Rolf Heij uitgezonden door Wycliffe als ICT’er voor Bijbelvertaalwerk

DRIEBERGEN – Rolf Heij is zondag 29 oktober 2023 in bediening van zendeling gesteld in de Sionskerk in Krimpen aan den IJssel. Rolf werkt als softwareontwikkelaar voor Wycliffe Bijbelvertalers en werkt mee aan het Bijbelvertaalprogramma Paratext, dat door duizenden Bijbelvertalers wereldwijd gebruikt wordt.

Rolf Heij is veldmedewerker van Wycliffe Bijbelvertalers. Bram van Grootheest, directeur Wycliffe Bijbelvertalers: “Rolf werkt vanuit Nederland mee aan de software Paratext, dat wereldwijd gebruikt wordt. Dat is bijzonder, een rol die eerder nog niet vanuit Nederland is opgepakt. We zijn dankbaar voor de kwaliteiten van Rolf die hij op deze manier voor het Bijbelvertaalwerk inzet.”

Tijdens de uitzenddienst ging ds. J.A.W. Verhoeven voor. Hij benadrukte het belang van de Bijbel in de eigen taal: “Als je de Bijbel leest, ontdek je wie God is. Je merkt hoe bijzonder Hij is. Zo leer je beetje bij beetje de Heere Jezus kennen.” Aansluitend gaf Rolf zijn ja-woord en knielde hij om een zegen te ontvangen.

Over Paratext

Bram van Grootheest, directeur Wycliffe Bijbelvertalers: “Ik geloof dat het Bijbelvertaalwerk steeds sneller gaat, met name omdat de IT zo goed werkt. Omdat het makkelijker is om te vertalen.” Paratext is ontworpen om mensen te helpen bij het vertalen van de Bijbel in verschillende talen en dient daardoor wereldwijd vele Bijbelvertaalprojecten. Het programma bevat verschillende hulpmiddelen en bronnen om Bijbelse teksten te analyseren, te interpreteren en te vertalen. Paratext heeft ook functies voor grammaticacontrole, spellingcontrole en het organiseren van informatie. Dagelijks wordt Paratext door zo’n 10.000 vertalers over de hele wereld gebruikt. 

Web: www.wycliffe.nl
Foto: Videostill YouTube
Auteur: Wycliffe Bijbelvertalers
Over Rolf: veldmedewerker/rolf-heij

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies