Doel stichting Red een Kind is: Mensen een zetje geven

Een gemeenschap sterk maken, zodat mensen zelf hun leven weer vorm kunnen geven. Stichting Red een Kind richt zich niet alléén op kinderen, maar helpt ouders en gemeenschappen om voor kinderen zorg te dragen. Wilt u ook het verschil maken? Word sponsor en steun een kind in armoede! Lees hier alles over kindsponsoring.

In het noordwesten van Oeganda heerst armoede. Het gebied is meer achtergebleven en vanuit de overheid werd weinig geïnvesteerd. Zo ontstond armoede en later depressiviteit. Er was geen uitzicht, geen vooruitgang. Moedeloosheid volgde. Veel van wat inwoners ondernamen, slaagde niet.’ Liesbeth Speelman, adviseur van Red een Kind vertelt: ‘We noemen dat ook wel een samenleving met een depressie.’

Invloed op kinderen

‘Zo’n sfeer heeft invloed op het kind’, legt Speelman uit. ‘We zien dat zij door de toenemende spanningen sneller het slachtoffer worden van mishandeling en misbruik. Ook school wordt minder belangrijk: uitzicht op een goede toekomst is er niet.’. ‘Een kind is onderdeel van een omgeving, een gemeenschap. Help je die niet, dan kom je ook niet ver met de toekomst van kinderen.’

De ouders van Robina zitten in een zelfhulpgroep en bouwen hun leven op 

Kinderen in zwaar weer

Samen met de lokale partners zoekt Red een Kind naar gebieden waar kinderen in zwaar weer zitten. ‘De lokale hulporganisatie legt contact met de leiders in een gemeenschap. Die overleggen weer met elkaar waar de gemeenschap behoefte aan heeft.’ vertelt Speelman.
De missie van Red een Kind is het creëren van een nieuwe toekomst aan kinderen en hun gemeenschap in armoede. ‘Dat doen we door kwetsbare gemeenschappen te versterken, zodat zij hun leefomstandigheden en kansen zélf duurzaam kunnen verbeteren.’ legt Speelman uit. ‘Onderwijs zien we als een van de sleutels om uit de vicieuze cirkel van armoede te komen. Daarom vinden we het zo belangrijk dat kinderen gestimuleerd worden om naar school te gaan.’

Rol van mannen 

Hoewel de gemeenschap alle vragen op tafel mag leggen, kunnen die niet altijd ingewilligd worden, licht de adviseur toe. ‘Wij leggen bijvoorbeeld geen weg aan, alhoewel we de gemeenschap wel advies kunnen geven om daarover te lobbyen. Maar ons doel en expertise is direct in het belang van het kind.’
De lokale partner start met groepsgesprekken waarbij deelnemers nadenken over verschillende onderwerpen. Denk aan de rol van mannen in de opvoeding, voeding, gezondheidszorg en bescherming van kinderen. Daarin neemt de lokale partner de begeleiding op zich, vertelt Speelman. ‘De groep wordt begeleid door sociaal werkers van de lokale hulporganisatie. Het is dus niet zo dat wij, witneuzen, even gaan vertellen hoe het moet.’ Er is veel ruimte voor discussie waardoor de lokale bewoners elkaar opscherpen.

Het brengt harmonie

Met de verandering van strategie bleek dat de resultaten positief uitvallen, zegt Speelman. ‘We krijgen vaak terug: ‘It brings harmony in the house’ (het brengt harmonie in huis, red). De gesprekken over omgang tussen man en vrouw en tussen ouders en kinderen hebben tot gevolg dat er minder geweld plaatsvindt. Ook worden kinderen gestimuleerd om naar school te gaan.’

Liliane en Fabrice kunnen naar school! 

Gezamenlijke spaarpot 

Een mooi initiatief binnen de groepen is het opzetten van een gezamenlijke spaarpot. In de gesprekken leren deelnemers wat sparen is en hoe ze dit kunnen doen. Leden leggen vervolgens maandelijks geld apart. Dit is inmiddels uitgegroeid tot een behoorlijk bedrag. Uit deze gezamenlijke pot kunnen mensen geld lenen, bijvoorbeeld voor de aankoop van zaden om zo te starten met een moestuin. Sommige ouders lenen geld zodat ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Het geeft de inwoners een trots gevoel. En vertrouwen dat ze iets aan hun situatie kunnen doen. Er is minder uitzichtloosheid en daarmee wordt een samenleving als het ware uit een depressie gehaald.’

Mensen een zetje geven

Dat is uiteindelijk ook ons doel: mensen een zetje geven zodat ze daarna zelf hun omstandigheden kunnen verbeteren. Dat geeft veel perspectief voor de lange termijn dan ze alleen ondersteunen door middel van bijvoorbeeld het uitdelen van voedsel.
Na een aantal jaar keren we terug naar de gebieden waar we eerder trainingen gaven. Je ziet dat de projecten echt impact hebben gehad, ook jaren na het vertrek van Red een Kind is een gemeenschap nog in staat om hun leven vorm te blijven geven.

Mede dankzij duizenden mensen uit Nederland die het werk van Red een Kind steunen maken we impact voor kinderen in armoede. Wilt u ook het verschil maken? Word sponsor en steun een kind in armoede! Lees hier alles over kindsponsoring.

Web: www.redeenkind.nl
Beeld: Red een Kind / christelijknieuws.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies