Een helder christelijk geluid in het Europees Parlement

Bert-Jan Ruissen: We zijn dankbaar dat we een helder christelijk geluid mogen laten horen in het grote Europees Parlement. En meer dan dat: als SGP maken we de EU-wetgeving een beetje christelijker en bescheidener. Hieronder een greep uit onze recente acties en plannen.

We werken al toe naar de Europese verkiezingen op DV 6 juni 2024, over precies een jaar. Agendatip: noteer alvast in uw agenda bij 6 juni 2024: stem SGP! Opdat onze christelijke stem mag blijven doorklinken in EU-besluiten, net als de afgelopen 40 jaar!

SGP: eenzijdig EU-wetsvoorstel over Natuurherstel

De SGP in het Europees Parlement krijgt veel steun in het verzet tegen het eenzijdige en ingrijpende EU-wetsvoorstel over ‘natuurherstel’. Mede op voorstel van SGP adviseerden de parlementscommissies voor Landbouw en Visserij vorige maand het voorstel terug te sturen naar EU-commissaris Frans Timmermans.

“We zijn best voor vergroening, maar niet voor dit voorstel”, zei Bert-Jan Ruissen. “Standaard voorrang voor de natuur is te eenzijdig. Dit zou Nederland nog verder op slot zetten dan de stikstofcrisis. De plannen geven de Europese Commissie bovendien te veel macht: onze grootste zorg is dat landen nooit tevoren weten wanneer maatregelen voldoende zijn”.

Het voorstel bepaalt dat Nederland en andere EU-landen dier- en plantensoorten moeten herstellen die er tot 70 jaar geleden leefden. Ook buiten Natura2000-gebieden zouden activiteiten de natuur niet mogen verslechteren. De komende weken volgen definitieve stemmingen over de toekomst van dit wetsvoorstel.

Tegen EU-regeling van draagmoeders

Baby’s zijn geen handelsproduct. Toch neemt commercieel draagmoederschap alsmaar toe. De Europese Commissie stelt zelfs voor om dit te reguleren.

De SGP vindt dat landen het commercieel draagmoederschap juist moeten verbieden. Het is uitbuiting. Daarover mocht Ruissen vorige maand een conferentie voorzitten van de Europese christelijke partij ECPM, samen met mijn Slowaakse collega-Europarlementslid Miriam Lexmann en experts Olivia Sarton en Adina Portaru.

Help de christenen in Belarus

Belarus heeft van de kerk helaas een instrument gemaakt voor de macht van president Loekasjenko. Van vrijheid van geloof is geen sprake meer. De EU moet Belarus daarop aanspreken.

Ruissen gaf daarom critici vorige maand een podium in het Europees Parlement, samen met zijn Tsjechische collega-Europarlementslid Michaela Sojdrova. Onder meer de priester-in-ballingschap Drabysheuski vertelde hoe zijn orthodoxe kerk zeer actief de president steunt.

SGP: halt toeroepen aan groeiende EU-regeldruk

Duizenden pagina’s EU-wetten zijn erbij gekomen de laatste jaren. Ondanks de belofte van de Europese Commissie om de regeldruk te beteugelen. De SGP wil dat het roer omgaat.

Het is tijd voor een Europa dat landen respecteert. Niet nòg meer EU-grip op burgers en bedrijven, zei Bert-Jan Ruissen (SGP) in een debat in de Tweede Kamer. Eenmaal per jaar spreken Europarlementsleden samen met Kamerleden over de Staat van de Europese Unie. Ook Roelof Bisschop nam daaraan deel.

Hier kunt u de hele toespraak lezen van Bert-Jan Ruissen over de Staat van de EU.

Kippen mogen tussen zonnepanelen

Op aandringen van de SGP zal de EU binnenkort overal zonnepanelen toelaten tussen vrije-uitloopkippen. Een mooie win-win-situatie, vindt Bert-Jan Ruissen. Hij stelde al in 2019 schriftelijke vragen over het toestaan van zonnepanelen in de vrije uitloop.

“Zo maken we optimaal gebruik van de schaarse grond”, vindt Ruissen. “De zonnepanelen boven de kippen verkleinen het gevaar op vogelgriep. De panelen leveren bovendien schaduw voor het pluimvee en zorgen voor de groene energie.”

SGP tegen camera’s op vissersschepen

Na 5 jaar hebben onderhandelaars vorige week een EU-akkoord bereikt over verscherpte controle op de visserij. Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP) was een van de onderhandelaars. Hij is tegen het akkoord.

Meest omstreden punt is de komst van toezichtcamera’s aan boord van vissersschepen. De camera’s moeten controleren of vissers illegaal vis overboord gooien, in strijd met de EU-aanlandplicht. De SGP is tegen deze camera’s: “Het is de ene onwerkbare maatregel stapelen op de andere onwerkbare maatregel”, zegt Ruissen. “Beter is om de aanlandplicht te schrappen, want die mist zijn doel.”

Netwerk opgericht voor Abraham Akkoorden

Mede op initiatief van de SGP is donderdag een Abraham Akkoorden Netwerk van start gegaan in het Europees Parlement.

Doel is om meer steun en waardering te creëren voor deze vredesakkoorden tussen Israël en omringende landen. Deze baanbrekende akkoorden krijgen tot dusver te weinig aandacht en waardering van de EU. De overeenkomsten blijken echter een belangrijke sleutel naar vrede in het Midden-Oosten en brengen de landen echt dichter bij elkaar, vindt Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP). Hij is tot vicevoorzitter van dit netwerk gekozen.
Lees meer over de start van de Abraham Akkoorden Netwerk in Europarlement: christelijknieuws.nl

Vele groepen bezoeken SGP Europarlement

Veel belangstellende groepen zijn weer welkom geheten door Bert-Jan Ruissen in het Europees Parlement in Brussel en Straatsburg. Een goede gelegenheid om de inzet van SGP in de Europese politiek persoonlijk toe te lichten.
Studenten van Hoornbeeck Amersfoort Beveiligen & Bewaken bijvoorbeeld, compleet in uniform. Ook de SGP-leden uit Kapelle en Krimpen a/d IJssel, evenals afgevaardigden van LTO Akkerbouw en sympathisanten van Israël. “Velen zien zo met eigen ogen hoe belangrijk het is om hier invloed te hebben”, zegt Ruissen.
Half oktober organiseert de SGP een driedaagse leden-reis naar het Europarlement in Straatsburg. Dat is inclusief een concert op het kerkorgel van de Thomas Eglise, waar Calvijn en Mozart actief waren. Meer info volgt.

Paling en palingvissers vooruit helpen

Het gaat niet zo goed met de paling, maar het tij lijkt te keren. Mede dankzij visvriendelijke waterpompen en het uitzetten van jonge paling.
Met dit soort maatregelen zorgen we ervoor dat duurzame palingvisserij mogelijk blijft. Dat zullen conclusies zijn in het rapport dat Ruissen momenteel schrijft voor het Europees Parlement.
Ruissen mocht vorige maand emmers met jonge paling uitzetten in het Gooise Meer, samen met Douwe Hettema van SGP Huizen. Eerder bezocht hij Bosman Watermanagement in Piershil, dat actief is met pompen die zelfs op hoge snelheid nog hele vissen doorlaten.

Europarlementsleden toeren langs boeren

Op voorstel van de SGP heeft een groep buitenlandse Europarlementsleden vorige maand de Nederlandse landbouw bezocht. Onderwerp waren de kansen en bedreigingen van Europese plannen en regelingen voor de sector.
De groep bestond onder meer uit de prominente voorzitter van de Europarlementscommissie voor Landbouw, de Duitser Norbert Lins. Met veel interesse spraken ze met o.a. akkerbouwers in Zevenhuizen (ZH), tuinders en veredelaars in Westland, veehouders in Stolwijk, een mestverwerker in Apeldoorn, fruittelers in Houten, evenals agrarisch natuurbeheerders in Loenen a/d Vecht. Dit alles begeleid door Bert-Jan Ruissen.

Brusselse Bronnen

In de nieuwste aflevering van de podcast-serie “Brusselse Bronnen” maakt Europarlementslid Bert-Jan Ruissen bezwaar tegen de maandelijkse verhuizing van Brussel naar Straatsburg.
Aan de orde komt eveneens het SGP-verzet tegen de hogere EU-uitgaven in de EU-begroting 2024, evenals enkele foute EU-uitgaven uit 2021. Ook de SGP-visie op het ingrijpende EU-wetsvoorstel voor ‘natuurherstel’ komt aan de orde. Het gesprek in deze serie “Brusselse Bronnen” is de eerste als video, na eerdere opnamen als luister-podcast. Ga naar de podcasts van SGP Europarlement

Meer informatie: www.eurofractie.sgp.nl
Foto: Videostill SGP
Auteur: Bert-Jan Ruissen in nieuwsbrief

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies