Waarom geven Jeroen en Esther hun carrières op?

Hij is architect, zij is verpleegkundig teamleider in een ziekenhuis. De twintigers Jeroen* en Esther* staan aan het begin van veelbelovende carrières. Toch geeft het echtpaar dit leven in Nederland op. Binnenkort vertrekken ze met Operatie Mobilisatie naar het Himalayagebied om het Evangelie te delen. 

“Al sinds we elkaar in 2015 leerden kennen, praten we over ons verlangen om voor God beschikbaar te zijn,” begint Jeroen. “We dachten eerst dat we naar Afrika zouden gaan, om daar ons werk als architect en als verpleegkundige te doen. We focusten ons eerst op onze studies.” Eenmaal getrouwd en afgestudeerd ging het paar actief op zoek naar hun rol in Gods Koninkrijk.

Waarom gaan jullie?

Esther vertelt: “In het voorjaar van 2023 gingen we naar het Zendingsweekend van OM. Rond die tijd begonnen er puzzelstukjes op hun plaats te vallen. Al biddend en pratend kwam duidelijk het Himalayagebied naar voren. Tegelijkertijd kregen we hierover veel bevestiging, heel bijzonder. Iemand begon bijvoorbeeld vanuit het niets te praten over het Himalayagebied, of we ontmoetten onverwachts mensen die daar jarenlang zendeling zijn geweest. Zomer 2023 was het voor ons geen vraag meer óf God ons voor deze plek roept.” Jeroen vult haar aan: “We vroegen aan God; ‘Heer, als U toch niet wilt dat we gaan, wilt U dat dan laten zien?’. Dat heeft Hij niet gedaan.”.

Esther: “Toen ik vijftien was, leerde ik Gods liefde kennen. Mijn verlangen is dat de mensen in het Himalayagebied ook de liefde van Jezus leren kennen. Zij wonen op de meest afgelegen plekken, die je alleen kunt bereiken door bijvoorbeeld drie volle dagen met een bus te reizen en daarna nog twee dagen te lopen.” “Dus,” concludeert Jeroen, “doordat wij of andere mensen naar hen toe gaan, hebben deze mensen kans om het Evangelie te horen.”

Wat is jullie droom?

Esther: “Ook willen we de lokale gemeenschappen van christenen versterken, zodat ze kunnen groeien. Verspreid over het gebied zijn er groepjes van soms maar zes mensen die samenkomen. Deze geloofsgemeenschappen zijn erg fragiel. Het is onze missie om juist die groepen te versterken, toe te rusten en te trainen. Want deze mensen hebben zelf geen mogelijkheid om onderwijs te krijgen, zoals wij dat wel hebben.”

Jeroen: “Wij zijn enthousiast over de visie van het lokale OM-team, dat levendige gemeenschappen van Jezus-volgers wil bouwen, die zelf ook weer christenen gaan trainen en uitzenden. Zonder dat daar buitenlanders voor nodig zijn. Dat hopen wij ook echt, dat we op een dag niet meer nodig zijn op die plek. Dat iedereen uit die onbereikte volken op z’n minst eenmaal het Evangelie te horen krijgt.”

Esther: “Wat een fantastisch getuigenis zou het zijn als de Himalayavolken, die nu nog worden beheerst door allerlei andere religies met hun afgoden, uiteindelijk God gaan aanbidden.”

Hoe voelt het om te gaan?

“Weet je, het voelt altijd spannend”, vertelt Esther. “Maar we hebben zoveel bevestiging gehad, deze roeping komt duidelijk van God. Dus zijn wij gehoorzaam. Dan doe je dit gewoon. Vorige week vroeg iemand me ‘Is het geen hele grote vraag van God om zoveel op te offeren?’ Ons antwoord is; in het licht van de eeuwigheid is ons leven hier op aarde maar een ogenblik. Dus; nee, het is maar een hele kleine vraag.”

In 2023 zijn Jeroen en Esther met OM op visiereis geweest om het land van bestemming te verkennen. Jeroen: “Al snel voelden we ons thuis. Tegelijkertijd is onze missie geen kinderspel. De lokale overheid werkt actief de verspreiding van het Evangelie tegen en arresteert regelmatig christenen die evangeliseren. Wij zullen manieren moeten vinden om met deze realiteit om te gaan.”

Hoe vind je je roeping?

Esther: “Als je wilt ontdekken op welke manier God jou heeft geroepen: bid ervoor, praat erover met mensen en wees geduldig. Drie jaar geleden was ik ook erg onder de indruk als mensen duidelijk een roeping voor een bepaald land hadden. Toen dacht ik niet dat zoiets ook voor mij kon gelden, nu kan ik gewoon hetzelfde zeggen.”

“Voor ons heeft het ontdekken van onze rol in Gods Koninkrijk een tijd geduurd,” sluit Jeroen af. “Door mijn studie had ik lang geen ruimte om hierover na te denken. Toen die ruimte wel kwam, werden dingen vanzelf duidelijk. Wees hierin zachtmoedig naar jezelf; neem de tijd en neem rust. Durf die uitdaging aan te gaan, want er is niets zo waardevol en tegelijk zo avontuurlijk als een leven met Jezus.”

* Om veiligheidsredenen vermelden wie niet hun echte namen

Dit verhaal verscheen in GO Magazine van Operatie Mobilisatie.
Auteur: Maarten Boeve
Web: www.operatiemobilisatie.nl
Beeld: Operatie Mobilisatie

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies