MENU
Gert-Jan Segers: Winnen geeft verantwoordelijkheid

Gert-Jan Segers: Winnen geeft verantwoordelijkheid

21 maa

Gert-Jan Segers: Nog steeds worden er stemmen geteld, maar ik tel alvast onze zegeningen: de steun voor de ChristenUnie groeit met zo’n 100.000 kiezers! Kiezers enorm bedankt! Ik ben iedereen dankbaar die gisteren het vakje bij de naam van een ChristenUnie-kandidaat rood kleurde.

Dank voor het vertrouwen dat u ons daarmee geeft.
Dank voor de opdracht om geloof een stem te geven.
Dank dat we verantwoordelijkheid mogen dragen voor ons mooie land.

Ik wil iedereen bedanken die meeleefde
met en gebeden heeft voor de campagne
en de pittige momenten die we hebben
beleefd.


Ik dank vandaag ook de provinciale kandidaten, de mensen van de waterschappen, onze kandidaten voor de Eerste Kamer, de vele vrijwilligers die van deur tot deur gingen of zich op een andere manier hebben ingezet voor dit resultaat. Een diepe buiging voor jullie passie en bevlogenheid!

In dit alles bovenal grote dank aan God. Wij ontvangen deze uitslag als zegen uit Zijn hand. Hij geeft ons de mogelijkheid om de komende tijd weer ons geloof een stem te geven. Om recht te doen en vrede te zoeken in Zijn naam.

Twee jaar geleden stapten we in een coalitie en namen we verantwoordelijkheid. Dat was op momenten best ingewikkeld. Samenwerken met partijen die de wereld soms totaal anders zien dan wij, maar we deden het uit overtuiging met het oog op de mensen in ons land.

In die jaren hebben we nooit onze idealen opgegeven, we hebben ons hart laten spreken, we hebben stap voor stap toegewerkt naar het verwezenlijken van onze idealen. Daar gaan we mee door nu u opnieuw uw vertrouwen aan ons geeft.

Want wanneer je wint, wanneer mensen
hun stem, hun vertrouwen geven, dan
geeft dat verantwoordelijkheid.


Ik feliciteer de andere partijen die hebben gewonnen en daarmee eveneens die verantwoordelijkheid voor ons land hebben gekregen. Op hun en onze schouders rust nu de taak om recht te doen en vrede te zoeken voor ons land. Om de samenwerking te zoeken met elkaar om zo ons land te dienen.

Het zal spannend worden in veel provincies en het zal spannend worden in de Eerste Kamer. We moeten als coalitie en oppositie eens te meer constructief overleg voeren.

Vanuit de ChristenUnie is er altijd een uitgestoken hand naar links en naar rechts om samen te werken om dit land een beetje rechtvaardiger te maken.

Mijn oproep aan alle partijen is daarom: doe mee! Want winnen is geweldig, maar geeft ons allen verantwoordelijkheid die we samen mogen dragen.

Gert-Jan Segers bij Groot Nieuws Radio
Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten is het Forum voor Democratie (Fvd) de grote winnaar. Ook in de Eerste Kamer wordt de partij van Thierry Baudet een factor om rekening mee te houden. De coalitiepartijen verliezen in de Eerste Kamer hun meerderheid. VVD, CDA en D66 leveren zetels in, maar coalitiepartner ChristenUnie groeit zelfs met een zetel. Partijleider Gert-Jan Segers reageert op de uitkomst. “Op onderwerpen wordt het buitengewoon ingewikkeld om met het Forum samen te werken.”

Vertrouwen
Segers is dankbaar voor de stemmen- en zetelwinst. “Je staat altijd onder druk als je compromissen moet sluiten, dat is lastig. Dan kan ik niet anders dan dankbaar zijn met 100.000 stemmen extra en dat het vertrouwen groeit. Dat is hard werken, veel uitleggen en iedere keer duidelijk maken dat onze idealen overeind staan. We willen geloof een stem geven, we willen vanuit ons hart spreken, maar we zijn ook bereid om stap voor stap die kant op te gaan, om ook compromissen te sluiten.”

“Als je dat eerlijk en goed uitlegt, dan zie je dat het vertrouwen niet hoeft af te nemen, maar dat het ook kan groeien. Tegelijkertijd kijk ik ook naar het hele politieke landschap en zie ik een fragmentatie die het niet makkelijker maakt”, vertelt Segers bij Groot Nieuws Radio.

Mandaat
De partijleider van de ChristenUnie vraagt zich af hoe Baudet om zal gaan met het mandaat van de kiezer. “Als je groeit en zo’n mandaat krijgt, dan komt dat altijd met verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor hem en daar ben ik benieuwd naar. Ik denk dat het op onderwerpen buitengewoon ingewikkeld zal zijn om met Forum samen te werken, denk aan het klimaatbeleid. Maar op andere terreinen zal het wellicht wel kunnen. Die gesprekken moeten gevoerd worden.”

“Ik vind het lastig inschatten wat zij in de Tweede Kamer willen bereiken via mogelijke samenwerking. In de Eerste Kamer zal het helemaal ingewikkeld worden. En provinciaal heb ik geen idee wie er op die zetels gaan zitten en wat hun koers zal zijn. Het is eigenlijk een zwart gat waar we in zitten.”

Het hele gesprek met Gert-Jan Segers (ChristenUnie) kun je terugluisteren op de site grootnieuwsradio.nl

Datum: 21 maart 2019
Auteur: Christenunie - Gert-Jan Segers
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.christenunie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: