Hester was depressief maar dat veranderde radicaal

Hester: Deze bijbeltekst uit Psalm 104 heeft veel betekenis voor mij: ‘Ik zal voor de Heere zingen in mijn leven, ik zal voor mijn God psalmen zingen, mijn leven lang. Mijn overdenking van Hem zal aangenaam zijn, ik zal mij in de Heere verblijden.’ De reden dat ik mijn getuigenis geef is samengevat in deze tekst. Ik mag voor de Heere zingen en me in Hem verblijden. Dat is niet altijd zo geweest.

Jaren geleden kende ik God niet en was ik depressief. Ik was niet gewoon een beetje down, maar had echt het plan om een einde aan m’n leven te maken. Ik werd gek van de gedachten in mijn hoofd die alles negatief maakten. En ik dacht dat het nooit zou veranderen, maar later besefte ik dat de duivel me dit probeerde wijs te maken. Het was alsof hij tegen me zei: dat is jouw karakter, en dat is zo donker, dat gaat nooit veranderen dus wat heeft de wereld aan zo’n negatief iemand als jij… je kunt maar beter stoppen met leven…’

Eigenlijk wilde ik helemaal niet dood, maar de gedachten in m’n hoofd schommelden heel sterk. Soms schreef ik zelfs afscheidsbrieven die ik dan even later toch weer verscheurde.

Op het juiste moment

Gelukkig kwam dat dieptepunt nooit wat op het juiste moment kwam God in mijn leven. Ik zat op mijn kamer en las Psalm 27 vers 13 en 14: ‘Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de Heere, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de Heere.’

En het was echt alsof God op dat moment tegen mij zei: Hester, je moet blijven leven want Ik ga je mijn goedheid laten zien, en de goedheid van het leven. Vanaf dat moment was er niet zoveel veranderd in mijn hoofd, maar wel dit dat ik wilde blijven leven.

Zoveel meer

Kort daarna kwam ik echt tot geloof in God en dat gaf me zoveel vreugde, terwijl ik eigenlijk ook best depressief was. Maar ik besefte dat ik God nu kende en dat dat genoeg voor me was. God gaf zoveel meer dan ik kon denken of beseffen. Hij gaf mij niet alleen zijn genade waardoor mijn zonden zijn vergeven en ik een kind van Hem mocht worden, maar Hij genas ook mij denken, de negatieve gedachten nam Hij weg.

Positieve denker

Ik werd een positieve denker uit de grond van mijn hart. En den mensen die mij nu kennen kunnen bevestigen dat ik nu een optimist ben geworden. Ik kan nu overal van genieten en daar ben ik enorm blij mee.

Ik luister niet meer naar de duivel want alles wat hij zegt zijn leugens. Mijn advies: luister niet naar hem als je in een vergelijkbare fase zit als ik. God kan volledig genezen, daarvan ben ik het bewijs.

Een doel

God heeft een doel met je leven. Hij heeft je wonderlijk gemaakt. Hij heeft een plan met je leven. Hij wil niet dat je negatief denkt over jezelf of over je leven, maar dat je tot groei en bloei komt en Hem gaat dienen en volgen. Hij geeft vreugde in je hart en daar mag je je over verblijden en daarover mag je zingen tot Zijn eer.

Misschien wil je meer weten over dit leven met God. De Bijbel is Gods boek, daarin kun je alles vinden wat je nodig hebt. Kort samengevat is dit de boodschap:

De weg naar het Leven

1 – God heeft alles gemaakt: de aarde, planten, dieren, mensen… In het begin was alles prachtig. Er was geen ziekte en geen dood. En God had een relatie met de mensen.
2 – Maar de eerste mensen, Adam en Eva, werden ongehoorzaam en opstandig. Vanaf dat moment
was de relatie tussen God en mensen verbroken.
3 – Ruzie, eenzaam heid, ziekte en dood zijn de gevolgen. Zonder God is er geen werkelijk leven. Ook ik leef ge scheiden van God. Hij moet mij straffen voor mijn verkeerde daden (‘zonden’ noemt de Bijbel dat). Als ik sterf, blijf ik ver van God vandaan.
4 – Uit liefde zorgde God voor een oplossing. Zijn Zoon, Jezus Christus, kwam uit de hemel naar de aarde. Hij stierf aan een kruis. Daar droeg Hij mijn straf. Na drie dagen stond Hij op uit de dood.
5 – Als ik geloof dat Jezus Christus voor mijn zonden is ge storven en ik Hem aanneem als Redder, krijg ik een relatie met God. Ik word Zijn kind!
6 – Nu is mijn nieuwe leven begonnen! Ik kan elke dag met God praten (bidden). In de Bijbel, het boek van God, lees ik wat Hij tegen mij zegt.
7 – Dit nieuwe leven gaat verder, ook na mijn dood. Als ik sterf, zal ik bij God zijn in de hemel.

Meer informatie: www.jijdaar.nl
Auteur: Jij daar / redactie christelijknieuws
Foto: Videostill YouTube

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies