Uniek Congres over het eigendomsrecht op Oost Jeruzalem, Judea en Samaria

Op initiatief van Jack van der Tang uit Den Haag, m.m.v. vele nationale en internationale organisaties vindt er op 3 en 4 juli een Bijbels congres in Den Haag plaats. Doel is om een decreet te overhandigen aan het Internationaal Gerechtshof (ICJ).

Dit zal ondertekend worden door de vele (inter-) nationale leiders en alle andere aanwezigen. Het betreft de vraag die door de Verenigde Naties is voorgelegd aan het ICJ over het ‘eigendomsrecht’ op Oost Jeruzalem, Judea en Samaria.

Wat is de reden van dit congres?

Den Haag is het afgelopen half jaar wereldwijd in het nieuws m.b.t. Israël. Den Haag is de hoofdstad van het Internationaal Recht in de wereld. Met rechtbanken als o.a. de ICC en het ICJ. Zo is Den Haag nu veel in het nieuws m.b.t. Israël, maar de rechtszaak die nu speelt gaat over het eigendomsrecht van Israël op Oost Jeruzalem en het Bijbelse hartEland. We zien dus meer dan ooit dat de wereldwijde juridische strijd om Israël in Den Haag plaatsvindt.

Kerken verdeeld

Op verzoek van de Verenigde Naties mochten alle naties hun juridische mening op het land Israël inleveren bij het ICJ tot afgelopen juli 2023. Iedereen heeft wel een mening bij het conflict. Ook de kerken zijn hierover zelfs verdeeld. Maar wat zegt de Bijbel over het land en het eigendom hierover? Moet dat niet leidend voor ons zijn? Joel 3 vers 1 en 2 is zeer duidelijk.

Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, 2. zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld.

De situatie zoals beschreven door de profeet Joel, is nog nooit zo actueel geweest als nu. Als gelovigen willen we ook een Bijbels geluid brengen aan de rechters van het ICJ en anderen. We zijn geroepen om de Bijbelse Waarheid te spreken in de hoofdstad van Vrede en Recht.

Illegaal bezet?

Daarnaast is er het ernstige besef dat onze landen geoordeeld zullen worden met betrekking tot het delen van het land. De bezoekers beseffen de ernst meer dan ooit en komen uit allerlei delen van de wereld om te staan in verootmoediging voor hun land en om voorbede te doen. Juist hier in Den Haag waar een beslissing genomen gaat worden of bijvoorbeeld Oost Jeruzalem ‘illegaal bezet’ zou worden door Israël. De plek waar de twee meest belangrijke bergen zich bevinden die alles te maken hebben met de wederkomst van onze Messias Jezus. Namelijk de Olijfberg en de Tempelberg (95% van de Bijbelgeschiedenis speelt zich af in Judea-Samaria).

Waarom is het belangrijk juist nu dit congres te houden?

Omdat juist nu de kwestie speelt in Den Haag bij het ICJ. We kunnen elk moment een uitslag verwachten. Dat kan zijn voor of na 3 of 4 juli. Dat we spreken over een decreet, is gebaseerd op basis van Esther 8 vers 8:

Schrijft u dan zelf over de Joden zoals goed is in uw ogen, in naam van de koning, en verzegelt u het met de zegelring van de koning. Want de tekst die in naam van de koning geschreven en met de zegelring van de koning verzegeld is, kan niet herroepen worden.

Twee dagen

Het event zal bestaan uit twee delen. De eerste dag zal in het teken staan van het land en de tweede dag zal het decreet centraal staan. Er zijn vele (inter) nationale sprekers, gebed, muziek. Uit allerlei delen van de wereld komen er bezoekers die dankbaar zijn om hier in Den Haag te staan voor een Bijbels geluid, maar ook om te staan voor hun eigen land. Want Joel leert dat elk land wordt geoordeeld door de Here God en zij komen hier om te pleiten voor hun land als dat land besluit om Jeruzalem en het hartland te ontkennen als zijnde niet Joods. Een unieke gebeurtenis die maar één keer wordt georganiseerd. Iedereen die dit besef kent, is uitgenodigd. Het wordt georganiseerd in het World Forum.

Datum: 03-04 juli 2024
Locatie: World Forum The Hague, Churchillplein 10, 2517 JW Den Haag
Voor meer info: thetrial2024.org
Beeld: © Henk-Jan Oudenampsen
Tickets: Bestellen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies