Stefanie: Moldaven helpen veel gevluchte Oekraïense moeders met kinderen

De oorlog in Oekraïne heeft rampzalige gevolgen. Talloze doden en gewonden, honger, gebrek en honderdduizenden Oekraïners die hun vaderland ontvlucht zijn. Het kleine buurland Moldavië speelt een grote rol in het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. In het straatarme land ontfermen de Moldaven zich over vele tienduizenden van hen; het gaat dan voornamelijk om moeders met kinderen en ouderen.

De inwoners van Moldavië doen wat ze kunnen. Dat vertelt één van de partners van hulporganisatie MensenKinderen, de in Moldavië woonachtige Nederlandse Stefanie Cozaru (foto):

“Moldaven geven alles, ook als ze dan zelf niets overhouden. Verreweg de meeste vluchtelingen worden gastvrij opgevangen door kerken verspreid over heel Moldavië. De kerken helpen waar ze kunnen, maar de middelen en financiën beginnen op te raken nu de oorlog voortduurt.”

Enorme prijsstijgingen

Het leven in Moldavië is het afgelopen jaar nog zwaarder geworden dan het al was. Het land kreeg namelijk te maken met enorme prijsstijgingen van meer dan 35%! En dan ook nog zorgen voor de talloze vluchtelingen. Dat is bijna ondoenlijk.

Heel erg gastvrij

Het is duidelijk, Moldaven zijn, hoewel ze zelf arm zijn, heel erg gastvrij; ze bieden angstige vluchtende mensen onderdak. Maar deze ‘last’ kunnen ze absoluut niet alleen dragen. Daarom willen wij hen ook dit jaar ondersteunen zodat ze de vele vluchtelingen kunnen blijven opvangen en de vele extra monden kunnen blijven voeden. Onze partners in Moldavië, onder wie Stefanie Cozaru, hebben goede contacten met kerken in heel Moldavië, zodat alle hulp snel, effectief en eerlijk verdeeld kan worden.

Voor meer informatie en giften: www.mensenkinderen.nl

Meer over Mensenkinderen

Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding. Mensenkinderen is in navolging van Jezus Christus (Mattheus 9: 35-36) bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië en Moldavië en wil hulp bieden door mensen in Nederland bewust te maken van de grote nood en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden door de Blijde Boodschap en barmhartige daden. [einde persbericht]

Auteur: Mensenkinderen – Jolanda Heldoorn
Foto: Mensenkinderen
Meer informatie: www.mensenkinderen.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies