Richard Harvey: Mijn zoektocht langs religies

Richard Harvey woont in Engeland, maar verblijft ook grote delen van het jaar in Israël. Als wetenschappelijk onderzoeker en docent aan theologische opleidingen, onderwijst hij in Engeland, Israël en op vele andere plaatsen in de wereld. Hij schrijft en onderwijst onder meer over wat het betekent om Joods te zijn en in Jeshua (Jezus) te geloven. Lees zijn verhaal hoe hij hiertoe is gekomen.

Richard Harvey wordt in 1956 geboren in een Joods gezin. De familie Hirschland komt oorspronkelijk uit Duitsland, maar is tijdens het opkomende nazisme naar Engeland geëmigreerd. Na de oorlog verandert zijn vader de naam in ‘Harvey’. Zijn ouders waren niet echt religieus. Het gezin bezoekt de liberale synagoge. De Joodse feesten zijn vooral mooie gelegenheden om met de hele familie samen te komen.

Op 13-jarige leeftijd besluit Richard geen Bar Mitswa te doen. Reden? Richard gelooft niet in God. Hij is hooguit nieuwsgierig naar het ondefinieerbare geestelijke en bovennatuurlijke.

Zoektocht langs religies

Tijdens zijn middelbare schooltijd op Milbourn Lodge, krijgt Richard Grieks en Latijn en wint zelfs met zijn Griekse en Latijnse verscompositie een beurs voor Winchester College, een hoog aangeschreven school voor topstudenten. Daar krijgt hij het echter niet gemakkelijk. Was hij op zijn oude school de beste van de klas, hier behoort hij, voor wat de klassieke talen betreft, tot de zwakste studenten. Ondanks dat hij deelneemt aan allerlei activiteiten en clubs, begint de eenzaamheid te knagen. Hij raakt steeds meer naar binnen gekeerd en gedeprimeerd. Een zoektocht langs allerlei religies en spirituele ervaringen, brengt hem geen voldoening.

Ze noemen zich christen

Twee van zijn klasgenoten, Simon en Michael, zijn anders dan de rest. Ze noemen zichzelf niet alleen christen, maar schijnen ook echt te geloven. Ze worden regelmatig belachelijk gemaakt. Richard vindt ze misleid en wereldvreemd, maar als hij met ze in discussie gaat, blijken het hele nuchtere jongens te zijn. En de historische feiten over Jezus kan hij niet ontkennen. Alleen, of Hij de Messias is? Simon en Michael geloven dat Hij is opgestaan uit de dood. Ze hebben een vast vertrouwen in Hem en leven vanuit een persoonlijke relatie met God. Hoe kan dat?

‘Gratis aanbod’

Dan komt evangelist Keith de Berry op zijn school een aantal lezingen over het christendom geven. De kleine man heeft een duidelijke boodschap: “Belijd schuld, ontvang genade en vertrouw op God”. Diep van binnen voelt Richard zich strek aangetrokken tot dit ‘gratis aanbod’ om God werkelijk te leren kennen. Maar hij kan zich toch niet zomaar overgeven?

In een persoonlijk gesprek met Keith verwoordt Richard zijn belangrijkste en in zijn ogen onweerlegbare tegenargument: “Hoe kan ik in vredesnaam mijn vertrouwen stellen in iets, waarvan ik geen bewijs heb of het waar is? Dat druist in tegen mijn intellectuele integriteit”. Het antwoord van Keith slaat bij Richard in als een bom. “Weet je zeker dat het niet jouw trots is, die nu aan het woord is?” Richard realiseert zich onmiddellijk dat Keith de spijker op zijn kop slaat en voelt zich ongelofelijk klein en beschaamd.

Die avond knielt Richard bij zijn bed en vraagt de Heere Jezus om in zijn leven te komen en zijn zonden te vergeven. Vanaf dat moment weet hij het zeker: God bestaat, je kunt op Hem vertrouwen, ook al heb je nog onbeantwoorde vragen. De Joodse Richard noemt zich vrijmoedig ‘christen’ – een beladen woord voor veel Joodse gelovigen – en bezoekt christelijke samenkomsten. Tot zijn verbazing blijkt zijn vader in dezelfde periode op zoek te zijn gegaan naar God en is ook tot geloof in de Heere Jezus gekomen! Zijn moeder hoopt dat het allemaal een bevlieging is en distantieert zich ervan.

Voor haar zijn alle religies één pot nat en dienen nergens toe. “Ga nou maar weer terug naar de synagoge en wees gewoon een aardige, Joodse jongen”, reageren de andere familieleden. “Nu je een christen bent, is het oude voorbijgegaan en ben je niet langer Joods”, werpen zijn christenvrienden tegen. Wat is waarheid? Richard wil het zelf onderzoeken en besluit theologie te gaan studeren. Hij haalt daarbij een certificaat in missiologie en een graad in Hebreeuws en studies over het Jodendom.

De Waarheid delen met zijn volksgenoten

Richard trouwt met Monica, een jonge Joodse gelovige, die oorspronkelijk uit een orthodox gezin komt. Samen krijgen ze een zoon en een dochter. De Waarheid, die hij heeft leren kennen, wil hij graag met zijn volksgenoten delen. Hij wordt medeoprichter en lid van de Messiaanse congregatie van Londen en dient in verschillende zendingsorganisaties onder het Joodse volk.

In 2009 verschijnt zijn boek Mapping Messianic Jewish Theology, waarin hij de grote verscheidenheid binnen de Messiaanse theologie in kaart brengt. Het is tevens zijn proefschrift, waarmee hij tot doctor promoveert. Hoewel er meerdere studies bestaan over de Messiaanse beweging, zijn deze meestal vanuit een historische, antropologische of psychologische achtergrond gemaakt. Dit is de eerste uitgebreide studie, die de Messiaanse theologie tot onderwerp heeft. Het is een indrukwekkend werk, dat in de wetenschappelijke wereld lovend is ontvangen.

Jewish Testimonies

Dit getuigenis is geschreven door medewerkers van de website jewishtestimonies.com. Christelijknieuws mocht dit met vriendelijke toestemming overnemen. Deze website jewishtestimonies.com is gevuld met getuigenissen van Joodse mensen die hun Messias, Yeshua, hebben gevonden. Elke Messiaanse Jood vertelt zijn/haar getuigenis vanuit zijn/haar achtergrond. Als u Joods bent, dan biedt deze website u ook de mogelijkheid om gratis een tweetalig Nieuw Testament te bestellen, met op de ene pagina de Hebreeuwse tekst en op de tegenoverliggende pagina, de taal van uw keuze. Neem een kijkje op deze website via de link onderaan dit item.

Jewish Testimonies
Web: www.jewishtestimonies.com/nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies