Groei bijbelvertaalwerk Wycliffe zet onverminderd door

DRIEBERGEN – Het wereldwijde Bijbelvertaalwerk is volop in beweging. Dat blijkt uit het jaarverslag van Wycliffe Bijbelvertalers, dat deze week verscheen. Op dit moment is de organisatie betrokken bij 75 Bijbelvertaalprojecten in ruim 125 talen, verspreid over zo’n twintig landen. Ondanks ontwrichtende gebeurtenissen in de wereld blijft het vertaalwerk groeien.

“We zien dankbaar terug op het afgelopen jaar”, vertelt directeur Bram van Grootheest. “In 2022 leken gebeurtenissen als de oorlog in Oekraïne en de toenemende inflatie een negatieve invloed te hebben op onze inkomsten en daarmee ook op ons werk. Maar terugkijkend kunnen we concluderen dat de groei van het Bijbelvertaalwerk onverminderd doorzet. In 2022 hebben we bijvoorbeeld in maar liefst negen talen nieuwe vertaalprojecten kunnen starten. Onze inkomsten zijn licht gestegen dankzij de betrokkenheid van veel christenen in Nederland die ruimhartig gaven. We zien dat God het werk zegent, door alle omstandigheden heen.”

Bijbel in 3.589 talen

Eind 2022 was de Bijbel, of een deel daarvan, beschikbaar in 3.589 talen. Er zijn echter nog 1.680 talen zonder actief Bijbelvertaalprogramma. Op dit moment moeten ruim 1,45 miljard mensen het stellen zonder volledige Bijbel in hun eigen taal. Van Grootheest: “Wycliffe Bijbelvertalers werkt wereldwijd samen met vertalers, taalkundigen, vertaalcomités, kerken en lokale partners om daar verandering in te brengen. Naast het vertalen van de Bijbel investeren we onder meer in taalonderwijs en het stimuleren van Bijbelgebruik.”

Van vereniging naar stichting

Naast alle ontwikkelingen in het buitenland was de organisatie zelf ook volop in beweging. In 2022 vond een veelomvattende transitie plaats van vereniging naar stichting. Van Grootheest licht toe: “Om als organisatie toekomstbestendiger te zijn, is de rechtsvorm van de organisatie veranderd. Een aantal jaren terug zijn we dit proces gestart en dat heeft geresulteerd in deze stap. Dat betekent ook dat onze veldmedewerkers geen leden meer zijn, maar in dienst zijn gekomen van de stichting Wycliffe Bijbelvertalers Nederland. Behalve de rechtsvorm hebben we ook de bestuursvorm veranderd naar een raad van toezicht-model met een tweehoofdige directie. Hierdoor zijn we nog beter in staat om onze missie te vervullen en ons werk zo verantwoord mogelijk in te vullen.”

Er gaat kracht uit van Gods Woord

Van Grootheest besluit enthousiast: “Er gaat kracht uit van Gods Woord. Steeds weer horen we verhalen van en over mensen die volledig veranderd zijn dankzij het Woord van God. Dat motiveert ons enorm om de Bijbel voor ieder mens in zijn of haar eigen taal beschikbaar te maken. Iedereen de Bijbel in de taal van z’n hart: dát is het doel waar we met grote verwachting naartoe werken!”

Wycliffe Bijbelvertalers

Wycliffe Bijbelvertalers werd in Nederland opgericht in 1970. De organisatie zet zich middels projectondersteuning en veldmedewerkers in voor het vertalen van de Bijbel. Het Bijbelvertaalwerk ging nog nooit zo snel als nu.

Auteur: Wycliffe Bijbelvertalers
Meer informatie: www.wycliffe.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies