Veel activiteiten in de Week van het leven: Iedereen heeft recht op leven!

Kees van Helden van ‘Kies Leven’: ‘Iedereen heeft recht op leven’ is het thema van de Week van het Leven. Een aantal politieke partijen leggen een enorme druk bij de overheid om van abortus een ‘mensenrecht’ te maken. In een initiatiefnota uiten de Tweede Kamerleden Sjoerdsma en Paulusma hun zorgen over toenemende wereldwijde inperking van toegang tot betaalbare en veilige abortus. In hun voorstel om dit tegen te gaan staat het verankeren van abortus als mensenrecht in het internationaal recht centraal.

Op 27 oktober kwam het kabinet met een reactie. Een opmerkelijke passage in de brief van minister Hanke Bruins Slot is deze: “Nederland zet als voorvechter stevig in op thema’s en rechten van groepen die onder druk staan, en waar andere donoren minder in durven te investeren, zoals veilige abortus, seksuele voorlichting en de gezondheid van jongeren en gemarginaliseerde groepen. Nederland loopt hierin voorop en wordt internationaal gezien als belangrijke speler op het gebied van toegang tot veilige abortus.”

Aan het einde van haar brief stelt zij over abortus als mensenrecht: “Het kabinet acht deze voorgestelde aanpak op dit moment niet effectief voor onze inzet om duurzaam bij te dragen aan universele toegang tot veilige abortus”. Er wordt dus niet gepleit voor het verankeren van abortus als ‘mensenrecht’.

Een (mis)leidende pro-abortus handleiding

Voor het maandelijkse magazine Het Zoeklicht leverde Kies Leven een artikel aan over een misleidende pro-abortus handleiding van International Planned Parenthood Federation (IPPF). Dit artikel verscheen deze week en sluit naadloos aan bij de bovengenoemde brief van minister Hanke Bruins Slot zonder dat we daarvan op de hoogte waren.

De brief laat iets zien van de Nederlandse, op de hele wereld gerichte, samenwerking met IPPF: “IPPF is een wereldwijde aanbieder van gezondheidszorg en een toonaangevend pleitbezorger van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen”. IPPF is er op uit om elke vorm van seksualiteit te promoten en abortus wereldwijd zo toegankelijk mogelijk te maken. In de besproken handleiding wordt bijvoorbeeld aangegeven om rondom het thema abortus nooit over een kindje te spreken, nooit afbeeldingen van zwangere vrouwen te tonen, nooit verdrietige vrouwen af te beelden. En vooral niet te praten over wanneer het leven begint. Hoe word je op het verkeerde been gezet.

Week van het Leven

In de jaarlijkse Week van het Leven is er veel aandacht voor het ongeboren kind. Kies Leven is als kernlid actief betrokken bij de organisatie van deze week. Graag brengen we een aantal agendapunten onder uw aandacht:

 • Vrijdag 3 november: Pro Life-café SGPJ en Schreeuw om Leven
 • Zondag 5 november: Zondag van het Leven
 • Maandag 6 november: gastlessen van Kies Leven op Lodenstein College
 • Maandag 6 november: Debat ‘Abortus: een mensenrecht?’ met Maaike Rosendal (CCBR) en Rob Jetten (D66)
 • Dinsdag 7 november 20:00 uur: Livestream Logos Instituut met Kies Leven vanuit De Bilt met thema: ‘Kennis van abortus in Nederland’ naar aanleiding van gehouden enquêtes op straat in september en oktober dit jaar.
 • Woensdag 8 november: Debatavond SGP jongeren
 • Donderdag 9 november: Presentatieavond Kies leven in Brunssum, aanvang 19.00 uur
 • Vrijdag 10 november: Studio SGP over de Week van het Leven met o.a. medewerking van vrijwilligers Kies Leven
 • Zaterdag 11 november: Mars voor het Leven op het Malieveld in Den Haag. Kom even langs bij de stand van Kies Leven op de Pro-Life markt.

In gesprek over abortus

Op dinsdag 7 november verschijnt D.V. het boek van Justina van Manen: ‘In gesprek over abortus’. Chris Stoffer (SGP) schrijft over dit boek: “Een gesprek over abortus spant er altijd om: het raakt immers leven en dood . Dit boek biedt waardevolle handreikingen. Aanbevolen!” Ook Ds. C. Sonnevelt schreef een korte reactie: “Open uw mond voor de stomme, zegt de Bijbel (Spreuken 31:8). Anders gezegd: Geef een stem aan hen die stemmeloos zijn en zichzelf niet kunnen verdedigen. Dit boek is daarbij een uitstekend middel!”

Het boek zal beschikbaar zijn voor de aanwezigen tijdens de livestreamavond in De Bilt op 7 november. Wil je hierbij aanwezig zijn? Geef je dan hier op! En op de pro-life stand van Kies Leven op de Mars voor het Leven op zaterdag 11 november. Maar is uiteraard ook verkrijgbaar via de “winkel” op de website van Kies Leven en bij de reguliere boekhandels.

Uit een Wake verslag

Een jonge vrouw komt uit het abortuscentrum naar buiten. Ze gaat op een bankje zitten tegenover de deur. Ik spreek haar aan en zit op mijn knieën voor haar op de grond. Huilend doet ze haar verhaal, ze is 15 weken zwanger en vertelt over haar moeilijke thuissituatie. Terwijl ik met haar praat heeft de kliniek de politie gebeld omdat we vrouwen overstuur zouden maken. Een politieauto komt aanrijden, rijdt het pleintje op en blijft vlak achter mij staan. De politie draait het raam open en luistert mee. De vrouw bedankt voor het fijne gesprek en aangeboden hulp en zegt haar abortusafspraak af. Ze zei nog tijdens het gesprek: “Heeft God jou soms naar mij gestuurd?” Wat een wonder!

Kies Leven in de media

Op donderdag 12 oktober was Kies Leven één van de gasten bij een uitzending van Ongehoord Nederland met als speciaal thema spijt na abortus. Kijk de waardevolle uitzending hier terug.
Op 16 oktober heeft het GereformeerdVenster het artikel over Safe Abortionday uit onze vorige Nieuwbrief overgenomen. Ditzelfde artikel verscheen ook op Dezedagen.com en op de website Eeninwaarheid.info
Op vrijdag 20 oktober plaatste de het Reformatorisch Dagblad een opinie artikel van Kies Leven over de nieuwste abortuscijfers van 2022.
In de GezinsGids van november verschijnen twee artikelen in samenwerking met Kies Leven over onbedoelde zwangerschap. Op dit moment zijn ze digitaal nog niet beschikbaar. Tevens besteedt de GezinsGids aandacht aan de straatenquêtes van Kies Leven en de livestream van 7 november.
Op zaterdag 4 november verschijnt een katern bij het Reformatorisch Dagblad over de Week van het Leven. Kies Leven heeft medewerking verleend bij het tot stand komen van het artikel van Miranda over haar abortuservaring van jaren geleden.
In Het Zoeklicht verscheen een artikel over Een (mis)leidende pro-abortus handleiding. En in het magazine Om Sions Wil verschijnt deze week een halve pagina met aandacht voor het boek ‘In gesprek over abortus’.
We zijn de Heere dankbaar voor alle organisaties die onze boodschap breder verspreiden.

Internationaal

Al jaren zet C.C.B.R. in Canada zich in voor het beëindigen van abortus. In Canada is abortus toegestaan tot aan de geboorte. De pro-abortusbeweging in Nederland neemt Canada nog wel eens als voorbeeld: abortus gedurende de gehele zwangerschapsperiode. Stichting Joseba in Nederland ondersteunt het werk van Maaike en Nick Rosendal bij C.C.B.R. Door heel Canada en ook daarbuiten zijn Maaike en Nick met hun collega’s actief met straatacties en debatten op campussen en bij winkelcentra, waarbij ze niet schuwen om mensen te confronteren met wat abortus echt is. Dit is effectief, leidt tot indringende gesprekken en een veranderende kijk op abortus. Neem gerust een kijkje op de websites van deze organisaties.

Gebed

Opkomen voor abortus is een geestelijke strijd! Het gaat om leven of dood van een kindje. Wij vragen uw gebed voor:

 • Wijsheid voor alle leden en andere vrijwilligers, tact, om staande te blijven in een maatschappij die bijna geen oog meer heeft voor ongeboren kinderen.
 • Voor de wakers die aan het front staan en vaak maar enkele seconden hebben om vrouwen te bereiken.
 • Voor al die vrouwen die worstelen met hun ongewenste zwangerschap.
 • Voor al die vrouwen die met een geheim rondlopen van een abortus en worstelen met spijt, pijn en verdriet.
 • Voor die kinderen wiens leven niet zeker is omdat hun ouders nog twijfelen.
 • Voor de Week van het Leven dat alle activiteiten in rust en eerlijkheid mogen verlopen.
 • Voor onze overheid die zichzelf ziet als belangrijke speler op het gebied van toegang tot veilige abortus wereldwijd.
 • Voor de financiën van de vereniging Kies Leven.
 • Dank voor al die vrouwen die we al hebben mogen bereiken.
 • Dank voor de vele kanalen waarin we onze boodschap kwijt kunnen.
 • Dank voor al het werk dat we samen met de bijna honderd vrijwilligers steeds weer mogen doen.

Ondersteuning

Het werk van Kies Leven groeit, het aantal vrijwilligers groeit evenals de achterban die deze nieuwsbrief ontvangt. Daar zijn we als vereniging heel dankbaar voor. Met de uitbreiding van de werkzaamheden groeien ook de kosten. Wilt u overwegen Kies Leven financieel te ondersteunen?

Auteur: Kees van Helden / Kies Leven

Meer: www.weekvanhetleven.nl
Doneren: www.kiesleven.nl
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies