Nog een keer water

Column – Sommige lezers zullen waarschijnlijk denken dat de foto’s van de vorige column en deze column erg op elkaar lijken. Dat klopt, want ze zijn genomen bij dezelfde vijver op de Lüneburger Heide. Maar de vogel op de foto van vandaag is eigenlijk “de schuld” van het feit dat ik überhaupt met mijn camera bij deze vijver ben gaan zitten.

We waren vroeg bij het recreatiecentrum aangekomen, hadden een kop koffie genomen en waren naar de bankjes bij deze vijver gewandeld om heerlijk van onze koffie te genieten. En plotseling kwam “hij” bij de vijver drinken – een appelvink! De appelvink is onze grootste inheemse vink en ik had hem meer dan 30 jaar geleden voor het laatst “live” gezien, dus ik was erg opgewonden en tegelijkertijd geïrriteerd dat mijn camera nog goed ingepakt in de kamer lag.

De volgende dag

Maar mijn boosheid verdween snel toen ik de volgende dag op hetzelfde tijdstip weer bij de vijver was, dit keer met mijn camera, want de appelvink kwam weer op dezelfde plek drinken. En op de derde dag moest ik stilletjes lachen omdat de appelvink weer op hetzelfde tijdstip op dezelfde plek kwam drinken. Ik moest lachen omdat deze vogel met dit gedrag bijna voldeed aan het cliché van een Duitse ambtenaar.

Maar alle gekheid op een stokje, er staat een vers aan het einde van de Bijbel in Openbaring 21 waarin de Here Jezus zegt: “Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.” (vers 6)

Tijdloos

Jezus is het begin! In Johannes 8:58 zegt Hij tegen de Joden: “Voordat Abraham was, ben Ik.” Hij zei niet: Ik was vóór Abraham, maar Ik ben vóór Abraham – Jezus is niet gebonden aan tijd en ruimte, Hij is absoluut tijdloos! En in Johannes 17:5 bidt Jezus tot de Vader: “En nu, Vader, verheerlijk Mij bij U met de heerlijkheid die Ik bij U had voordat de wereld was.”

Omdat Jezus niet alleen mens is, maar tegelijkertijd ook eeuwig God, was Hij er al voordat deze aarde werd geschapen en zal Hij er ook nog zijn lang nadat deze aarde heeft opgehouden te bestaan.

Job verwoordde het al heel duidelijk in het Oude Testament: “Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over het stof opstaan. Ik zelf zal Hem aanschouwen, en mijn ogen zullen Hem zien, niet een vreemde.” (Job 19, 25 + 27)

En de schrijver van de brief aan de Hebreeën spoort ons aan om weg te blijven van de zonde en te volharden in onze geestelijke reis “En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.” (Hebreeën 12:1-2)

Oorsprong en Voltooier

Dit is trouwens ook opmerkelijk: De Heere Jezus is de oorsprong van ons geloof, omdat Hij voor ons en onze schuld stierf als onze plaatsvervanger aan het kruis van Golgotha. Hij volgde ons, Hij nodigde ons uit en overtuigde ons dat het goed is om Hem te volgen! En Hij zal ook de Voltooier van ons geloof zijn – wat betekent dat Hij er ook voor zal zorgen dat wij, die Hij zo duur heeft gekocht, veilig zullen aankomen op onze bestemming, het huis van de hemelse Vader. Daarom zegt Hij het zo duidelijk in Johannes 17: “Vader, ik wil dat zij die U Mij gegeven hebt, bij Mij zijn waar Ik ben, zodat zij mijn heerlijkheid zien die U Mij gegeven hebt …” (vers 24).

Voor niets

In Openbaring 21:6 zegt Jezus: “Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.” Het water des levens betekent dat degene die ervan gedronken heeft een burger van de hemel is.
Een kleine opmerking over de uitdrukking “voor niets” – deze heeft twee totaal tegenovergestelde betekenissen! Het kan gebruikt worden om iets als “tevergeefs” te omschrijven en in positieve zin betekent het dat iets “gratis” wordt gegeven.

Dus als Jezus het water des levens voor niets aanbiedt, is het helemaal gratis voor degenen die het accepteren omdat Jezus de prijs volledig heeft betaald op Golgotha. Er is geen rekening, geen onaangename verrassing achteraf!

Maar als iemand denkt dat hij of zij zo volmaakt is dat hij of zij geen vergeving nodig heeft, maar direct aanspraak kan maken op een plaats in de hemel, dan is het aanbod voor die persoon voor niets. De Heer biedt iedereen zijn vergeving gratis aan, maar helaas zijn er veel, te veel mensen voor wie dit aanbod tevergeefs is.

Ik hoop dat geen van mijn lezers tot deze laatste groep mensen behoort! En als iemand deze column leest en denkt zonder Gods genade te kunnen – denk dan alsjeblieft nog eens na! Gods aanbod is nog steeds geldig en je kunt het alleen ontvangen als je Hem om vergeving vraagt en Zijn aanbod aanneemt!

Lars Krüger

Lars Krüger woont samen met zijn vrouw in Duitsland en is een groot liefhebber van de natuur. Hij is actief in de plaatselijke evangelische gemeente. Regelmatig is Lars met zijn fotocamera te vinden in de natuurgebieden rond zijn woonplaats. Voor deze site schrijft hij over zijn belevenissen en ervaringen en trekt hij mooie parallellen met gedeelten uit de Bijbel. Vertaling: redactie christelijknieuws.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies