Week van Gebed: Omdat drie miljard mensen Jezus nog niet kennen

Wat een prachtige gelegenheid is de Week van Gebed! Omdat er meer dan drie miljard mensen zijn die Jezus nog niet kennen en dat is zowel een roeping als een uitdaging voor ons als gelovigen. Sommigen hebben nooit van Hem gehoord, anderen hebben een ander beeld van Hem dan de Zoon van God. Maar wij hebben de kracht van het gebed en dat is onze sterkste troef om deze kostbare kinderen van God te bereiken.

Daarom organiseren wij de Week van gebed van 5 tot en met 11 november. Een week waarin we samen bidden voor meer arbeiders, vrijmoedigheid, open deuren en wijsheid. “Natuurlijk kan bidden altijd, op elk moment, maar we willen er heel bewust een week voor apart zetten”, zegt Leonie Willemsen, mobiliser bij OM.

Gebed verandert

John Maasland, directeur OM Nederland: “Gebed verandert. Het is een antwoord op de oproep van Jezus in Mattheus 9: ‘De oogst is groot, maar er zijn te weinig werkers. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders stuurt om de oogst binnen te halen.’ Bidders zijn net zo goed werkers in Zijn Koninkrijk. Het is het minste dat je kunt doen en ook het meeste.”

Gebedspunten, video’s en getuigenissen

In deze week voorzien we iedereen die mee doet van gebedspunten, video’s en getuigenissen als inspiratie voor de gebedsmomenten. Je kunt als kerk, maar ook als individu meedoen. De week wordt afgesloten met een gebedswandeling. Willemsen: “Wij verlangen naar beweging, maar God is degene die dingen in beweging kan zetten, wij geven ons verlangen in gebed over aan Hem.”

Voor meer informatie en de mogelijkheden voor deelname verwijzen we naar www.operatiemobilisatie.nl/weekvangebed

Over Operatie Mobilisatie (OM):

Operatie Mobilisatie is een wereldwijde beweging van Jezus-volgers die zich in meer dan 115 landen inzet voor de verspreiding van het Evangelie. Daarvoor bouwen we mee aan geloofsgemeenschappen die het Evangelie hoorbaar, zichtbaar en tastbaar maken. Hiervoor mobiliseren we christenen in Nederland door ze te inspireren en toe te rusten om in de voetsporen van Jezus discipelmakers te worden.

Kijk voor meer informatie op www.operatiemobilisatie.nl en www.teenstreet.nl
Auteur: Jaap Bleijenberg
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies