vaak als oud boek met mooie verhalen. Dat veranderde op het moment dat ik mijn hart aan de Heer gaf. Stukje bij beetje openbaarde de Heer Zich meer en meer in mijn leven. ‘Openbaren’ ook weer zo’n lastig woord. Eén van de meest gebruikte Griekse woorden voor openbaren is apocaluptein, dat onthullen of ontdekken betekent. Je kunt daarbij denken aan het wegschuiven van een gordijn waardoor we uitzicht krijgen op een andere werkelijkheid. We krijgen daarmee meer en meer zicht op Gods werkelijkheid en Zijn doel met ons leven. Dat is essentieel om te willen en kunnen veranderen. Mijn bijbel kan ik niet meer lezen zonder dat ik God eerst vraag of de Heilige Geest mij duidelijkheid wil geven over hetgeen ik lees.

Hoe kijk je nu naar de wereld om ons heen?

De wereld is aan het veranderen. Ik hoor regelmatig om mij heen dat het allemaal nog wel meevalt in de wereld, maar dan ben je toch echt versluierd. De wereld staat in brand. Kijk eens naar de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI), de aankondiging van digitale valuta, de uitbuiting van een pandemie om mondiaal bestuur tot stand te brengen, de explosieve toename van agressie. De seksuele immoraliteit en de promotie van de LHBTIQ+ agenda gericht op onze kinderen, binnen de kerk krijgt dit ook meer en meer voet aan de grond. Denk eens aan de wijdverspreide wetteloosheid overal, de huidige gebeurtenissen die zich in Europa en de rest van de wereld ontvouwen, hoe abortus goed gepraat wordt, hoe euthanasie de normaalste zaak van de wereld is geworden, hoe mensen steeds meer en meer voor eigen rechter spelen, er is geen respect meer voor niemand.

Ik wil niet zeggen dat je alle teksten uit de bijbel klakkeloos 1 op 1 kunt toepassen

Het is ons allemaal lang geleden al voorzegt. Lees de bijbel, dan kom je dit tekstgedeelte uit Mattheus tegen. Ik wil hiermee niet zeggen dat je alle teksten uit de bijbel klakkeloos 1 op 1 kunt toepassen, echter dit gedeelte heeft ons toch wel iets te zeggen.

Matteüs 24: 6-24

“U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. Er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.”

Alles wat recht is wordt kromgepraat en alles wat krom is wordt recht gepraat. Soms lijkt het of we leven in een omgekeerde wereld. We hebben God en de Bijbel helemaal losgelaten.

Hoe ziet de toekomst er volgens jou uit?

De wereld om ons heen wordt steeds grimmiger en dat wordt alleen maar erger. Sommige groeperingen geloven dat er nog een grote opwekking gaat komen, maar daar ben ik persoonlijk niet van overtuigt. Zeker, er gebeuren de laatste tijd ook hele mooie dingen, er zijn steeds meer mensen die voor Jezus kiezen. Het is goed dat we daarbij stil staan, echter deze wereld is wel eindig. Dat moeten we ons wel degelijk beseffen. De enige opwekking die er mij inziens gaat komen staat beschreven in 1 Thessalonicenzen 4 ‘Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.’ (1 Thessalonicenzen 4:15-18)

Wat is jouw oproep aan onze lezers?

God heeft een plan met uw leven. Het is daarom belangrijk om vandaag nog te kiezen voor Jezus en om Zijn weg te volgen. ‘Maar indien het kwaad is in uw ogen, de HERE te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: òf de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, òf de goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen!’ (Jozua 24:15).

Kies voor Jezus nu het nog kan. Reken bewust en definitief af met je oude leven. De tijd begint te dringen. Hij roept u en mij. “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” (Matteüs 11:28).

Keer terug naar God. De wereld zal steeds wreder en killer worden, maar bij de Heer is rust te vinden. Dat zal misschien niet altijd even makkelijk zijn, “maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.” (Jesaja 40:31).

Jij mag kiezen en ik zou je graag op het hart willen drukken vandaag nog te kiezen voor Jezus. “Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden” (Handelingen 2:38).

Als jij je overgeeft aan de Heer door bekering, geeft Hij in ruil daarvoor de ‘wedergeboorte’, dat wil zeggen: een nieuw leven met Hem.

Interview: Redactie christelijknieuws
Auteur: Hilbért Steen Redeker
Foto: Privé-bezit Hilbért
Blogs van Hilbért: www.richterenzes.nl
Volg Hilbért op: www.twitter.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies