Geert-Jan Knoops: Zeg niet zomaar ‘genocide’ zonder de feiten te kennen

Te pas en te onpas wordt door journalisten, opiniemakers en politici en ook tijdens pro-Palestina-demonstraties geschermd met termen als ‘genocide’ en ‘schending van internationaal recht’. Juridisch ingewikkelde termen die worden gebruikt om acties van Israël te veroordelen. Is dat terecht, en kloppen die beschuldigingen? Hoe stel je genocide vast, en waar gaat internationaal recht nu eigenlijk over? Prof.dr. Geert Jan Knoops, strafrechtadvocaat en specialist op het gebied van internationaal recht, legt het uit.

Over Geert-Jan Alexander Knoops

Prof. mr. dr. Geert-Jan Alexander Knoops werd in 1987 beëdigd als advocaat en treedt naast zijn functie bij Knoops’ advocaten op als lead counsel voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar politiek van het internationaal recht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en is hij visiting professor internationaal strafrecht aan Shandong University (Jinan, China). Prof. Knoops is tevens vice president van het European Innocence Network.

Herzieningsprocedures

Als advocaat treedt prof. Knoops ook op in herzieningsprocedures en in zaken voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In het verleden trad hij op voor het Joegoslavië Tribunaal (ICTY), het Rwanda Tribunaal (ICTR) en het Speciale Tribunaal voor Sierra Leone. Hij is tevens toegelaten tot de lijst van advocaten die optreden voor het Cambodja-tribunaal in Pnom Penh.

Bush en Obama

Prof. Knoops is in het verleden benoemd tot expert adviseur van de verdediging in de zaak Hamdan v. Rumsfeld die betrekking had op het beleid van de regering Bush ten aanzien van Guantánamo Bay. Daarnaast bracht hij een advies uit aan de regering Obama over de sluiting van Guantánamo Bay en is hij als adviseur verbonden aan Sunsglow New York, dat zich richt op het bevorderen van internationaal recht.

Korps Mariniers

Door zijn functie als reserve-luitenant-kolonel bij het Korps Mariniers trad prof. Knoops op als adviseur tijdens verschillende internationale oefeningen. Hij verscheen als deskundige voor de Nederlandse Parlementaire Commissie inzake de ISAF-missie in Uruzgan en voor de Parlementaire Commissie Bestrijding Piraterij.

Boeken

Daarnaast schreef hij verschillende boeken op het gebied van nationaal en internationaal recht. In 2009 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau voor zijn rol en bijdrage aan de ontwikkeling van het recht en zijn bijdrage op dit punt aan de Nederlandse politiek.

Auteur: Christenen voor Israël
Web: www.cvi.nl
Over Knoops: www.knoopsadvocaten.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies