Kees van Velzen: Bevrijding gijzelaars ongekende opsteker voor Israël

Inmiddels komen er meer details naar buiten over de bevrijding van de vier gijzelaars afgelopen zaterdag uit het zogeheten ‘vluchtelingenkamp’ Nuseirat in Gaza. Een lichtpuntje in een donkere tijd, en een einde aan de afschuwelijke onzekerheid voor de familieleden van deze gegijzelden. Tegelijkertijd zijn er nog 120 gijzelaars in Gaza, en blijven dus vele families in onzekerheid. Hier spreken we over met ds. Kees van Velzen.

Kennismaken met Kees van Velzen

‘Ik ben al vanaf mijn jeugd betrokken bij Israël. En nu ben ik ook als spreker betrokken bij Christenen voor Israël. Ik kan gerust stellen dat een nieuwe wereld voor mij open ging, om namelijk meer en meer te gaan ontdekken hoe groot de trouw van de Heere God aan Zijn volk is. Om daarnaast te zien hoe bevoorrecht wij zijn om de vervulling van Gods beloftes van meer dan 2500 jaar geleden aan het Joodse volk gedaan, in de tijd waarin wij leven, werkelijkheid te zien worden.’

‘Ik ben afgestudeerd aan de Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee. Zowel in België als in Nederland ben ik voorganger/predikant geweest en ik heb gewerkt als Hoofd Nazorg van de Evangelische Omroep.’

Uitgelicht

‘Ik spreek graag over de rol van Israël in de eindtijd en de tegenkrachten die hierbij opgeroepen worden. Wij leven in fascinerende tijden. De berichten volgen elkaar razendsnel op. De wereld is in beroering. Wij zijn een unieke generatie die de vervulling van Gods beloften ziet zoals dit misschien door geen enkele generatie in de menselijk geschiedenis is meegemaakt. Wat moeten wij hiermee als Nieuwtestamentische christenen? Als nooit tevoren worden christenen geroepen om hoopvolle mensen te zijn in deze laatste fase van de wereldgeschiedenis. En daarvoor moeten onze Bijbels opengaan om te zien hoe de Almachtige God ons wil inschakelen bij de volvoering van Zijn heilsplan!’

Christenen voor Israël

Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komende koninkrijk. Als Christenen voor Israël doen wij dit door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israël. Wij roepen christenen op tot solidariteit met Israël en wijzen elke vorm van antisemitisme af. En wij gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Wij steunen Israël metterdaad en zijn werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten.

Meer informatie: www.cvi.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies