Moeder Roza heeft wel een kachel maar geen brandhout

Moeder Roza woont in een klein dorpje in het noorden van Armenië. Naarmate de ijskoude winter weer nadert, maakt ze zich grote zorgen. Roza en haar man hebben geen vast inkomen. Tijdens de zomermaanden hebben ze geprobeerd zoveel mogelijk geld te verdienen met allerlei losse klusjes. Ze leefden zo zuinig mogelijk om geld over te houden voor de koude wintermaanden. Maar dat is dit jaar niet gelukt. Alles is zo duur geworden dat er geen geld is voor brandhout of briketten.

Mari; 5 jaar en Donara; 7 jaar staan bij de kachel en kijken ons vragend aan. Ik probeer me voor te stellen hoe dat voor een moeder of vader moet zijn als het hard vriest en je je kinderen geen warme plek in huis kunt bieden. Dat lijkt me vreselijk! Daarom snap ik heel goed dat moeder Roza zich grote zorgen maakt.

Een warm gebaar maken

Mensenkinderen wil een warm gebaar maken en kwetsbare mensen en gezinnen als dat van moeder Roza helpen. We gunnen ze een warme winter. Help alstublieft mee: 1 zak brandhout of briketten kost ongeveer € 30,- . Een gezin heeft gemiddeld 10 zakken nodig om de strenge winter door te komen. U bepaalt natuurlijk zelf óf en hoeveel u geeft, maar elke bijdrage is welkom. Help arme gezinnen in Albanië, Armenië en Moldavië uit de kou! Voor slechts € 30,- geeft u al 1 zak hout of briketten.

Informatie over Mensenkinderen

Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding. Mensenkinderen is in navolging van Jezus Christus (Mattheus 9: 35-36) bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië en Moldavië en wil hulp bieden door mensen in Nederland bewust te maken van de grote nood en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden door de Blijde Boodschap en barmhartige daden. [einde persbericht]

Auteur: Jolanda Heldoorn
Voor meer informatie: www.mensenkinderen.nl
Foto: Mensenkinderen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies