Chris Stoffer: De kennismaking met Dick Schoof was goed

Dinsdag 2 juli staat de nieuwe regering op het bordes van Paleis Huis ten Bosch. Woensdag en donderdag debatteert de Tweede Kamer met de nieuwe premier: Dick Schoof. Chris Stoffer maakte alvast kennis met hem en blikt vooruit op volgende week. Welkom bij de 88ste aflevering van het SGP-weekjournaal!

Stoffer: “Onze houding tegenover ieder kabinet is constructief-kritisch. Dat geldt ook voor het kabinet-Schoof. Ook de voorstellen van dít kabinet zullen we op de eigen mérites beoordelen. De SGP heeft niet voor niks de reputatie een partij te zijn waarvan je weet wat je eraan hebt.”

Dat zei Chris Stoffer op het jaarlijkse partijcongres van de SGP, gehouden in Nieuwegein. De SGP-voorman ziet in de plannen van het nieuwe kabinet plussen en minnen. De plussen betreffen de plannen om ondernemers, zoals boeren en vissers, meer ruimte te gunnen. Ook de intentie om de migratie terug te brengen beoordeelt hij positief.

Gezin

Minder te spreken is hij over het ontbreken van passages over de waarde van het gezin en de positie van eenverdieners. Datzelfde geldt voor wat er gaat gebeuren op medisch-ethisch gebied. Over de vrijheid van onderwijs merkt Stoffer dat de nieuwe minister van Onderwijs Eppo Bruins verwachtingen schept en hoopvol stemt. “Ik wens hem, en in hem het hele kabinet, Gods zegen toe bij de vervulling van zijn even mooie als moeilijke ambt.”

Giftenaftrek

Ronduit negatief is de SGP over het beperken van de giftenaftrek. “Een graat in onze keel. Dat mes snijdt aan twee kanten verkeerd. Het ontmoedigt zorg en giften voor de naaste en gaat ertoe leiden dat de staat financieel juist meer moet bijspringen. Het is een koude douche voor goedwillende Nederlanders. Hoe kóm je erop?”

Bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking

‘Pijnlijk’ noemt Stoffer de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. “Het is uiteraard prima als er gekort wordt op de export van abortus en andere progressief-liberale ‘verworvenheden’. Maar korten op de hulp aan de allerarmsten is tegen ons zere been. Met Woord en Daad en veel andere geestverwante organisaties zullen we ons ervoor inzetten om dit te voorkomen,” aldus de SGP’er.

Auteur: SGP-weekjournaal
Beeld: VideoStill YouTube
Web: www.sgp.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies