Ankie van Tatenhove: Dit was niet de uitslag waarop we hadden gehoopt

Ankie van Tatenhove van de ChristenUnie: Kort en goed: dit was niet de uitslag waarop we hadden gehoopt. We zijn dicht bij een volle zetel gekomen. Bijna 180.000 mensen gaven de ChristenUnie opnieuw hun vertrouwen. Aan iedereen die op onze partij heeft gestemd: heel hartelijk bedankt!

Wat hadden we ontzettend graag gezien dat Anja zich in Europa de komende vijf jaar had kunnen inzetten voor een voluit christelijk verhaal: voor geloofsvrijheid, voor de schepping en voor het leven. Zoveel kandidaten hebben zich het vuur uit de sloffen gelopen voor een beter resultaat. Het loopt nu anders dan gehoopt.

Twee jaar geleden is de keuze gemaakt om als ChristenUnie en SGP in Europa niet samen verder te gaan. De SGP heeft nu wél een zetel bemachtigd en dat is reden voor felicitaties aan hun adres.

Bezinnen op de toekomst

Er zijn in de afgelopen maanden, na de Tweede Kamerverkiezingen, ontzettend veel gesprekken gevoerd, met onze leden, bestuurders en themanetwerken uit het hele land. We leren hieruit dat de ChristenUnie een helder, fris en eigen geluid moet laten horen. Het is ook goed om ons de komende tijd te bezinnen op de vraag of we in de toekomst een politieke samenwerking aan willen gaan en zo ja, met wie.

Als ChristenUnie blijven we overtuigd én vanuit eigen beginselen ons werk doen. Vanuit ons geloof in Christus zoeken we ernaar om vrede te bevorderen en recht te doen. Dat is en blijft onze missie, die niet verandert, ook niet door een teleurstellende uitslag.

Beeld: © Henk-Jan Oudenampsen
Web: www.christenunie.nl
Tekst: Ankie van Tatenhove

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies