MENU
ETS-studiedag: Jezus verkondigen en missionair zijn

ETS-studiedag: Jezus verkondigen en missionair zijn

17 jun

Tijdens deze studiedag ga je samen op zoek naar het doel van missionair werk en wat de rol van de kerk daarbij is. Gaat missionair werk over vergeving van zonden en in de hemel komen? Of gaat het over zonnepanelen, armoedebestrijding en het uitbannen van kindslavernij?

Aan de hand van de Bijbel, Martijns levensverhaal en wat hij ziet in de praktijk, geeft hij zijn visie op missionair werk. Prikkelend, gestructureerd en met humor. Je gaat samen op zoek naar wat Jezus voor ogen had toen hij opriep tot bekering. Je staat stil bij de betekenis van het Koninkrijk van God en hoe dat idee naar hier en nu vertaald kan worden. En je gaat kijken welke praktische stappen je kunt zetten als je met je gemeente aan de slag wilt met missionair werk.

Programma
In het eerste blok zal Vellekoop vooral stilstaan bij zijn eigen verhaal en de Bijbel induiken. Het doel van missionair werk staat dan centraal. In het tweede blok wordt gekeken naar hulpmiddelen, concepten en mogelijkheden op het vlak van missionair werk. In het derde blok wordt aandacht geschonken aan de praktijk; hoe kun je in jouw eigen gemeente aan de slag gaan met missionair werk?

Spreker Martijn Vellekoop
Martijn Vellekoop (38) geeft leiding aan het team Missionair Werk van de Protestantse Kerk. Dit team ondersteunt de ruim 1.600 gemeenten van de Protestantse Kerk bij hun missionaire werk (van TOP2000-kerkdienst tot langdurige leertrajecten) en stimuleert nieuwe vormen van kerk-zijn (pioniersplekken). Vanuit de Protestantse Kerk zijn de afgelopen jaren ruim 100 pioniersplekken ontstaan, waarbij circa 50% van de betrokkenen eerder weinig of niets met de kerk had. Vellekoop studeerde communicatiewetenschap in Enschede, theologie in Amsterdam en strategisch management in Utrecht. Hij groeide op in een pinkstergemeente en was betrokken bij verschillende Alpha’s, bij de jeugdkerkenbeweging en bij de start van een nieuwe vorm van kerk-zijn voor jongeren in het Westland. Vellekoop woont in Naaldwijk, is getrouwd en vader van twee kinderen.

Zaterdag 29 juni 2019
10:30 – 16:00 uur
De Goede Reede
Vondellaan 2, 3906 EA Veenendaal

Datum: 17 juni 2019
Auteur: Evangelisch College
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.evangelisch-college.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: