Nederland steunt verdachte en extremistische organisatie BDS

De Nederlandse staat ondersteunt de Palestijnse hulporganisatie BDS, van wie veel medewerkers en bestuursleden openlijk de aanvallen van 7 oktober verheerlijken. Dat blijkt uit onderzoek gedaan door de ‘Nederlandse Juristen voor Israël’. Jaarlijks betaalt de overheid bijna 400.000 euro aan de Onafhankelijke Commissie voor Mensenrechten: één van de meest prominente mensenrechtenorganisaties van de Palestijnse gebieden.

Waarom stopt de overheid deze subsidie niet? En in Duitsland is de BDS-beweging als ‘verdachte extremistische groepering’ aangemerkt. Deze anti-Israël organisatie is ook in Nederland actief, giften voor deze stichting zijn zelfs aftrekbaar. Hier spreken we over met Freek Vergeer, jurist, werkzaam voor CIDI en onderdeel van de Nederlandse Juristen voor Israël.

Freek Vergeer

Freek Vergeer (1989) heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Hij is werkzaam als onderzoeker Israël en het Midden-Oosten bij het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Hiervoor werkte hij ruim tien jaar bij de overheid.

Missie en visie van CIDI

CIDI komt op voor het recht van Joden om in vrede en veiligheid te wonen en te leven. In Nederland, Israël en de rest van de wereld. Met ons werk richten we ons op het bestrijden van antisemitisme en het overbrengen van een reëel en eerlijk beeld van en over Israël. We doen dat door de kennis over gebeurtenissen in Israël, en de geopolitieke context waarin Israël zich bevindt, te vergroten en te duiden.

CIDI richt zich op verschillende doelgroepen: politici, media (als toegangspoort tot het algemene publiek), beleidsmakers, jongeren, studenten, de eigen achterban en het geïnteresseerde publiek.

Veilig leven voor Joden

CIDI: We streven naar een veilig leven voor Joden in Nederland en Europa. Antisemitisme is een groeiend maatschappelijk probleem. Onze ambitie is een afname van het aantal antisemitische uitingen en incidenten te bewerkstelligen. In de preventieve sfeer door voorlichting en educatie. In de repressieve sfeer pleiten wij voor betere handhaving van de wet.

Ten aanzien van Israël willen we bewerkstelligen dat bij politici en maatschappij begrip voor de beweegredenen en een reëel beeld over Israël is, en de geopolitieke context waarin het land zich bevindt. Dit verklaart de aandacht die we vragen voor de politiek voor Iran en de aan haar gelieerde terreurorganisaties, die allemaal Israël dreigen te vernietigen.

Voor Israël

CIDI verdedigt het recht van Israël om in vrede en veiligheid te leven. Sinds Israel in 1948 werd opgericht, heeft het meer dan eens oorlogen moeten voeren tegen landen en organisaties die de totale vernietiging van Israël prediken. Nog steeds wordt het bestaansrecht van Israël ontkend door veel landen en organisaties in de regio. CIDI is geen verlengstuk van de Israëlische regering en ontvangt geen overheidssubsidies – ook niet uit Israël. Geen enkel land, ook Israël niet, is boven kritiek verheven. CIDI is voorstander van een tweestatenoplossing die het zelfbeschikkingsrecht van zowel Joden als Palestijnen respecteert. Maar wanneer Israel in zijn bestaansrecht wordt bedreigd, zal CIDI schouder aan schouder staan met de Israelische bevolking.

Tegen antisemitisme

Joden in Nederland hebben, net als ieder ander, het recht op een veilig bestaan. CIDI bestrijdt antisemitisme in woord en daad. Het belangrijkste middel tegen antisemitisme en andere vormen van haat en discriminatie, is onderwijs. CIDI zet zich daarom actief in voor educatie en voorlichting. Maar wanneer individuen of organisaties haat of geweld prediken tegen Joden, zal CIDI niet aarzelen om gerechtelijke stappen te ondernemen.

Auteur: Christenen voor Israël
Beeld: Videostill YouTube
Web: www.cvi.nl
Meer over CIDI: www.cidi.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies