Petitie goede doelen: Red de giftenaftrek

De ChristenUnie komt, samen met een groot aantal goede doelen en bedrijven met een breed ondertekende petitie om de giftenaftrek in stand te houden. De nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB wil enorm snijden in de giftenaftrek, zowel voor ondernemers als burgers. Het wordt hierdoor fiscaal veel minder aantrekkelijk om te schenken aan goede doelen en kerken.

De zorg van de initiatiefnemers van de petitie is dat deze maatregel grote gevolgen heeft voor het geefgedrag aan goede doelen en kerken. De verwachting is dat goede doelen en kerken door deze versobering jaarlijks tientallen miljoen aan giften zullen mislopen.

Pieter Grinwis

Pieter Grinwis (ChristenUnie): “Nederland bloeit op wanneer mensen omzien naar elkaar. Met het uitkleden van de giftenaftrek geeft deze coalitie duidelijk blijk van een armetierige samenlevingsvisie. De coalitie zegt een regering te willen vormen die hoop geeft, maar met de afschaffing van de giftenaftrek sijpelt de hoop uit de samenleving weg. Natuurlijk, en gelukkig maar, geven de meeste mensen om niet, maar uit onderzoek blijkt dat de giften hoe dan ook kleiner worden. Goede maatschappelijke initiatieven moet de overheid ruim baan geven, niet fiscaal ontmoedigen.”

ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis zal de petitie dinsdag tijdens het debat over de voorjaarsnota aanbieden aan het kabinet en zijn collega-woordvoerders. De petitie is mede opgesteld door:

Goede doelen

Goede Doelen Nederland, ZOA, Open Doors, Woord en Daad, Dorcas, Tot heil des Volks, Compassion, Rijk Zwaan, Hartstichting, Cultuurfonds, Wereld Natuur Fonds, Protestantse Kerk in Nederland, Kerk in actie, CIO, Leger des Heils, Natuurmonumenten, Zonnebloem, EO Metterdaad.

U kunt de petitie ‘red de giftenaftrek, geef om de samenleving’ lezen en tekenen via www.reddegiftenaftrek.nl

Auteur: Anne-Saart Kunz
Web: www.christenunie.nl
Petitie: www.reddegiftenaftrek.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies