MENU
Opheffing beperkingen voor Schreeuw om Leven rond abortuscentrum Almere

Opheffing beperkingen voor Schreeuw om Leven rond abortuscentrum Almere

21 apr

Schreeuw om leven: Goed nieuws! Onze vrijwilligers mogen flyers blijven uitdelen voor de deur van het abortuscentrum in Almere. Dit mogen ze ook gewoon combineren met het aanspreken van bezoekers. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland maandag 12 april 2021 bepaald.

Jarenlang heeft de gemeente Almere het flyeren én het aanspreken van bezoekers toegestaan. Maar op 8 januari van dit jaar legde burgemeester Weerwind (D66) de vrijwilligers opeens een aantal beperkingen op. Nu blijkt dat dit eigenlijk alles te maken had met de kans die de gemeente dacht te zien, nadat een rechter had bepaald dat pro-life demonstranten geen bezoekers meer mogen aanspreken bij het abortuscentrum in Heemstede, vorig jaar.

Schreeuw om Leven meteen ging in bezwaar tegen de beperkingen in Almere, maar ondanks dat werden ze direct van kracht. Daarop zijn wij naar de rechter gestapt voor een voorlopige voorziening. Afgelopen maandag oordeelde die dat burgemeester Weerwind zijn motivatie, het voorkomen van wanordelijkheden, niet voldoende heeft onderbouwd.

Beschuldiging van wanordelijkheden niet onderbouwd

Ook zijn argument dat het algemeen bekend is dat bezoekers van abortuscentra zich geïntimideerd voelen door onze mensen, schuift de rechter terzijde. Volgens de rechter is niet duidelijk waarop dat is gebaseerd. Dat lijkt ons een goede analyse, gelet op het feit dat Schreeuw om Leven al vaker werd beschuldigd van agressie en intimidatie, echter altijd zonder bewijs. De beschuldigingen gaan sowieso over andere steden én andere organisaties. Wij weten niet of de beschuldigingen aan hun adres kloppen en nemen ook die berichten met een korreltje zout. Maar ze gaan pertinent niet over Schreeuw om Leven. Met deze uitspraak lijkt deze rechter oog te hebben gehad voor dat feit, in tegenstelling tot de rechter die oordeelde over de situatie in Heemstede.

De politie adviseerde de gemeente Almere geen aanvullende maatregelen te treffen omdat er de afgelopen jaren nooit noemenswaardige incidenten rond de kliniek in Almere zijn geweest, zo haalt de rechter aan. Verder hebben noch de kliniek, noch de politie, noch derden ooit melding gemaakt van intimiderend gedrag.

Vooralsnog hoort het belang van Schreeuw om Leven om te mogen betogen dan ook zwaarder te wegen dan dat van de kliniek, vindt de voorzieningenrechter. Het besluit om beperkingen op te leggen is daarom opgeschort tot zes weken nadat de gemeente officieel op het bezwaarschrift van Schreeuw om Leven heeft gereageerd. We appelleerde niet tegen het verbod om de bezoekers of het personeel van de kliniek tijdens het flyeren te volgen, omdat we dit sowieso al niet doen.

"Ze houden zelfs de deur voor mensen open"

Saillant detail is een gesprek tijdens de hoorzitting, waarin de directeur van het abortuscentrum in Almere beweerde dat de mensen van Schreeuw om Leven zich expres lief en hoffelijk voordoen: “Ze houden zelfs de deur voor mensen open”, zodat het lijkt alsof ze daar werken. Onze landelijke coordinator kon daar ad rem op reageren: “De enige keer dat ik een deur heb opengehouden was voor u, omdat u de handen vol had met colablikjes.” De menselijke geest is feilbaar, waardoor het mogelijk is dat de directeur zijn persoonlijke ervaring groter maakte dan het is.

Tegenwicht voor eerdere uitspraak

Opvallend genoeg oordeelde de andere voorzieningenrechter, van de rechtbank Noord-Holland, op 21 juli 2020 nog dat het aanspreken van bezoekers, als onderdeel van een betoging, juridisch gezien valt te scharen onder het begrip wanordelijkheden. Daaruit volgde volgens deze rechter dat de gemeente Heemstede maatregelen mocht treffen, waarbij nonnen van de Duitse prolifeorganisatie Donum Domini op afstand van de Bloemenhovekliniek werden gezet. Vreemd genoeg gold die maatregel automatisch ook voor Schreeuw om Leven.

In zijn verweerschrift legde Weerwind de vinger bij deze uitspraak, maar ook de verwijzing daarnaar levert volgens de rechtbank Utrecht „onvoldoende onderbouwing” voor de gestelde beperkingen op.

Schreeuw om Leven is u dankbaar voor de steun die het mogelijk maakt om ons te verweren tegen onterechte beperkingen van onze vrijheid van meningsuiting.

Datum: 21 april 2021
Auteur: Schreeuw om leven
Foto: Schreeuw om leven
Website: http://www.schreeuwomleven.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: