TeenStreet OM: Geloof doorgeven aan volgende generaties

Een ontmoeting met de levende God, dat gun je ieder ander. Hoe eerder, hoe beter. Een vraag die velen bezighoudt is: hoe kan ik het geloof doorgeven aan mijn kinderen of aan kinderen van anderen? Hoe kunnen wij de volgende generatie inspireren om op zoek te gaan naar de ware God?

Een belangrijke antwoordrichting is; breng tieners op plekken waar ze worden uitgedaagd om Jezus te leren kennen én om Hem vervolgens aan anderen bekend te maken. TeenStreet, de wereldwijd groeiende tienerbeweging van OM (Operatie Mobilisatie), biedt dit het hele jaar door.

Jezus ontmoeten en doorgeven

God is eindeloos creatief in het vinden van manieren om de harten van mensen te bereiken. Gelukkig maar, want ieder mens is anders. Er bestaat daarom geen vastomlijnd stappenplan om het geloof in Jezus door te geven. Toch zijn er veel dingen je als ouder of opvoeder kunt doen.

Een daarvan is dat je tieners kunt brengen op plekken waar Jezus centraal staat. Waar ze gelovigen ontmoeten. Waar ze hun eigen verhaal en vragen in alle veiligheid kunnen delen. Waar ze zich gezien voelen, door de ander en door God. Die plek biedt TeenStreet.

We zien dat God TeenStreet gebruikt als een instrument om tieners dichter bij Hem te brengen. Onder leiding van een small group leader komen de tieners regelmatig bij elkaar om samen Jezus te volgen, vol overgave en zonder schaamte. Een small group leader is iemand die door het jaar heen intensief en actief met zijn of haar small group optrekt, Bijbelstudies doet, samen bidt en veel plezier maakt.

Tijdens een small group bijeenkomst of tijdens een TeenStreet event duikt de small group samen de Bijbel in. We nodigen de tieners uit om zelf een keuze te maken, om te kiezen voor Jezus. Vervolgens oefenen de tieners in het zijn van een discipel van Jezus, inclusief het vanuit hun geloof uitdelen aan de wereld om hen heen.

Een beweging van jonge Jezus-volgers

TeenStreet begon ooit als een jaarlijks event in Duitsland. Tegenwoordig is het veel meer dan dat. Het hele jaar door komen tieners samen in small groups. Op dit moment bestaan er small groups in 70 landen en er komen in een hoog tempo nieuwe groepen en landen bij. Een wereldwijde beweging dus!

Duizenden volwassen mensen wereldwijd zetten zich in als small group leader. Zij laten zich gebruiken door God om een nieuwe generatie tieners te inspireren en aan te vuren. Onmisbaar voor het doorgeven van geloof, is het delen van geloofsgetuigenissen. Daarom krijgen de tieners de kans veel true stories te horen, waarin zelfs leeftijdsgenoten getuigen van hun wandel met Jezus.

In deze video vertelt Sven (16) hoe hij over zijn geloof getuigt:

Hoe kan ik hieraan bijdragen?

TeenStreet kan niet zonder jouw inzet en steun. Je kunt helpen door te bidden om dat steeds meer tieners via TeenStreet geraakt mogen worden door Jezus’ liefde. Ook zijn vanwege de groei van TeenStreet extra small group leaders nodig, en je kunt ook zelf een nieuwe small group starten! Daarnaast kan TeenStreet als beweging niet groeien zonder jouw financiële steun. Daarom doen we nu een beroep op jou!

Geef om het geloof door te geven

Wil jij het geloof doorgeven en een nieuwe generatie Jezus-volgers zien opstaan? Investeer dan nu in het leven van tieners. Investeer in TeenStreet! Ontdek via de link hieronder wat TeenStreet kan doen met jouw bijdrage: geven via de: website

Beeld: Operatie Mobilisatie
Auteur: John Maasland, directeur OM
Web: www.operatiemobilisatie.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies