MENU
Vrijheid

Vrijheid

17 aug

Mozes waarschuwt de IsraŽlieten dat wanneer ze zullen afdwalen van de Tora en afgoden aanbidden, God hen uit het land IsraŽl zal verbannen en onder alle volken zal verstrooien. Desondanks zal Hij hen niet verlaten en is terugkeer mogelijk. Het enige wat daarvoor nodig is: Ďomkeren en God zoeken met heel jullie hartí. (Deuteronomium 4:30)

Mozes herinnert het volk eraan, hoe God vanuit het vuur, een wolk en mistdonkerte de Tien Woorden gaf. Volgens de Joodse uitleg is het eerste woord: ĎIk ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.í Punt. Geen gebod, maar een woord van bevrijding. Gods weg begint niet met het doen van geboden, maar met bevrijding, als we ons tot Hem keren. Daarna mogen we in zijn spoor op weg gaan. Heel de weg die de HEERE, uw God, u geboden heeft, moet u gaan, opdat u leeft, en het u goed gaat, en u uw dagen verlengt in het land dat u in bezit zult nemen. (Deuteronomium 5:33)

Afgelopen zondag was het Tisja BeíAv, voor
Joden de meest verdrietige dag van het jaar.
Bijna 2.000 Joden gingen de Tempelberg op
in Jeruzalem, ook al wordt dat ontmoedigd.


Afgelopen zondag was het Tisja BeíAv, voor Joden de meest verdrietige dag van het jaar. Bijna 2.000 Joden gingen de Tempelberg op in Jeruzalem, ook al wordt dat ontmoedigd. Op deze dag worden de vele rampen herdacht die het Joodse volk overkwamen. Het verlies van twee tempels, de kruistochten, de uitzetting uit Spanje, pogroms en tenslotte de holocaustÖ Maar het begon volgens de traditie allemaal met de tien verspieders, die kwade praatjes over het land verspreidden, waardoor IsraŽl uiteindelijk veertig jaar door de wildernis zou zwerven.

God belooft vrijheid, maar mensen kiezen soms anders. Zo werd miljardair Epstein dood in zijn cel in New York gevonden. Hij zat vast op verdenking van seksueel misbruik. Slachtoffers reageerden met: ĎNu hij zich nooit zal hoeven te verantwoorden voor een rechterí. Maar de vraag is of dat zo is.

Donderdag maakte premier Netanyahu bekend dat IsraŽl de Amerikaanse congresvrouwen Ilhan Omar (Minnesota) en Rashida Tlaib (Michigan) niet zal toelaten, omdat zij de legitimiteit van het land ondermijnen en de boycot propageren. Hun bezoek was aan ĎPalestinaí en van enige ontmoeting met regeringsvertegenwoordigers of zelfs maar de oppositie zou geen sprake zijn. Tlaib krijgt overigens wel toestemming om haar familie te bezoeken als ze hierom vraagt.

Terwijl het leefklimaat er voor Joden In Noord-Amerika niet beter op wordt. Afgelopen week werden 242 nieuwe immigranten (olim) uit de VS en Canada in IsraŽl verwelkomd. In totaal zouden dat er volgende de Jeruzalem Post deze zomer zoín 2.282 worden.

Het leefklimaat wordt er voor Joden In Noord-Amerika
niet beter op wordt. Afgelopen week werden 242 nieuwe
immigranten (olim) uit de VS en Canada in IsraŽl verwelkomd.


Dan zijn er plannen om langs het noordelijke deel van de grensafrastering met Gaza een aanvullende verdedigingsmuur te bouwen tussen de gemeenschappen Yad Mordechai en Sderot. Veiligheid kost een prijs. Tenslotte Shoshana Ovitz. Ze vierde als uit Auschwitz bevrijde haar 104e verjaardag bij de Westelijke Muur met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, in totaal 400 nakomelingenÖ Het was haar dringende wens en het gebeurde.

De eerste gelovigen in Jezus waren allemaal Joden; ze werden mensen van ĎDe Wegí genoemd. Alleen in het zoeken van de God van IsraŽl, in zijn Zoon Jezus, ligt werkelijke vrijheid. Dan is er een weg om te gaan. Voor IsraŽl, en voor alle volken. Een weg, niet van zonde en haat, maar van vrijheid. Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er eeuwig. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. (Johannes 8:34-36)

Sybe de Vos

Column a.d.h. Deuteronomium 3:23-7:11 (synagoge lezing) en de actualiteit.
Afbeelding: Ketens. Illustratie: Sybe de Vos.
© Sybe de Vos | 17 augustus 2019.

Datum: 17 augustus 2019
Auteur: Sybe de Vos
Foto: © Sybe de Vos
Website: http://www.sjoeal.nl

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

21 september 2019 Altaar
14 september 2019 Vogeltje
7 september 2019 Koning
24 augustus 2019 Oorzaak en gevolg
10 augustus 2019 Woorden

Meer nieuws:

Altaar
21 sep

Altaar meer

Vogeltje
14 sep

Vogeltje meer

Koning
07 sep

Koning meer

Woorden
10 aug

Woorden meer

Beker
03 aug

Beker meer

Ezel
20 jul

Ezel meer