Gekocht is gekocht

Column – Als een koper tegen een verkoper zegt ‘verkocht is verkocht’ of ‘gekocht is gekocht’ wil hij daarmee zeggen dat hij niet bereid is het door hem gekochte weer af te staan. Het blijft zijn eigendom. Volgens Boek 5, artikel 1 van ons Burgerlijk Wetboek heeft hij daarmee het meest omvattende recht op de zaak in handen. Daar gaat deze column over. Maak je geen zorgen. Ik ga geen college geven over de toepassing van het eigendomsrecht.

Twijfel

Op de kansel staat een predikant waarvan uit zijn woordkeus duidelijk wordt dat hij het moeilijk heeft. Er is de afgelopen tijd zoveel gebeurd, zowel in zijn gemeente als in de wereld om hem heen, dat hij het vertrouwen in God wat was kwijtgeraakt. Het is hem teveel geworden. Hij schaamt zich er niet voor dit met de gemeenteleden te delen.

Overwinning

Maar haast aan het eind van zijn preek leek het er op dat bij capituleerde. Nee, hij overwon. Niet door eigen kracht maar door geloof in Degene die hem had gekocht en voor hem had betaald. Zo maar ineens (ik ben er vrij zeker van dat de woorden niet in zijn uitgeschreven tekst voorkwamen) zei hij: “Gekocht is gekocht”. Het werd even stil vanaf de kansel. Emotie overviel de predikant. Hij hervatte zich met de woorden “Lof aan God, lof aan de Zoon, lof aan de Heilige Geest. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.” En dat was het einde van de preek.

Duur gekocht

Ik vond het best eerlijk van de predikant dat hij zo open was over de strijd die hij had gevoerd. Wie kent dit niet? En waarom zou een predikant die strijd niet hoeven te kennen? Het mooiste vind ik dat de predikant al prekend de oplossing vond voor zijn probleem: gekocht is gekocht. Wat zou hij daarmee bedoelen? Ik denk dat ik het weet. Vermoedelijk werd hij sterk bepaald bij de volgende bijbeltekst: “U bent immers duur gekocht” (1 Korinthe 6:20). Vooral dit vers sluit erg aan bij de woorden van de predikant. Gelovigen hebben weet van deze prijs. Een grenzeloos hoge prijs. Om mij tot Zijn eigendom te maken heeft de Heere Jezus voor mij de kruisdood ondergaan. Er staat immers in de bijbel “De Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” (Galaten 2:20) En een ieder die dat gelooft mag weten het persoonlijk eigendom van de Heere Jezus te zien. Hij heeft de prijs voor jou betaald en Hij geeft ‘Zijn eigendom’ nooit meer op. Gekocht is gekocht.

Auteur: Willem van Leiden
Beeld: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies