Gun kinderen in Armenië en Moldavië een schoolpakket

Onderwijs is voor elk kind van groot belang. Het vormt de deur naar een toekomst met kansen en mogelijkheden in de maatschappij. Helaas is die deur voor veel kinderen in het arme Armenië en Moldavië gesloten.

Anna en haar kleine zusje Liana* uit het dorpje Lernavan in Armenië willen graag naar school. Maar hun moeder en vader zijn straatarm. Ze wonen in een roestige container. Ze hebben zelfs geen geld voor eenvoudige dingen als een pen, een potlood of schriften; de school verwacht namelijk dat de kinderen die spullen zelf meenemen. Bovendien hebben Anna en Liana, als zovele arme kinderen in Armenië en Moldavië, geen goede schoenen. Dat betekent dat deze kinderen straks in de winter niet naar school kunnen. De deur naar goed onderwijs en een kansrijke toekomst valt daarmee voor hen dicht…

Open de deur naar de toekomst

In Armenië en Moldavië zijn er duizenden kinderen als Anna en Liana waarvan de ouders de benodigde schoolspullen en schoenen niet kunnen betalen. Door de enorme inflatie in beide landen zijn veel gezinnen in grote financiële problemen gekomen. Met de actie ‘Open de deur naar de toekomst’ gaan we de kinderen uit deze gezinnen helpen met een compleet schoolpakket. Daarmee bieden we hen betere kansen voor de toekomst.

Steun voor lokale economie

Helpt u mee om de deur voor Anna en Liana en vele andere kinderen te openen? Geef kinderen kans op een goede toekomst. Een schoolpakket kost € 27,50. Elke bijdrage is welkom! De schoolpakketten worden ter plekke gekocht. Op deze manier steunt u met uw gift ook de lokale economie.

Schoolpakket

Een schoolpakket bestaat uit: Schoenen, Liniaal, Rugzak, Pennen, 10 schriften, Gum, Kleurpotloden, Potloden, Tekenpapier. We hebben dringend uw hulp nodig, zodat minimaal 2000 kinderen in september naar school kunnen.

Over Mensenkinderen

Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding. Mensenkinderen is in navolging van Jezus Christus (Mattheus 9: 35-36) bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië en Moldavië en wil hulp bieden door mensen in Nederland bewust te maken van de grote nood en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden door de Blijde Boodschap en barmhartige daden.

I.v.m. privacy zijn de namen gefingeerd.
Meer informatie: www.mensenkinderen.nl
Auteur: Jolanda Heldoorn

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies