MENU
Ben Tiggelaar over verandertrajecten in de gemeente

Ben Tiggelaar over verandertrajecten in de gemeente

11 jan

Het Evangelisch College organiseert jaarlijks een aantal inspirerende praktijkgerichte studiedagen om leiders in de kerk toe te rusten voor hun taak in de lokale gemeente. Deze studiedagen zijn bedoeld voor voorgangers, oudsten, kerkenraadsleden en andere leidinggevenden in de kerk.

Richting zoeken in een veranderende omgeving
In het studiejaar 2019-2020 organiseren we onder het overkoepelende thema ‘richting zoeken in een veranderende omgeving’ de volgende studiedagen:

Verandertrajecten in de gemeente
za. 8 februari 2020, 10:00 – 13:30 uur
De Wegwijzer (Missiecentrum), Almere

Dr. Ben Tiggelaar is deskundige op het gebied van leiderschap, verandering en gedrag. Hij doceert aan verschillende business-schools en schrijft onder meer wekelijks een column over werk en management in NRC. Ook de lokale gemeente is een organisatie waarin vele veranderingen plaatsvinden, zowel van binnenuit als van buitenaf. Tijdens deze studiedag draait het om de vraag hoe leiders in de gemeente met veranderingen om kunnen gaan, niet alleen reactief maar ook proactief. Ben zal ons, als gedragswetenschapper én christen, handvatten geven waarmee gewenste veranderingen in de gemeente gestuurd en geborgd kunnen worden.

Ethische dilemma’s in de gemeente
za. 13 juni 2020, 10:00 – 15:30 uur
De Wegwijzer (Missiecentrum), Almere

De gemeente staat middenin de samenleving en maakt deel uit van de samenleving. Ook de veelkleurigheid van de samenleving wordt weerspiegeld in de gemeente. Vaak wordt eenheid verondersteld op belangrijke ethische thema’s, maar blijken de leden van de gemeente toch heel verschillend over diverse vraagstukken te denken. Hoe ga je daar op een liefdevolle wijze mee om? Drie sprekers, prof dr. Henk Bakker, ds. Yme Horjus en dr. Erik Groeneveld, zullen vanuit hun eigen expertise ingaan op dergelijke vraagstukken. Aan het einde van de dag heeft de deelnemer niet de juiste antwoorden ontvangen op ethische dilemma’s. Er worden handvatten aangereikt hoe deze moeilijke onderwerpen op een gestructureerde wijze in de gemeente aan de orde kunnen komen en tot gedragen besluitvorming kan leiden.

Locatie
Door de grote belangstelling is besloten om de studiedagen voor kerkleiders plaats te laten vinden in het Missiecentrum van De Wegwijzer: Makassarweg 80, 1335 HZ Almere. (Let op: dus niet in Doorn zoals eerder gecommuniceerd). Parkeren kan naast of achter het gebouw.

Gratis toegang
Deze studiedagen worden gratis aangeboden door het Evangelisch College, inclusief koffie, thee en een uitgebreide lunch. In verband met de catering is vooraf aanmelden noodzakelijk. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Dus meld je snel aan.
Op de studiedagen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de onkosten en ondersteuning van het werk van het Evangelisch College.

Datum: 11 januari 2020
Auteur: Evangelisch College
Foto: Evangelisch College
Website: http://www.evangelisch-college.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: