Hij doet mij nederliggen

Column – In mijn boekenkast staan wat boeken die ik graag pak In periodes waarin ik mij onrustig voel. Een van die boeken is “Hoe een herder Psalm 23 ziet”. Kort geleden heb ik het voor de zoveelste keer gepakt en weer heeft de inhoud zijn zegenende werking gedaan.

De schrijver

De schrijver van het boek is Phillip Keller. Hij was schaapherder en hulpprediker. Vanuit zijn grote kennis over schapen en de taak van een schaapherder heeft hij een heel eigen kijk op deze bekende Psalm 23 gekregen. Met name de rol en verantwoordelijkheid van de herder voor de schaapskudde, maar ook voor het individuele schaap zet hij op een heel mooie en evenwichtige manier uiteen. Zijn woorden tekenen als het ware het beeld waarover hij spreekt.

Onrust

Onderstaande passage sprak mij bijzonder aan. Door alles wat er op mij was afgekomen hadden onrustgevoelens zich meester van mij gemaakt. Vluchten naar de Goede Herder en bij Hem schuilen was de remedie. De bedoelde passage uit het boek is wellicht niet alleen voor mij van belang, maar ook voor mijn medebroeders en -zusters, die ook in een periode van onrust verkeren door alles wat er op hen afkomt. Wat kunnen we dan uitzien naar de Goede Herder die ons doet nederliggen in grazige weiden en zelf daarbij de wacht houdt.

Citaten uit het boek

“In het christelijke leven is het enige wat mij volkomen tot rust brengt het intense bewustzijn, dat mijn Herder bij mij is. Niets kan angst en paniek zo radicaal verdrijven, niets kan de verschrikking van het onbekende zo volkomen wegnemen als de tegenwoordigheid van Christus.

Hoe ouder ik word, hoe vaker ik dit ervaar. Het is de wetenschap dat mijn Meester en Vriend, mijn Eigenaar, de zaak goed onder controle heeft, zelfs als die er rampzalig voor me uitziet. Dat geeft natuurlijk enorm veel rust. “Nu kan ik in vrede nederliggen en slapen, want Gij o God, zult mij behoeden”.

Dit is het grote bewijs van het werk van Gods Geest, namelijk om dit gevoel van de aanwezigheid van Christus aan ons te openbaren. Hij komt ons rustig verzekeren, dat Christus Zelf Zich volkomen van ons dilemma bewust is en er diep bij is betrokken. En met deze zekerheid kunnen we ons eigenlijk alleen maar rustig ontspannen.”

De Goede Herder

Wat zijn wij als schapen van de Goede Herder best af met deze Herder. Zijn niet-aflatende zorg voor Zijn schapen, Zijn liefde en inzet. Alles is gericht op ons welzijn. Ik ervaar het als een voorrecht bij Hem te mogen gaan schuilen zodra ik merk dat het mij teveel wordt. En ik ben ervan overtuigd dat ik Hem daar ook blij mee maak. Toen Hij hier op aarde was was het Zijn wens dat mensen bij Hem zouden schuilen zoals een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels (Mattheus 23:37).
Ik ken geen beter plekje tegen onrustgevoelens.

• Het citaat is met toestemming van de uitgever overgenomen uit Phillip Keller ‘Hoe een herder Psalm 23 ziet’, uitgegeven door ArkMedia. In februari 2024 verscheen hiervan een heruitgave.

Auteur: Willem van Leiden
Beeld: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies