Defensiewet: Adequate landsverdediging geen overbodige luxe

Het is zover. Na een lange aanloop wordt de Defensiewet waar de SGP het initiatief toe nam officieel in behandeling genomen door de Tweede Kamer. In die wet is vastgelegd dat Nederland moet voldoen aan de NAVO-norm dat de lidstaten van de NAVO allemaal minimaal 2% van het Bruto Nationaal Product dienen te besteden aan de eigen krijgsmacht.

Kamerlid Chris Stoffer nam een aantal jaren geleden het initiatief tot deze wet. Na de verkiezingen van 22 november nam Diederik van Dijk de Defensie-portefeuille over. De initiatiefwet werd in eerste instantie meegetekend door VVD, CDA en Volt. Inmiddels hebben ook BBB, NSC, D66, ChristenUnie en JA21 zich aangesloten. Daarmee is een meerderheid in de Tweede Kamer binnen handbereik.

Verwaarlozing van de Nederlandse Defensie

De reden voor indiening van dit wetsvoorstel is de decennialange verwaarlozing van de Nederlandse Defensie. Ondanks meerdere aangenomen moties-Van der Staaij om meer te investeren in defensie, ging de afbraak van de krijgsmacht gewoon door. Inmiddels is het tij gekeerd, mede door de oorlog in Oekraïne en Amerikaanse presidenten die Europa terecht verweten op de pof van de Amerikanen te leven.

Harde noodzaak

SGP-Kamerlid Diederik van Dijk is “blij” dat het besef is doorgedrongen dat een adequate landsverdediging geen overbodige luxe is, maar harde noodzaak. “Dit is toch wel een mijlpaal. Het is mooi dat er zich met deze coalitie van goedwillenden een meerderheid aftekent voor deze wet. Dat is goed nieuws voor onze krijgsmacht, maar vooral voor de veiligheid van onze burgers. Jarenlang heeft de SGP, Kees van der Staaij en Chris Stoffer in het bijzonder, hiervoor gevochten. Het is nu aan de Tweede Kamer om dit wetsvoorstel voortvarend te behandelen en ervoor te zorgen dat onze defensie verzekerd is van structurele financiële zekerheid. Vrede is nooit goedkoop.”

Auteur: SGP
Web: www.sgp.nl
Beeld: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies