Baptisten Seminarium opent collegejaar met studiedag over doop

AMSTERDAM – Op vrijdag 2 september organiseert het Baptisten Seminarium in Amsterdam een studiedag over de doop in relatie tot de kerk. Jos Colijn en Henk Bakker zullen de theologie achter respectievelijk de kinderdoop en de geloofsdoop toelichten vanuit de vraag: Wat staat er eigenlijk op het spel? Teun van der Leer sluit de dag af met een college over de baptistische dooppraktijk in het licht van de verbondenheid met andere kerken.

Verschillende doopopvattingen

Het interkerkelijk gesprek rondom de kinderdoop en de geloofsdoop lijkt opnieuw actueel: de krimp van het kerkelijk erf in Nederland leidt tot onderlinge toenadering tussen christenen vanuit allerlei achtergronden. Niet zelden komen daardoor verschillende doopopvattingen met elkaar in conflict of worden juist sterk gerelativeerd. Naast de jubelverhalen van (nieuwe) evangelische kerken rondom doopdiensten, staan de vaak verzwegen ervaringen van pijn en verdriet van hen met een traditionele doopopvatting.

Mark de Jager, predikant te Dwingeloo en jonge theoloog des vaderlands in 2020, pleit in het Nederlands Dagblad van 7 juli dan ook voor “een breed gesprek tussen kerken over een (tweede) doop”.

Het Baptisten Seminarium neemt op 2 september graag een eerste stap in dit gesprek met studenten, voorgangers en predikanten vanuit een brede kerkelijke achterban. De studiedag duurt van 13.30 tot 17.30 uur, gevolgd door een maaltijd. Om 19.30 uur volgt een bredere bijeenkomst ter gelegenheid van de opening van het nieuwe collegejaar, met het openingscollege door Van der Leer en de diplomering van studenten van het Baptisten Seminarium.

Over de sprekers

Jos Colijn is docent en coördinator van de Master of Intercultural Reformed Theology aan de Theologische Universiteit Kampen en werkt aan een dissertatie met als werktitel ‘Appropriation of Infant Baptism by Reformed Christians in different contexts.’ Henk Bakker is als hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam op de McClendon leerstoel voor baptistische en evangelische theologie. Teun van der Leer is oud-rector van het Baptisten Seminarium en promoveerde vorig jaar op de gemeente- en doopvisie van vrije kerken.

Informatie en aanmelden

De studiedag duurt van 13.30 tot 21.00 uur en wordt gehouden in het Baptist House, Postjesweg 150 in Amsterdam. De kosten voor deelname bedragen €20,-. Aanmelden kan via een formulier op www.unie-abc.nl.

Gerdien Karssen-de Zwart
Bert Huizing
19-08-2022
Onderwijs
https://www.unie-abc.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies