ChristenUnie roept op tot grondige hervorming toeslagenstelsel

De ChristenUnie roept het nieuwe kabinet op om bij het regeerprogramma te komen met een eerste uitwerking van de hervorming van het toeslagenstelsel. “Dit hoofdlijnenakkoord maakt mensen nog afhankelijker van vermaledijde toeslagen, terwijl dat de inkomensonzekerheid juist vergroot. We moeten af van de toeslagen”, aldus ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. Het voorstel van Bikker haalde zojuist een meerderheid in het debat.

De ChristenUnie is al langer een pleitbezorger voor afschaffing van toeslagen. Te complexe regelingen zijn ingewikkeld voor zowel mensen als de uitvoering. De gevolgen hebben we de afgelopen jaren kunnen zien. Het toeslagenstelsel zorgt voor veel mensen voor grote problemen met forse terugvorderingen van toeslagen met schuldenproblematiek tot gevolg.

Het kan anders

Bij het de afgelopen verkiezingsprogramma heeft de partij laten zien dat het anders kan: én het stelsel vereenvoudigen, én de inkomens voor lage inkomens en middeninkomens fors verbeteren.

In tegenstelling tot de afgelopen jaren kan de Belastingdienst binnenkort een vereenvoudiging van het belastingstelsel in combinatie met een hervorming van het toeslagenstelsel aan. “De ambitie van dit kabinet is nu nog vaag. Waar staat dit kabinet over vier jaar? Vinden we in dit kabinet een bondgenoot om die toeslagen af te schaffen om het stelsel grondig te vereenvoudigen”, zo vroeg Mirjam Bikker in het debat.

Auteur: Anne-Saar Kunz
Web: www.christenunie.nl
Beeld: © Toff-fotografie

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies