Onderzoek banden Universiteit: Dubbele moraal tegen Israël?

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël, heeft de Universiteit Leiden verzocht om openbaarheid te geven over samenwerkingsverbanden met landen die mensenrechten schenden. Dit in navolging van de eis van pro-Palestijnse studenten om banden met Israëlische instellingen te verbreken. Wat hopen ze hiermee te bereiken?

En: wat doe je als docent als er in je klas Jodenhaat plaatsvindt? Het CIDI schreef mee aan een handreiking voor docenten. Dit en meer bespreken we met Aline Pennewaard van het CIDI, historica en schrijfster.

Meer over CIDI

CIDI komt op voor het recht van Joden om in vrede en veiligheid te wonen en te leven. In Nederland, Israël en de rest van de wereld. Met ons werk richten we ons op het bestrijden van antisemitisme en het overbrengen van een reëel en eerlijk beeld van en over Israël. We doen dat door de kennis over gebeurtenissen in Israël, en de geopolitieke context waarin Israël zich bevindt, te vergroten en te duiden.

CIDI richt zich op verschillende doelgroepen: politici, media (als toegangspooort tot het algemene publiek), beleidsmakers, jongeren, studenten, de eigen achterban en het geïnteresseerde publiek. We streven naar een veilig leven voor Joden in Nederland en Europa. Antisemitisme is een groeiend maatschappelijk probleem. Onze ambitie is een afname van het aantal antisemitische uitingen en incidenten te bewerkstelligen. In de preventieve sfeer door voorlichting en educatie. In de repressieve sfeer pleiten wij voor betere handhaving van de wet.

Voor Israël

CIDI verdedigt het recht van Israël om in vrede en veiligheid te leven. Sinds Israël in 1948 werd opgericht, heeft het meer dan eens oorlogen moeten voeren tegen landen en organisaties die de totale vernietiging van Israel prediken. Nog steeds wordt het bestaansrecht van Israel ontkend door veel landen en organisaties in de regio. CIDI is geen verlengstuk van de Israelische regering en ontvangt geen overheidssubsidies – ook niet uit Israël. Geen enkel land, ook Israël niet, is boven kritiek verheven. CIDI is voorstander van een tweestatenoplossing die het zelfbeschikkingsrecht van zowel Joden als Palestijnen respecteert. Maar wanneer Israël in zijn bestaansrecht wordt bedreigd, zal CIDI schouder aan schouder staan met de Israelische bevolking.

Tegen antisemitisme

Joden in Nederland hebben, net als ieder ander, het recht op een veilig bestaan. CIDI bestrijdt antisemitisme in woord en daad. Het belangrijkste middel tegen antisemitisme en andere vormen van haat en discriminatie, is onderwijs. CIDI zet zich daarom actief in voor educatie en voorlichting. Maar wanneer individuen of organisaties haat of geweld prediken tegen Joden, zal CIDI niet aarzelen om gerechtelijke stappen te ondernemen.

Beeld: Videostill YouTube
Web: www.cidi.nl
Meer: www.cvi.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies