MENU
Nederland een van de meest geseculariseerde landen in Europa

Nederland een van de meest geseculariseerde landen in Europa

22 dec

Elke dag verlaten 267 leden de kerk in Nederland, aldus Kim Putters, de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Dit blijkt uit het SCP-rapport: ‘Christenen in Nederland: kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid’.

De ontkerkelijking in Nederland zet door, meer dan in veel andere landen. Op jaarbasis verlaten zo’n 100.000 mensen de kerk. Nederland behoort inmiddels tot de meest geseculariseerde landen in Europa.

Over de kerkelijke jeugd wordt gezegd dat ongeveer de helft de kerk verlaat. Het goede nieuws hier is dat de jongeren die blijven, vaker de diensten bezoeken en juist meer in de Bijbel lezen.

Verheugend in het rapport is de constatering dat migrantenkerken in ons land bloeien. Als het over immigranten en vluchtelingen gaat, is de eerste gedachte meestal dat het om moslims gaat. Maar een aanzienlijk deel van hen is christen.
Het rapport spreekt over maar liefst 1 miljoen christenmigranten. Er zijn in totaal meer dan duizend migrantenkerken. Zij spelen een belangrijke rol bij de integratie, door het geven van taallessen en het helpen bij sollicitaties. Migrantenchristenen zijn vaak intensiever met het geloof bezig dan autochtone christenen.

Kanttekeningen bij het rapport
Er zijn wel enkele kanttekeningen bij het rapport te maken. Er is voornamelijk gekeken naar de twee grootste kerkgenootschappen, de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk. De situatie in de kleinere reformatorische kerken en in de evangelische gemeenten is duidelijk anders. Ook daar gaan mensen weg, maar daar is hier en daar ook groei zichtbaar of stabilisatie.

Elke kerk die wordt gesloten, doet pijn. Het is een signaal: weer één! Toch geloof ik: Gods werk in Nederland gaat door. Hij is getrouw, Hij blijft getrouw. Hij heeft Zijn gemeente, ook in ons land, Hij zorgt voor Zijn gemeente, Hij vergadert Zijn gemeente.
Ten diepste gaat het niet om het aantal kerken, maar om de ware gelovigen, degenen die de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben. En hoeveel dat er zijn, weet alleen Hij. Die cijfers hebben wij niet.

Er is hoop, er is verwachting! Ook al lopen de kerken leeg. We zien uit naar en smeken om een herleving. In geestelijk donkere tijden straalt Gods licht. De Heere Jezus is het licht van deze wereld. Ik hoop en bid dat Zijn licht zal blijven schijnen door ons heen. Filippenzen 2:15 zegt het zo kernachtig: …’opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld…’

Dirk van Genderen

Dirk van Genderen is columnist, publicist en spreker. Eerder was hij eindredacteur van Visie, het programmablad van de EO. Elke week schrijft hij een nieuwsbrief die ook op z'n site wordt gepubliceerd en elke maand schrijf hij een commentaar in Het Zoeklicht. Bezoek zijn website via de link onderaan dit item.

Datum: 22 december 2018
Auteur: Dirk van Genderen
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.dirkvangenderen.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: