MENU
visual
Het Zoeklicht viert honderdjarig bestaan in Omnisport Apeldoorn
Het Zoeklicht viert honderdjarig bestaan in Omnisport Apeldoorn
Het Zoeklicht viert honderdjarig bestaan in Omnisport Apeldoorn
Het Zoeklicht viert honderdjarig bestaan in Omnisport Apeldoorn
Het Zoeklicht viert honderdjarig bestaan in Omnisport Apeldoorn
Het Zoeklicht viert honderdjarig bestaan in Omnisport Apeldoorn
Het Zoeklicht viert honderdjarig bestaan in Omnisport Apeldoorn
Het Zoeklicht viert honderdjarig bestaan in Omnisport Apeldoorn
Het Zoeklicht viert honderdjarig bestaan in Omnisport Apeldoorn
Het Zoeklicht viert honderdjarig bestaan in Omnisport Apeldoorn
Het Zoeklicht viert honderdjarig bestaan in Omnisport Apeldoorn
Het Zoeklicht viert honderdjarig bestaan in Omnisport Apeldoorn
Het Zoeklicht viert honderdjarig bestaan in Omnisport Apeldoorn
Het Zoeklicht viert honderdjarig bestaan in Omnisport Apeldoorn
Het Zoeklicht viert honderdjarig bestaan in Omnisport Apeldoorn

Het Zoeklicht viert honderdjarig bestaan in Omnisport Apeldoorn

28 sep

Vandaag en gisteren organiseerde het tijdschrift Het Zoeklicht een groot jubileumfeest in Omnisport in Apeldoorn. John Piper sprak over heilig leven, ds. Ruud van Campen over leven in verwachting en Peter van der Weerd over evangelisatie. Kees van der Staaij onderstreepte de noodzaak om vast te houden aan het Woord. Muzikale bijdragen gaven Joke Buijs met band en het basisgospelkoor.

Het is honderd jaar geleden dat het eerste Zoeklichtmagazine verscheen! Al honderd jaar zet Het Zoeklicht zich in om het Evangelie te verkondigen en christenen voor te bereiden op de komst van onze Heere Jezus.

Het centrale thema van dit jubileum is: 'Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het Woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen.' Filipenzen 2:14-16 (HSV)

Naar aanleiding van deze bijbelteksten brachten John Piper, Ruud van Campen, Kees van der Staaij en Peter van der Weerd tijdens de twee identieke dagen hun boodschap.

100 jaar Zoeklicht
In 2019 is het precies honderd jaar geleden dat oprichter Johannes de Heer Het Zoeklicht begon. Al honderd jaar zet Het Zoeklicht zich in om het Evangelie te verkondigen en om christenen voor te bereiden op de komst van de Heere Jezus. Op verschillende manieren geeft zij inhoud aan hun missie. Onder stichting Het Zoeklicht vallen vele activiteiten, zoals het uitgeven van een gelijknamig tijdschrift, het houden van seminars en samenkomsten, organiseren van IsraŽlreizen, het uitgeven van boeken en verkoop via de (web)winkel.

Verschillende activiteiten
In het komende jaar wil Het Zoeklicht door middel van verschillende activiteiten gelovigen bemoedigen en sterken in het geloof. De stichting wil daarmee de boodschap van redding en hoop brengen. Het reserveren van gratis kaarten start 4 april 2019. Meer informatie over alle activiteiten is te vinden via www.zoeklicht.nl/100jaar

Onder de vlag van Stichting Het Zoeklicht worden verschillende activiteiten georganiseerd. Meest bekend is het tijdschrift, dat in 1919 door Johannes de Heer werd opgericht. Hiervanuit worden verschillende activiteiten georganiseerd. Daarnaast is er ook het conferentiecentrum Het Brandpunt in Doorn. Op het landgoed van dit prachtige gebouw staat ook het kantoor van de organisatie, met daarin ook een evangelische boekwinkel.

Het Zoeklicht wil zich inzetten voor het heil van mensen. Dat betekent dat we het heil van het evangelie van de Here Jezus aan mensen willen doorgeven. "Niemand komt tot de Vader dan door Mij" (Johannes 14:6). Dit is het hart van de verkondiging. Een korte en bondige omschrijving van wat de standpunten van Het Zoeklicht zijn met betrekking op de eindtijd vindt u hier.

Via de verschillende activiteiten verspreiden ze van de boodschap van Verzoening, Vervulling en Verwachting. Hieronder lichten we deze begrippen nader toe.

Verzoening
Verzoening van een zondig mens met de heilige God, op grond van het volbrachte werk van de Here Jezus Christus op het kruis van Golgotha. Die Bijbelse boodschap van bekering en wedergeboorte is fundamenteel voor heel het christelijke leven. Alleen door de genade van de Here Jezus Christus kan een mens behouden worden voor tijd en eeuwigheid. Die behoudenis betekent vergeving van zonden, een nieuwe levenswandel en na dit leven het eeuwige leven in hemelse heerlijkheid.

Vervulling
Vervulling van een vernieuwd mens met de inwoning en de kracht van de Heilige Geest. De Here Jezus beloofde Zijn discipelen: "Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt" (Handelingen 2:8). Die belofte werd werkelijkheid op de Pinksterdag. De Heilige Geest werkt die wondere kracht nog steeds uit in het leven van iedere gelovige, die wil leven in de gehoorzaamheid aan Gods Woord.

Verwachting
Verwachting van de wederkomst van de Here Jezus Christus. De Kerk der eeuwen belijdt die verwachting van Christus' wederkomst met eenvoudige woorden en voegt daar direct aan toe: "...om te oordelen de levenden en de doden."
Toch houdt die wederkomst veel meer in dan oordelen en gerichten. De Bijbel spreekt ook van de voltooiing van de Gemeente van Christus en haar hemelse toekomst; over de terugkeer de Joden naar hun eigen land na lange tijd van verstrooiing onder de volkeren en van het herstel van het koninkrijk IsraŽl wanneer Christus terugkomt om koning te worden.
De redevoeringen van de Here Jezus over de laatste dingen spreken van wereldwijde tekenen. Hij roept op om wakker en waakzaam te zijn en te letten op wat er gebeurt in de wereld. Uit al deze tekenen mogen we leren dat de voltooiing van Gods plan zeer nabij is.

Datum: 28 september 2019
Auteur: Redactie Christelijknieuws
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.zoeklicht.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: