Rabbijn Loren Jacobs: Filosofie gaf geen antwoorden – de Bijbel wel

VIDEO – Rabbi Loren Jacobs: ‘Ik wil graag mijn verhaal beginnen in de tijd van mijn overgrootouders. Zij woonden rond 1900 in Oekraïne, bij de stad Kiev. In die tijd werd het leven een stuk moeilijker voor veel van de Joodse families in Rusland en Oekraïne. Mijn familie verliet Oekraïne en kwam aan het begin van de twintigste eeuw naar de Verenigde Staten.’

De generaties van na ons vertrek naar Amerika hebben nooit een diep geloof in God of Zijn Woord getoond. Daarom groeide ik in het Chicago van de zestiger jaren op met een cultureel Joods, maar verder seculier en materialistisch wereldbeeld. Filosofie en psychologie, daar was ik in geïnteresseerd.

Weinig, of misschien geen, van mijn Joodse vrienden, familie of leraren van de synagoge geloofden in een God, die het universum in zes dagen kon hebben geschapen, Zich bemoeide met de menselijke geschiedenis of wonderen deed. Dat je een persoonlijke relatie met God kon hebben, zoals Abraham, Mozes en David, was totaal ongekend. De Heilige Schrift werd beschouwd als goed voor moreel onderwijs en ethiek, maar niet om ‘letterlijk genomen te worden’. Bovennatuurlijke zaken zoals hemel en hel, engelen, demonen of de Messias, werden niet erkend.

Judaïsme en filosofie

We vierden de Joodse feesten als deel van onze Joodse traditie, maar de levende God speelde nauwelijks een rol in de praktijk van ons dagelijks leven. Daardoor had ik het gevoel dat er iets ontbrak aan het Judaïsme waar ik mee te maken had en ik begon andere filosofieën en religies te onderzoeken. Ik begon met het lezen van enkele van de grote westerse filosofen, zoals Plato en Aristoteles. Daarna werd ik aangetrokken tot de oosterse filosofie. Ik begon met Transcendente Meditatie en herhaalde meer dan een jaar iedere ochtend en avond mijn ‘mantra’.

Tijdens mijn eerste jaar aan de universiteit van Illinois deed ik een cursus in middeleeuwse filosofie. Ik wist niet dat de grootste denkers uit deze duizend jaar durende periode van de westerse beschaving het grootste deel van hun intellectuele inspanningen wijdden aan pogingen het bestaan van God te bewijzen! De filosofen redeneerden: “Hoe anders kunnen we de overduidelijke orde en vormgeving in de natuur verklaren? Waarom zouden we anders een innerlijk besef van goed en kwaad hebben? En waarom zou er anders in alle culturen en maatschappijen een intuïtief godsbesef zijn? Terwijl ik deze krachtige en overtuigende argumenten bestudeerde, raakte ik ervan overtuigd dat God bestond.

Bijbel lezen

Kort daarna begon ik voor het eerst in de Bijbel te lezen. Nadat ik een seminar over Bijbelse profetie had gevolgd, las ik in één week het hele Nieuwe Testament! Toen begon ik de profetieën in de Joodse Bijbel te lezen, die de komst van de Messias voorspelden, de Gezalfde Heerser en Redder, door God gezonden. Tot mijn verbazing ontdekte ik dat de profeten van Israël ons hadden verteld dat een afstammeling van de stam van Juda, van de koninklijke familie van koning David, in Bethlehem geboren zou worden. Volgens deze profetieën zou Hij komen voordat de tweede Tempel in 70 na Christus werd verwoest, hij zou wonderen doen, dan lijden, sterven, opstaan uit de dood en toch niet worden herkend door het grootste deel van ons volk! Door de Messias zou God een Nieuw Verbond sluiten met het Joodse volk (zie Jeremia 31:31-34). Voor mij was dit het overweldigende bewijs, dat Jesjoea de beloofde Messias van Israël was, die ons met God zou verzoenen.

Toen ik de Messias leerde kennen, ontdekte ik een dimensie van Joodse spiritualiteit, waarvan ik niet had kunnen dromen! Messias Jesjoea maakte het voor mij mogelijk een intieme, persoonlijke relatie met de God van Israël te hebben, die vijf en twintig jaar later nog steeds heel sterk is! Toen ik tot geloof in Jesjoea kwam, begon ik mijn Joodse erfenis opnieuw te ontdekken. Ik ging naar het Moody Bijbelinstituut, met Joodse studies als belangrijkste vak, werkte acht jaar met Jews for Jesus en werd als Messiaanse rabbijn aangesteld door de Unie van Messiaanse Gemeenten. Ik trouwde met Martha Brickner, die een vijfde generatie Messiaanse Jodin is! Samen zijn we steeds dichter naar onze Messias, onze God, ons land, onze Heilige Schrift, ons volk en onze erfenis toegegroeid. God, in Zijn genade, heeft ons in staat gesteld de Gemeente ‘Shema Yisrael’ te beginnen, die nu ongeveer tien jaar bestaat.

Auteur: Jewish Testimonies
Meer informatie: www.jewishtestimonies.com/nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies