Steun voor werk Open Doors blijft groeien

De vervolging van christenen wereldwijd intensiveert, zowel in aantal als in heftigheid. Dat constateert Open Doors in haar jaarverslag over het afgelopen jaar. Hoewel die ontwikkeling impact heeft op het werk ‘op het veld’, zag Open Doors Nederland de steun voor haar werk groeien.

“We schrijven 2023 bij als een uitzonderlijk jaar”, stelt directeur Maarten Dees. Het was een jaar met enorme natuurrampen, waaronder de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië en een ernstige droogte in Oost-Afrika. Daarnaast brak er een burgeroorlog uit in Soedan, een land dat al lang te kampen heeft met armoede en geweld.

Crises

Deze crises troffen christenen, vooral als ze een minderheid vormen, extra zwaar. In Soedan bijvoorbeeld moesten veldwerkers van Open Doors hun huis ontvluchten vanwege het oorlogsgeweld. In het Midden-Oosten blijft het aantal christenen afnemen door vertrek naar andere landen.

In West-Afrika konden radicale groepen hun invloed vergroten door toegenomen politieke instabiliteit. In landen ten zuiden van de Sahara nam het geweld van islamitische milities tegen de kerk toe. Zelfs in Latijns-Amerika, een overwegend katholiek continent, breidde de christenvervolging zich uit, zoals in het autoritair bestuurde Nicaragua.

Ook in Azië nam gewelddadige vervolging toe, met name in het verre Oosten. In India nam de invloed van hindoenationalisten een hoge vlucht, dat onder meer ontaardde in bloedig geweld (circa 180 doden) in de deelstaat Manipur. China liet naar schatting 10.000 kerken onder dwang de deuren sluiten en gebouwen afbreken.

Meer hulp

Toch kon Open Doors Nederland meer doen voor hun vervolgde broeders en zusters. Er zijn in 2023 meer Bijbels verspreid dan het jaar ervoor: 1.865.739 Bijbels, een stijging van bijna 200.000 ten opzichte van 2022. Daarnaast kregen veel meer christenen een Bijbelse training: ruim 3,6 miljoen, een toename van 400.000 in 2022.

Ook kon Open Doors meer doen op het vlak van onderzoek en presence ministry (intensief en rechtstreeks contact met vervolgde christenen): ruim 1,2 miljoen gelovigen konden worden bereikt, bijna het dubbele van het jaar daarvoor.

Open Doors Nederland zag de baten stijgen, van 14,7 miljoen euro naar 17,6 miljoen euro. “We ontmoetten veel bewogenheid bij de mensen die ons werk steunen”, aldus Dees. “We ervoeren sterk dat God aan het werk is, dat Hij voor ons uitgaat en dat wij Hem mogen volgen.”

De online versie van het Jaarverslag 2023 is te lezen en te zien op opendoors2023.inzine.nl Daar zijn ook de jaarrekening en een PDF van het jaarverslag 2023 te downloaden.

Web: www.opendoors.nl
Auteur: Gerhard Wilts
Beeld: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies