Plannen om maatschappelijke diensttijd af te schaffen

Vandaag is Mirjam Bikker (ChristenUnie) op werkbezoek geweest bij maatschappelijke ontmoetingsplek Skill Ability in Apeldoorn om in gesprek te gaan met jongeren die zich inzetten voor de samenleving. Mirjam Bikker heeft daar onder andere gesproken over de maatschappelijke diensttijd.

Mirjam Bikker: “Vandaag heb ik bij Skill Ability in Apeldoorn de kracht van zorgzaamheid gezien. De jongeren die ik vandaag heb ontmoet, laten mij zien dat zorg bij uitstek iets is van ons samen, van de samenleving. Daarom vind ik het ook zo intens jammer dat samenlevingspartijen als NSC en BBB in het nieuwe coalitieakkoord instemmen met het afschaffen van de maatschappelijke diensttijd en niets benoemen over de waarde van vrijwillige inzet. Juist in een samenleving die draait om het individu, leren jongeren tijdens hun maatschappelijk diensttijd om te zien naar elkaar.”

Samenlevingsvisie

Ongeveer een op de drie volwassenen voelt zich eenzaam in Nederland. En aan de zorg kant loopt het personeelstekort met de dag op. Mirjam Bikker: “Het is in dit licht wrang om te bemerken dat de samenlevingsvisie van het nieuwe kabinet in zichzelf gekeerd is. Klaar staan voor de ander is er niet meer bij in dit akkoord”.

Maatschappelijke diensttijd

Het idee voor het invoeren van de maatschappelijke diensttijd kwam van de ChristenUnie. In 2017 is, dankzij de inzet van de ChristenUnie en het CDA, de invoering van de maatschappelijke diensttijd opgenomen in het regeerakkoord. Na twee jaar experimenteren is de maatschappelijke diensttijd in 2020 officieel van start gegaan. Inmiddels hebben al 100.000 jongeren een maatschappelijke diensttijd gedaan, waarvan een deel als vrijwilliger actief blijft. ChristenUnie Tweede Kamerlid Don Ceder is eerder deze week eveneens in gesprek gegaan met jongeren die de Maatschappelijke Diensttijd doen. Ook zij gaven aan zeer bedroefd te zijn over de aangekondigde bezuinigingen. Ze hebben een petitie op poten gezet met de oproep om te voorkomen dat de bezuiniging doorgang vindt.

Mirjam Bikker: “Het is gaaf om te zien hoe jongeren aan de slag zijn voor de anderen. Dat wil ik aanmoedigen. Deze coalitie wil dat stoppen, dat is erg onverstandig. We gaan samen ons best doen om ze daarvan te doordringen.’

Informele zorg

Om de zorgvraag van de komende jaren aan te kunnen zal er ook steeds vaker een beroep worden gedaan op informele zorg. Eind vorig jaar is daarom op initiatief van de ChristenUnie een nieuwe politieke en maatschappelijke samenwerking gesmeed; de Coalitie Samenleving. Uit dit samenwerkingsverband, tussen politieke partijen en maatschappelijke organisaties, zijn negen concrete voorstellen gekomen om meer ruimte te bieden aan de samenleving om zorg te dragen voor de naaste.

Mirjam Bikker: “Zorg voor elkaar verrijkt je leven en relaties. Wanneer het leven tegenzit, sta je elkaar bij. Te lang hebben we in de zorg vooral professionals centraal gezet. Met als gevolg: onhoudbare zorgkosten, relaties die te vaak op afstand staan, grote tekorten op de arbeidsmarkt en dat terwijl ons land staat voor de grootste vergrijzingsgolf uit haar geschiedenis. De zorg moeten we daarom weer met de héle samenleving doen.” De ChristenUnie zal zich er de komende periode voor blijven inzetten om deze voorstellen te realiseren.

Web: www.christenunie.nl
Beeld: ChristenUnie
Auteur: Anne-Saar Kunz

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies