Grote uitersten en toch volgelingen

Column – Hoe het kwam weet ik niet meer, maar ineens was ik met mijn gedachten bij de discipelen. Twaalf in getal en elk van hen geroepen door de Heere Jezus om zijn volgeling te worden. Van deze groep springen er vooral Petrus en de broers Johannes en Jacobus eruit. Zij zijn als het ware het kernteam en hun namen worden in de Evangeliën vaak genoemd. Maar wat moet je met Simon, de Zeloot, wiens naam maar twee wordt genoemd?

Simon, de Zeloot

Ongetwijfeld zal de Heere Jezus een bijzondere reden heb gehad om Simon ook aan zijn team toe te voegen. Zijn naam is in het Hebreeuws afkomstig van sjema, wat ‘luisteren’ betekent. Een mooie eigenschap voor een volgeling van de Heere Jezus. Afhankelijk van de vertaling die je leest ken je hem als Simon, de Zeloot, of Simon Zelotes, of Simon Kananeüs  of Simon Kananites.

Ik wil mijn aandacht nu even richten op de toevoeging Zeloot. Mogelijk behoorde hij tot de Zeloten. Deze groepering pleegde verzet tegen de Romeinse overheersing en ijverde voor een eigen nationale Joodse identiteit. De naam Zeloot is afgeleid van een Grieks woord dat ‘ijveraar’  betekent. Dat is alles wat ik over deze voor mij onbekende Simon kan vertellen.

Mattheüs, de tollenaar

Er is nog een discipel van de Heere Jezus, wiens naam maar weinig in de Evangeliën wordt genoemd. En dat is Mattheus. In Mattheus 10: 3 wordt hij nadrukkelijk Mattheus, de tollenaar genoemd. Zijn naam betekent ‘Geschenk van God’, maar de toevoeging ‘de tollenaar’ is niet zo fraai. Hij inde voor de Romeinse overheersers de belasting van de Joden. Hij was dus een collaborateur. Je kunt je voorstellen dat dit soort mensen door de Joden met de nek werden aangekeken.

In één team

En wat doet de Heere Jezus? Hij neemt zowel een Zeloot (dus een verzetsstrijder tegen de Romeinse overheersers en die weigerde belasting te betalen) als een tollenaar (iemand die heult met dezelfde vijandige Romeinse overheersers en voor hen belasting int) op in Zijn team van volgelingen. Ik kan me haast geen grotere uitersten voorstellen.

Ondanks de grote verschillen van achtergrond konden Simon en Mattheus als volgelingen van de Heere Jezus goed met elkaar optrekken. We lezen niets over ruzies of vertrek uit de groep discipelen.

Misschien toch nog een belangrijke les van deze twee weinig genoemde discipelen voor ons gelovigen-van-vandaag?

Auteur: Willem van Leiden
Beeld: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies