Wereldwijd komen christenen samen om te bidden voor Israël

Dirk van Genderen verzorgt wekelijks een nieuwsbrief net daarin vaak actuele informatie over het wereldgebeuren. In zijn laatste brief schrijft hij: Het is lang geleden dat er wereldwijd zoveel christenen samenkomen als juist nu om te bidden voor Israel. Zij roepen tot de Heere in de hemel en nemen oude Bijbelwoorden op de lippen.

De afgelopen weken hebben we op diverse plaatsen, verspreid over het land, gebeden. Soms waren we met 10 mensen, soms met 15 mensen, soms met 40. Na afloop was de reactie telkens weer: ‘Wat goed, wat fijn om dit samen te doen, dit zouden we vaker moeten doen.’

Maandag 6 november

In Israel klonk de oproep tot Messiaanse gemeenten en ook tot de orthodoxe gemeenschappen, om zich aanstaande maandag, 6 november, te verootmoedigen voor de Heere, geleid door 2 Kronieken 7:14. ‘Als Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.’
Laten ook wij deze dag ons mee verootmoedigen voor de Heere, onze zonden belijden en tot de Heere roepen om genade en ontferming.

Geloof in de Messias

Ik ontving een bericht van een vriend met goede contacten in Israel. Een Israëlische jongeman werd opgeroepen om als reservist te dienen in het leger. Enkele dagen eerder was hij tot geloof in de Messias, de Heere Jezus, gekomen. Hij heeft zich eerst nog – met spoed – laten dopen voordat hij zich voegde bij zijn legeronderdeel.

Ori Megidish

Deze week kwam het blijde nieuws naar buiten dat een eerste gijzelaar was bevrijd uit Gaza, een vrouwelijke militair: Ori Megidish. Ze komt uit een familie van Sefardische Joden uit Kiryat Gat. Ze geloven in God, houden van Israel, de kinderen gaan naar het leger, ze vieren sabbat.

De familie ging ten strijde. Ze voerden een geestelijke oorlog. Enz e bestormden als het ware de hemel. Ze deden alles wat ze konden om HaShem (zo noemen orthodoxe Joden God) aan te roepen. Ze brachten een Thorarol hun huis binnen, tot in de slaapkamer van Ori en ze baden. ‘Ori, kom naar huis, Schepper van het heelal, breng Ori veilig thuis, hoor onze gebeden. We doen boete/verzoening.’

In het openbaar deed Ori’s moeder een mitzvah voor vrouwen, vóór de sabbat, en sprak uit: ‘Gezegend zijt Gij, Heere onze God, Koning van het heelal, Die ons heeft apart gezet met Zijn geboden.’ Daarna beleed ze haar zonden en samen met haar familie en de hele gemeenschap riep ze tot God om in te grijpen en Ori te verlossen. En twee dagen later werd ze gered en kwam ze thuis, verlost uit de hel.

Smadar, Ori’s tante, merkte nog op: ‘Dank aan de Schepper van het heelal, dank aan heel Israel. Dank aan onze soldaten. Het zijn slechts onze gebeden, de Schepper van het heelal heeft haar thuisgebracht.’

Ze gaat verder: ‘Ik moet me oprecht afkeren van mijn afgoden, me afkeren van mijn kwaad en het uitroepen naar HaShem, vanuit het diepst van mijn hart. Misschien is dat waar dit allemaal om gaat: een absolute wake-up call, die ons oproept ons te bekeren, terug te keren naar God en echt te geloven dat God wonderen zal doen voor Israel.’ (Bron: Jeremy Gimpel van de Arugo Farm, vertaald door Radio Israel).

Gesprekken over Israël

Totaal onverwacht heb je soms een diepgaand geestelijk gesprek met een broeder of zuster. De afgelopen week had ik dat een aantal keer. Zoals met die ene broeder, die ik al tientallen jaren zo af en toe ontmoet. Ons gesprek ging al snel over Israel. Hij vroeg naar de gebedsavonden en gaf aan zeer betrokken te zijn bij de kritieke situatie waarin Israel zich bevindt.

Hij vindt het lastig, zo vertelde hij, om het gesprek over Israel aan te gaan in zijn familie en in zijn kerk. ‘Zoveel mensen, die trouw naar de kerk gaan en de Heere willen dienen en volgen, hebben nauwelijks iets met Israel,’ gaf hij aan.
‘Ik begrijp het niet,’ ging hij verder. ‘Toen ik vijftig jaar geleden tot geloof kwam, was er direct verbondenheid met Israel. En dat is altijd gebleven. In het Joodse volk is toch de Heere Jezus geboren. En het heil is uit de Joden, zegt de Bijbel. Dan voel je je toch verbonden met dat volk.’

Toch blijft hij het proberen om gesprekken aan te gaan over Israel en over het Joodse volk. ‘De strijd om Israel is meer dan wat we zien,’ ging hij verder. ‘Het is een geestelijke strijd, een strijd tegen de God van Israel. En daarom is het zo belangrijk om voor land en volk te blijven bidden. God zal voor Zijn volk blijven zorgen, dwars door het lijden heen. Hun wacht een hoopvolle toekomst, vol van vrede, als de Heere Jezus komt.’

Pleiten op Gods beloften

Als we tot de Heere naderen in onze gebeden, is het belangrijk ook Gods beloften voor ogen te houden, daarop te pleiten. Beloften voor Israel, maar ook de beloften voor de Arabische volken. Verlies niet uit het oog dat de Heere regeert. Hij zit op de troon. Hij leidt de hele wereldgeschiedenis volgens Zijn plan.

Gods beloften voor Israel

Tientallen keren in het Oude Testament komen we de belofte tegen dat God Zijn volk zal thuisbrengen in hun eigen land. We zien het voor onze ogen werkelijkheid worden. Ook afgelopen week kwam er weer een groep Joodse mensen uit Oekraïne aan in Israel. En, zegt de profeet Amos, nooit zullen ze meer uit hun land verdreven worden. Daar staat de Heere voor in.

Dwars door lijden heen – ik zeg het met pijn in mijn hart – lees Zacharia 12 tot 14 maar – gaat het heen naar de dag dat de Heere Jezus, de Messias, Zich aan Zijn volk zal openbaren. Dan zal heel Israel zalig worden, zegt Romeinen 11:26.

Jesaja 19

Ook voor de Arabische volken liggen er nog rijke beloften in Gods Woord. We zien nu al dat veel moslims tot geloof in de Heere Jezus komen, zeker in Iran. Wanneer dat gebeurt, verdwijnt vaak ook de haat tegen Israel. Jesaja 19 voorziet de dag dat de Egyptenaren samen met de Assyriërs de HEERE zullen dienen (vers 23), waarna in 25 volgt: ‘Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië en mijn eigendom Israel.’
Hoe we ons dat precies voor moeten stellen, ik weet het niet, maar het wijst op een toekomst vol van vrede, shalom!

Op onze gebedsavonden bidden we ook voor Gaza, ook voor de terroristen, dat de Heere Zich ook aan hen zal openbaren, dat zij tot bekering komen en Hem zullen leren kennen.
Op één van de gebedsavonden vertelde iemand over een voormalig Hamas-terrorist. Ja, vroeger, was ook zijn leven vol van haat tegen Israel en de Joden. Nu houdt hij van Israel, bidt hij voor het Joodse volk, maar ook voor de Palestijnen en voor de terroristen, dat ook zij de Heere Jezus zullen leren kennen. Hij probeert hen zelfs te bereiken met het Evangelie.

7 oktober had veel ernstiger kunnen zijn

Twee Israëlische experts hebben laten weten dat de slachting op 7 oktober nog veel ernstiger had kunnen zijn. Het betreft twee gepensioneerde hoge officieren van het Israëlische leger, generaal (buiten dienst) Yitzhak Brick en voormalig inlichtingenofficier Mordechai Kedar. Brick spreekt zelfs over een groot wonder. ‘Het had uit kunnen monden in een Derde Wereldoorlog als je bedenkt dat er 150.000 raketten van Hezbollah op Israel gericht staan, terwijl hun commando’s veel beter opgeleid zijn dan die van Hamas.’

Beide deskundigen waarschuwden eerder al voor de gevaren die het land bedreigden. Het plan was volgens hen een gezamenlijke aanval van Hamas, Hezbollah en Iran op Israel, wellicht ondersteund door milities uit Syrië, Irak en Jemen. Door onderlinge onenigheid bleef alleen Hamas over, hoe verschrikkelijk de gevolgen ook waren.

Volgens Brick en Kedar had Iran willen wachten met de aanval tot het land de beschikking heeft over nucleaire wapens. Ze verwachten niet dat Hezbollah alsnog overgaat tot een grootscheepse aanval op Israel, omdat het verrassingselement nu weg is en er Amerikaanse vliegdekschepen in de buurt liggen, die bij een aanval direct in actie zullen komen.

Raketten blijven komen uit Gaza

Het is bizar, maar Hamas en de Islamitische Jihad blijven vanuit Gaza raketten afschieten op Israel. Eén van de steden die regelmatig onder vuur ligt, is Askelon. Daar vlakbij woont één van de professoren van het Bible College van One for Israel, dr. Oleg Korotkyi. Samen met zijn familie en andere gelovigen probeert hij mensen in zijn omgeving geestelijk te ondersteunen en ook praktische hulp te bieden.

‘Telkens weer komen de raketten hier over,’ vertelt hij. ‘Gelukkig maakt het Iron Dome afweersysteem de meeste onschadelijk. De mensen leven hier echt in angst, voortdurend. Elke dag gaan de sirenes. Gisteren had ik voedselpakketten uitgedeeld en onderweg naar huis ging het luchtalarm. Ik zette eerst de auto aan de kant van de weg, maar besloot toch maar weer door te rijden. Er was een gebed in mijn hart: “Heere, bescherm me, laat de raketten mijn auto niet raken”. Nadat ik veilig thuis was gekomen, werden de beschietingen heftiger. Ons huis schudde van de explosies. Een naburig huis werd geraakt door een raket. Ambulances waren snel ter plekke. En wat bijzonder is: we ontmoeten nu mensen die open staan om over het Evangelie te horen.’ Hij getuigt: ‘Eeuwig leven is er in Jezus, de Joodse Messias.’ (Bron: One for Israel)

Extreem gruwelijke verhalen

Nog steeds komt er nieuwe informatie naar buiten over de gruwelijke aanvallen van Hamas terroristen op die zwarte sabbat, 7 oktober. Zo werd deze week bekend dat kleine baby’tjes levend zijn verbrand in ovens. Eén van de oorzaken waarom het zo moeilijk is om slachtoffers te identificeren, is omdat velen met opzet verbrand zijn, soms levend, soms na eerst gedood te zijn.
Bid alstublieft voor nabestaanden, bid voor familieleden die nog steeds niet weten of hun geliefden gedood zijn of gegijzeld, bid voor de gijzelaars, dat de Heere voor hen zorgt, dat ze vrij zullen komen.

Een kerk in Libanon bidt en vast 50 uur

Said Deeb: ‘De Heere is mijn toevlucht en mijn schuilplaats. Het is de enige en de allerbeste schuilplaats.’ Dominee Said Deeb, voorganger van ‘The Church of God at the Life Center’ in Beiroet, vertelt dat leden van zijn gemeente 50 uur lang in gebed zijn gegaan en vasten. ‘We roepen tot de Heere dat Hij zal verhinderen dat ook Hezbollah zich in de strijd zal mengen. Libanon is in paniek en vreest het ergste. ‘Zelf ben ik niet bang, er is vrede in mijn hart. We bidden in de naam van Jezus dat de oorlog hier niet zal komen. We geloven dat de Heere vrede zal geven.’
Hij vindt het opmerkelijk dat sinds de oorlog begon, het aantal bezoekers in de kerkdiensten toeneemt. ‘Ze willen weten wat de Bijbel zegt over deze tijd. We hebben ook een Bijbelschool, daar komen opeens allemaal nieuwe mensen, tot wel 360 per dag.’

Deeb vertelt dat zijn kerk in één van de armste buurten van Beiroet staat. ‘Er zijn hier veel vluchtelingen uit Armenië, Irak en ook uit de Palestijnse gebieden. We delen bij de kerk ook voedselpakketten uit. Wij houden ons buiten de politiek, het is onze opdracht om Jezus te prediken en te bidden om vrede. Ik heb besloten hier te blijven, wat er ook gebeurt. De kerk heeft ons nodig, de mensen hebben ons nodig. Ik kan hier niet vertrekken en mijn mensen laten sterven. Die gedachte alleen al breekt mijn hart.’

‘Als de bommen zouden vallen, heb ik een plaats om te schuilen. ‘De Heere is mijn toevlucht en mijn schuilplaats. Het is de enige en de allerbeste schuilplaats. Tijdens de oorlog in 2006 maakte de Heere mij duidelijk: ‘De veiligste plaats op aarde is wanneer je bent in de wil van God. Bij Hem wil ik blijven, in Hem wil ik schuilen.’ (Bron: CBN)

Hamas weet de media goed te bespelen

Na de aanvankelijke steun voor Israel wereldwijd, begon het beeld al na enkele dagen te kantelen. Dat komt vooral door de televisiebeelden die uit Gaza komen: dode en gewonde kinderen, slachtoffers, verwoestingen. En de conclusie is al snel: Israel pleegt oorlogsmisdaden.

Hamas, die niet alleen een terreurbewind voert in Gaza, maar ook de media onder controle heeft, weet elke keer heel snel te melden welke verschrikkelijke misdaden Israel begaat. Eerst zou er een ziekenhuis zijn gebombardeerd, met 500 slachtoffers, toen een vluchtelingenkamp, daarna ambulances, nu weer een school. De meeste media nemen deze berichten klakkeloos over en vragen zich zelfs niet af of het verhaal wel klopt. Maar dan is het kwaad al geschied.

Het projectiel bij het ziekenhuis bleek een mislukte lancering van Hamas te zijn, het vluchtelingenkamp bleek een terreurbasis van Hamas te zijn, de ambulances bleken Hamas terroristen en wapens te vervoeren. En: Hamas heeft commandocentra in tunnels onder ziekenhuizen en scholen. Dat is toch al een oorlogsmisdaad op zich. Maar opwinding daarover blijft uit in de media.

In het vluchtelingenkamp Yabaliya is inmiddels een grote hoeveelheid gevechtsplannen, kaarten en communicatieapparatuur van Hamas gevonden. Jazeker, dit vluchtelingen kamp blijkt een Hamas-bolwerk te zijn.

Het is mijn gebed: ‘Heere, ontmasker de leugens, laat de waarheid zichtbaar worden.’

Dirk van Genderen

Met toestemming overgenomen uit de nieuwsbrief van Dirk van Genderen. Dirk is columnist, publicist en spreker. Eerder was hij eindredacteur van Visie, het programmablad van de EO. Elke week schrijft hij een nieuwsbrief die ook op z’n site wordt gepubliceerd en elke maand schrijf hij een commentaar in Het Zoeklicht. Bezoek zijn website via de link onderaan dit item.

Web: www.dirkvangenderen.nl
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies