Veel organisaties in verzet tegen aanslag op giftenaftrek

De coalitie die zich verzet tegen de voorgenomen aanslag door het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB op de giftenaftrek breidt zich in rap tempo uit. Sinds de start van de petitie ‘Red de giftenaftrek’ enkele weken terug door een aantal maatschappelijke organisaties, bedrijven en de ChristenUnie is deze inmiddels al meer dan 30.000 keer ondertekend en zijn er vele tientallen maatschappelijke organisaties en bedrijven bijgekomen.

Vandaag voegen zich daar ook een aantal politieke partijen bij: CDA, D66, GroenLinks-PvdA, JA21 en SGP. Wat al deze organisaties verbindt is dat ze geven om de samenleving en daarom fel tegenstander zijn van het zetten van de botte bijl in de giftenaftrek.

Onmiskenbaar gevolgen

Ruim vijf weken geleden presenteerden PVV, VVD, NSC en BBB hun hoofdlijnenakkoord. Naast een aantal grote bezuinigingen die de samenleving zeker zullen raken, is daarbovenop één van de aangekondigde maatregelen in dat akkoord om de giftenaftrek flink uit te kleden. Dit heeft onmiskenbaar gevolgen voor het geefgedrag van mensen en bedrijven en daardoor wordt de samenleving hard geraakt. De verwachting is dat goede doelen en kerken door het aanpassen van de giftenaftrek jaarlijks vele tientallen miljoenen aan giften zullen mislopen. Een brede coalitie spreekt zich daarom uit voor het in stand houden van de aloude Nederlandse geefcultuur. Het geefgedrag loopt de afgelopen jaren al iets terug en de verwachting is dat het versoberen van de giftenaftrek een volgende dreun oplevert voor goede doelen.

Steun van 250 maatschappelijke organisaties

De oproep om de giftenaftrek in stand te houden wordt inmiddels gesteund door ruim 250 maatschappelijke organisaties. Onder de ondertekenaars zijn organisaties die actief zijn in het zorgdomein, in natuurbeheer, in ontwikkelingssamenwerking, in de schuldhulpverlening, sportverenigingen, cultuur en in kerkelijke koepels. Ook is er veel steun vanuit het bedrijfsleven voor de oproep. Zo hebben bedrijven als Rijk Zwaan en de AFAS-foundation de oproep aan het nieuwe kabinet ook ondertekend.

Meer politieke druk

Daarnaast neemt ook de politieke druk op de aangekondigde versobering van de giftenaftrek toe. Inmiddels hebben CDA, D66, GroenLinks-PvdA, JA21 en SGP zich namelijk aangesloten bij de actie om de giftenaftrek in stand te houden. Volgende week is het Kamerdebat over de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet. Meerdere partijen zullen dat debat aangrijpen om de druk op het kabinet op te voeren om de giftenaftrek te ontzien. Daarmee neemt de politieke en maatschappelijke druk op PVV, VVD, NSC en BBB toe om de aangekondigde
versobering niet door te zetten.

Pieter Grinwis (ChristenUnie):

“Het zo fors uitkleden van het belastingvoordeel bij giften aan goede doelen, kerken en andere prachtige maatschappelijke initiatieven is een klap in het gezicht van de samenleving. Als de maatregel daadwerkelijk komend najaar in het Belastingplan terecht komt, zijn wij helaas genoodzaakt om tegen het gehele Belastingplan te stemmen. Daarom onze gezamenlijke oproep aan het kabinet: keer terug op uw schreden, houd de giftenaftrek in stand en waardeer zo een samenleving waarin we omzien naar elkaar.”

Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA):

“We willen niet dat door het nieuwe kabinet het maatschappelijk middenveld verder in de verdrukking komt.”

Hans Vijlbrief (D66):

“De cultuursector, internationale hulporganisaties en sport- en studentenverenigingen krijgen het al voor de kiezen met een btw-verhoging en snoeiharde bezuinigingen. En nou willen ze het ook nog eens duurder maken voor mensen om nota bene hun eigen geld aan een goed doel te geven. Goede doelen hebben het al moeilijk. Stop deze belastingverhoging.”

Inge van Dijk (CDA):

“Mijn samenlevings- en verenigingshart huilt als ik kijk naar de gevolgen van de plannen van de nieuwe coalitie voor het maatschappelijk middenveld. Zoals dat bezuinigen op de giftenaftrek het geefgedrag demotiveert, terwijl het Nederlandse geefgedrag van oudsher sterk is. We moeten blijven waarderen dat mensen tijd, geld en andere middelen geven voor anderen.”

Chris Stoffer (SGP):

“Ik roep de coalitiepartijen met klem op om dit onderdeel van het akkoord te herzien. Dit is een graat in onze keel. Hier dreigt een koude douche voor goedwillende Nederlanders. Het werk van kerken, stichtingen en andere goede doelen is écht van onschatbare waarde. Vrijwillig geven moet je niet fiscaal ontmoedigen, maar juist extra stimuleren. Alle maatschappelijke initiatieven die je hiermee ontmoedigt, komen straks als een boemerang terug: dan kan de overheid het zelf gaan oplossen én betalen. Heel onverstandig!”

Joost Eerdmans (JA21):

“Giften zijn de zuurstof voor de maatschappij. Juist omdat mensen tegenwoordig steeds minder willen uitgeven aan goede doelen, bijvoorbeeld omdat ze de organisaties niet vertrouwen, is het verlagen van de drempel erg belangrijk. Het is goed als donateurs, klein en groot, de aftrek behouden.”

Paul Smeets (Hoogleraar filantropie UvA):

“Uit onderzoek blijkt dat donateurs aanzienlijk meer geven dankzij de giftenaftrek, wat essentieel is voor de samenleving. Hoewel de giftenaftrek de overheid geld kost, levert deze investering veel op: goede doelen en hun miljoenen vrijwilligers besparen de overheid aanzienlijke bedragen. Denk aan de cruciale rol van voedselbanken, daklozenopvang, jeugdzorg en ouderenzorg. Zonder hun inzet zou de overheid deze taken zelf moeten uitvoeren, met veel hogere kosten als gevolg. De giftenaftrek is dus niet alleen een stimulans voor donaties, maar een noodzakelijke maatregel voor maatschappelijke ondersteuning.”

Auteur: Manuel Voordewind
Web: www.christenunie.nl
Beeld: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies