Wainer Iosiphovich: Waarom zou ik geloven in de God van de heidenen?

Wainer Iosiphovich is geboren in een traditioneel Joods gezin. Hoewel zijn ouders atheïsten waren, vierden we in het gezin wel de Joodse feesten zoals Rosj Hasjana, Poerim, Chanoeka en Pesach; alles vergezeld van de bijbehorende traditionele gerechten.

Wainer Iosiphovich: Ik keek het meeste uit naar Chanoeka, want dan kreeg je Chanoeka-geld. De geestelijke betekenis van de feesten ging volkomen aan mij voorbij. Ik herinner me mijn grootvader met z’n talliet (gebedsmantel) om en z’n siddoer (gebedenboek) in zijn hand. Hij bad regelmatig en ook kwam er van tijd tot tijd bij mijn oom thuis een minjan, een groep van tien Joodse mannen, bij elkaar. Het gebeurde alles in het geheim, want zo’n bijeenkomst was in die tijd verboden. Ondanks deze religieuze ijver, was er weinig echte kennis van God te bespeuren.

Bestaat God?

Pas in militaire dienst begon ik na te denken over het bestaan van God. Een Joodse man uit Krasnodar in Rusland was mijn dienstmaat. We spraken vaak over onderwerpen als ‘schepping of evolutie’, maar op de belangrijkste vraag of God wel of niet bestond, konden we geen bevredigend antwoord vinden. Eenmaal uit dienst nam ik een abonnement op het tijdschrift ‘Wetenschap en religie’. Ik hoopte hierin het antwoord op mijn vragen te kunnen vinden. Het was in die tijd namelijk onmogelijk om een Bijbel te bemachtigen. Voor mijn verlangen om God te leren kennen moest ik dus van andere bronnen gebruik maken.

Jezus is Joods

Na enige tijd trouwde ik en verhuisde naar Kiev, waar ik een baan vond als installateur van laserapparatuur. Op dat bedrijf bracht de Here mij in contact met een Baptistenbroeder. Hij begon mij te vertellen over de Here Jezus als de Weg tot behoud. Ik begreep er niets van. Waarom zou ik als Jood in de God van de heidenen moeten geloven?

Maar dat veranderde toen ik vanuit Gods Woord, ik had inmiddels een Bijbel, ging ontdekken dat de Here Jezus evenals de apostelen Joods was. Langzaam maar zeker begonnen de evangeliën en de brieven steeds duidelijker tot mijn Joodse hart te spreken. Tot het moment dat ik ervan overtuigd raakte, dat vergeving van zonden en eeuwig leven alleen verkregen kan worden door het geloof in de Heer Jezus als mijn persoonlijke Verlosser.

Bedreigd

In 1986 begonnen mijn vrouw en ik de Baptistengemeente te bezoeken. Deze was destijds nog niet geregistreerd, zodat we onze samenkomsten in de bossen moesten houden. Dat was voor ons overigens geen belemmering om de Heer te loven en te prijzen. Toch was het geen gemakkelijke tijd. Ik werd op mijn werk voor mijn christen-zijn gewaarschuwd en zelfs bedreigd, maar ik liet me niet intimideren. “Als de Here het verhoedt, zal niemand mij enig kwaad zou kunnen doen”, vertelde ik mijn baas. Later werden wij er van beschuldigd CIA-agenten te zijn. Dit was tijdens de zgn. Andropov-Chernenko periode waarin de vervolging van de gelovigen werd opgevoerd.

Van mijn ouders hoefde ik geen enkele steun te verwachten en ook op mijn werk nam de weerstand tegen mijn geloof toe. Ze dreigden nu met ontslag als ik ‘mijn hobby’, zoals men dat noemde, niet de rug toekeerde. Eenmaal ontslagen zou ik geen interessant werk meer kunnen vinden. Ik was namelijk niet alleen christen, maar ook Jood en ondervond daardoor dubbele weerstand. Toch gebeurde er niets, zelfs niet toen ik in 1988 werd gedoopt en lid werd van de baptistengemeente.

Groei Messiaanse beweging in Oekraïne

Ik was niet alleen vol van het verlangen om het Woord van God met mijn broeders naar het vlees te delen, maar was er ook van overtuigd dat God mij juist daartoe geroepen had. In 1990 was er nog geen Messiaanse gemeente in Oekraïne, noch in de rest van de voormalige USSR. Maar Gods werk onder de Joodse gemeenschap ging door met als resultaat dat tegen het einde van 1992 de eerste twee Messiaanse gemeenten in Kiev zijn gevormd.

Wainer wordt de oprichter en voorganger van een van de eerste gemeenten in de voormalige USSR sinds haar uiteenvallen in 1991. In de loop van de tijd heeft het aantal Messiaanse gemeenten in Oekraïne zich steeds verder uitgebreid.

Jewish Testimonies

Dit getuigenis is geschreven door medewerkers van de website jewishtestimonies.com. Christelijknieuws mocht dit met vriendelijke toestemming overnemen. Deze website jewishtestimonies.com is gevuld met getuigenissen van Joodse mensen die hun Messias, Yeshua, hebben gevonden. Elke Messiaanse Jood vertelt zijn/haar getuigenis vanuit zijn/haar achtergrond. Als u Joods bent, dan biedt deze website u ook de mogelijkheid om gratis een tweetalig Nieuw Testament te bestellen, met op de ene pagina de Hebreeuwse tekst en op de tegenoverliggende pagina, de taal van uw keuze. Neem een kijkje op deze website via de link onderaan dit item.

Auteur: Jewish Testimonies
Beeld: © Henk-Jan Oudenampsen
Web: www.jewishtestimonies.com/nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies