Frits Boekhoff neemt afscheid van Het Zoeklicht

Eind mei ging Frits Boekhoff (67), directeur en hoofdredacteur van Het Zoeklicht, met pensioen. Tien jaar lang heeft Frits mogen dienen. Het was zijn wens om op de achtergrond betrokken te blijven, maar vanwege ziekte loopt het helaas anders. Roelof Ham (46) neemt een aantal taken van hem over.

Roelof Ham: Als ik uit de auto stap weerspiegelt het weer in Apeldoorn mijn gemoed. De lucht is relatief warm en lenteachtig, maar net nog was er een enorme, maartse bui. Van alles wat dus en dat is ook hoe ik me voel. Ik heb een ontmoeting met broeder Frits Boekhoff. Tien jaar lang is hij directeur van Het Zoeklicht geweest, waarbij hij tevens een aantal jaren de functie van hoofdredacteur heeft vervuld. Ik mag een deel van zijn taken gaan overnemen. We zijn er beide dankbaar voor, hoewel we de overgang graag anders hadden gezien.

Het weerzien met mijn broeder is even hartelijk als warm. We zien in elkaar geloofsverwanten: we delen veel dezelfde overtuigingen en herkennen in elkaar hetzelfde enthousiasme voor onze Heer en Heiland. We praten over Het Zoeklicht, het geloof in onze Heer, onze verwachtingen, alsook de toekomst en het verleden.

Hoop in Christus

Frits: “Dit is niet hoe ik afscheid had willen nemen van Het Zoeklicht. Ik had zo graag de tijd genomen om met iedereen binnen de organisatie nog eens individueel een mooi gesprek te hebben. Misschien gaat het nog lukken, je weet het niet.
Ik leef daarbij in afhankelijkheid van mijn Heer. De vraag van mijn vrouw en mij is steeds: Wat wilt U dat wij doen? Dat was zo in mijn werk voor Het Zoeklicht, maar nu ook in mijn ziekte. Ik merk dat ik meer en meer verlang naar het Vaderhuis. Niet dat ik levensmoe ben, maar de Heer geeft het me. Openbaring 4 en 5 hebben een speciaal plekje in mijn hart. Daar wordt ons een blik gegund in de hemel. Het gaat daar alleen maar over de glorie van God en de volmaaktheid van het Lam voor ons geslacht. Dat is de kern; het leven is mij Christus en het sterven gewin.”

Bidden

Frits: “Ik bid veel voor mensen om mij heen. Dat ze tot geloof mogen komen als dat nog niet zo is. Ik zie de wereld zo snel achteruitgaan. Ja, kinderen, blijf bij de Heere, bid ik dan. Het kan niet lang meer duren voordat Jezus komt.
Voor mezelf bid ik dat ik kracht mag vinden en dat veel fysiek lijden me bespaard blijft. Ik mag dagelijks leren leven uit Mattheüs 6:34: ‘Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.’ Dat is een tekst die mij steeds toekomt.”

Terugkijken en vooruitkijken

Frits: “Gedurende mijn tijd bij Het Zoeklicht is het blad meer divers en levendiger geworden. Dat vind ik mooi. Ik hoop dat het zich door ontwikkelt.”
Roelof: “Ik vind de balans in het blad heel prettig tussen profetische, actuele artikelen en artikelen van een andere aard. Het vult elkaar mooi aan. Niet alleen verwachting, maar ook verzoening en vervulling. De diversiteit in thema’s waarover we schrijven kunnen we nog uitbreiden. Er gebeurt immers zoveel in de wereld en in de kerk. Dwalingen en misleidingen zijn overal. Ik zie de duivel overal zijn stukken klaarzetten voor de eindstrijd, maar God heeft de regie. Ik hoop dat Het Zoeklicht ertoe kan bijdragen dat we daar als gelovigen scherp in blijven.”

Bijbelgetrouwe christenen mogen elkaar opzoeken en versterken

Frits: “In de dienst van de Heer is veel zegen te vinden, te geven en te krijgen. Maar er is ook altijd strijd. We hebben elkaar nodig en moeten dicht bij God blijven.”
Roelof: “Het is belangrijk dat we elkaar opzoeken als christenen die geloven in de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. De Heer bewerkt dat ook, zo merk ik. Ik voel de verwantschap met broeders en zusters steeds sterker, ongeacht onze kerkelijke achtergrond. We staan samen voor de zaak van het Evangelie en voor onze Heer Jezus Christus en dat verbindt. Dat vind ik zo bijzonder.”

Frits: “Wat dat betreft vond ik het 100-jarig jubileum een hoogtepunt. Daar zag je christenen uit evangelische en reformatorische kerken gebroederlijk samenkomen. Het ging die dagen niet om de vraag bij welke zuil hoor jij, maar om de constatering: wij horen bij Christus. Ik zou zoiets daarom graag nog eens zien, want ik denk dat we elkaar hard nodig hebben. Er vallen in deze wereld meer mensen van het geloof af, dan dat er bijkomen. Ik vind dat we daar oog voor moeten hebben.”
Roelof: “Overal om ons heen zien we inderdaad de afval van het geloof en de ontsporing van de wereld. Er wordt zo hard aan de boom geschud. Ik zie het als onze taak om mensen daarbij te ondersteunen, op te bouwen en aan te moedigen vast te houden aan het allerheiligste geloof.”

Opvolging

Roelof: “Weet je dat ik eerst helemaal niet wilde reageren op de advertentie voor hoofdredacteur/directeur? Maar ja, de Heer bleef kloppen. Zo mocht ik een dag optrekken met Joël (de eindredacteur). Dat was ontzettend fijn. Maar ook jij kwam een keer naar Delfzijl en we spraken nog via de mail. Het is zo bijzonder om te ervaren hoe deuren opengingen. Het lijkt alsof allerlei ontwikkelingen van de laatste jaren in mijn leven, mij voorbereid hebben op juist deze stap. Het is een wonderlijk proces waar de Heer nog steeds in werkt. Het is een bijzondere zegen en maakt me dankbaar en vertrouwensvol voor de toekomst om de bediening in Het Zoeklicht te vervullen.”
Frits: “Ik vind mijn opvolging ook echt iets om dankbaar voor te zijn. Dat mag je wel noemen,” zegt hij glimlachend. “Ik denk dat je de juiste bagage, visie en gesteldheid van het hart hebt om dit te kunnen.”

Meegeven

Frits: “Ik ben blij dat ik Het Zoeklicht al die jaren heb mogen dienen. Ik heb veel mogen doen, maar het is ook goed dat we voorwaarts gaan. Zo heb ik zelf, vind ik, te lang gewacht met het aanboren van de digitale mogelijkheden. Daar hadden we vijf jaar geleden al mee moeten beginnen.”

Roelof: “Nou, je weet dat ik dat wil ontwikkelen. Niet in plaats van ons mooie blad, maar als aanvulling, om zo een nieuwe groep van christenen proberen te bereiken en onze bestaande gemeenschap uit te bouwen en te versterken. Dat we als Het Zoeklicht op deze wijze een bolwerk van Bijbelgetrouwheid zijn en blijven.”
Frits: “Het mes snijdt dan aan twee kanten. We komen nog meer naar de mensen toe en mensen zien ons, letterlijk. Dat is belangrijk. Men ziet de mensen van Het Zoeklicht graag in levende lijve.”

Frits schiet opeens iets te binnen. “Weet je wat Dato Steenhuis vroeger zei? ‘Eet elke dag een stukje van de Heere Jezus.’ Dat is zo waar. We zitten veel op schermen, maar lees elke dag zelf een stukje uit de Bijbel. Neem de tijd voor Gods Woord.”
Roelof: “Dat we in Christus blijven en dat Het Zoeklicht een platform mag zijn, dat daaraan bijdraagt. Dat is mijn gebed, daar wil ik voor gaan.”
Frits: “Je haalt me de woorden uit de mond. En zolang ik het kan wil ik daaraan meewerken. Misschien knap ik nog wat op en geeft de Heer me daarvoor de tijd.”

De tijd. Het doet me denken aan Prediker 3, waar staat: voor alles is een tijd. Zelfs al begrijpen we niet alles.

Frits getuigt: “Ik heb volkomen vrede. Ja, het wordt zelfs verlangen om in het Vaderhuis te zijn. Ik zal jullie allemaal weer terugzien en misschien gaan we nog tegelijk ook.”

Auteur: Het Zoeklicht – Roelof Ham
Foto’s: © Henk-Jan Oudenampsen
Meer informatie: www.zoeklicht.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies