Red een Kind en Dorcas gaan mogelijk fuseren

‘Alleen ga je snel, maar samen kom je verder.’ Dit is een bekende uitspraak die ons werk vorm geeft want samenwerken zit immers in het DNA van onze organisatie! Samen met anderen kunnen we nog meer betekenen voor mensen en kinderen die onze hulp heel hard nodig hebben. Daarom onderzoeken Red een Kind en Dorcas de komende maanden, samen met een externe begeleider, of ze, op termijn, kunnen samengaan in een grote ontwikkelingsorganisatie met gedeelde christelijke waarden en normen.

Het is een beginnend onderzoek, er zijn nog geen beslissingen genomen en er veranderd nu niets aan de huidige situatie. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn dan zullen we uiteraard onze achterban en andere betrokkenen hierover uitgebreid informeren. Onze missie; er zijn voor kinderen in nood, is en blijft onze belangrijkste focus daar verandert, ook in een mogelijke samenwerking, niets aan. We zien uit naar een goed proces waarin we de juiste afwegingen maken en wellicht als organisaties samen onze impact nog meer kunnen vergroten.

Meer informatie over de mogelijke fusie: Bericht Red een Kind

Dorcas

Dorcas investeert in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Dit doen we door middel van het stimuleren van ondernemerschap, zelfredzaamheid en bescherming van mensen in een kwetsbare situatie.

Dorcas is een christelijk goed doel die werkt aan verandering op 3 niveaus. We creëren mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren we in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en samen werken aan oplossingen. En we bouwen aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Red een Kind

Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving.
We kiezen er bewust voor om kinderen te helpen op de plek waar ze wonen, omdat wij geloven dat God kinderen bewust in gezinnen en in een gemeenschap plaatst en dat dit voor hen de beste plek is om op te groeien. Het kind staat centraal in onze aanpak om te helpen, maar de familie en de hele omgeving van de kinderen krijgen ook de kans om uit armoede te groeien.

Waarom strijden wij tegen armoede?

Elke dag sterven duizenden kinderen aan de gevolgen van armoede. Die werkelijkheid is niet te verteren! Daarom komen wij in actie. Wij geloven namelijk dat we samen het verschil kunnen maken voor kinderen in armoede. En wat blijkt? Onze duurzame werkwijze werkt, het resultaat van onze aanpak is dat kinderen letterlijk ‘groeien’ uit de armoede. Als donateur geef je voor even, maar verander je de situatie voorgoed. Dat stimuleert om nog meer kinderen te helpen.

Waar strijden wij tegen armoede?

Op dit moment strijden wij tegen armoede in India, Kenia, Burundi, Malawi, Oeganda, Rwanda, Zuid-Soedan, Somalië en DR Congo.

Auteur: Redactie christelijknieuws / Red een Kind
Beeld: © Henk-Jan Oudenampsen
Web Red een kind: www.redeenkind.nl
Web Dorcas: www.dorcas.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies