Straatcampagne van Kies Leven loopt anders dan gedacht

Begin september zijn vrijwilligers van Kies Leven begonnen met een straatcampagne. Door heel het land zijn op straat korte enquêtes afgenomen over de feitenkennis van de passanten over het onderwerp abortus. Geen vragen over visies of meningen, maar puur wat weet men van de feiten, zoals tot hoeveel weken is abortus toegestaan in Nederland.

We hadden verwacht heel veel enquêtes te houden, echter bij de meer open slotvraag komen zoveel reacties los van onder andere vrouwen die met een abortus te maken hebben gehad dat de meeste enquêtes veel meer tijd vragen dan we hadden verwacht.

Vrouwen die vertellen over hun eigen abortuservaring van jaren geleden. Soms was het de eerste keer dat ze het aan iemand vertelden. Dankbaar dat er naar hen werd geluisterd. En wat zit er een verborgen leed bij de vrouwen. De vrijwilligers namen de tijd om te luisteren naar hun pijn, het verdriet, de dwang tot abortus die ze ervaren hebben. De vrijwilligers van Kies Leven konden vrouwen doorverwijzen naar de hulpverlening voor verwerking van hun abortus.

Feitenkennis over abortus is ongekend laag

Alvast een voorproefje. De meeste mensen, zowel vrouwen als mannen, schat het aantal abortussen per werkdag in Nederland veel te laag in. Terwijl het deel daarvan dat plaatsvindt na verkrachting of incest veel hoger wordt verondersteld dan door abortus-voorstanders zelf is gemeld.

Bij de vraag “welke abortusmethoden kent u?”, komen de meeste mensen niet verder dan de ‘abortuspil’, als ze die al kennen. Opmerkelijk is hoe vaak dan ook de ‘morning-afterpil’ genoemd wordt. En terecht, gezien ook de abortieve werking die we in de vorige Nieuwsbrief aan de orde stelden. Verbazing en ook boosheid als de procedures beschreven worden. Het blijkt dat velen echt een totaal verkeerd beeld hebben van de werkelijkheid. Er is nog een maand te gaan met de straatcampagne en we zijn benieuwd of nieuwe resultaten het voorlopige beeld gaan bevestigen.

Week van het Leven

Van 4 tot 11 november is er weer de jaarlijkse Week van het Leven. De boodschap voor dit jaar is: iedereen heeft recht op leven! Kies Leven is intensief betrokken bij de voorbereidingen.
Ieder ongeboren kind kan met recht het kind genoemd worden van zijn of haar biologische ouders. Er is sprake van een uniek mensje met eigen DNA, een eigen hoofd en dus ook een eigen buik. Bij een ongewenste zwangerschap hebben we het dus altijd over ten minste twee mensen. Het ongeboren kind heeft recht op de voortzetting van zijn of haar leven.
De Week van het Leven is zaterdag 11 november met als afsluiting de Mars voor het Leven.

Meer informatie: www.kiesleven.nl
Mars voor het leven: www.marsvoorhetleven.nl
Logos instituut: www.logos.nl
Foto: Videostill YouTube
Auteur: Nieuwsbrief Kies Leven

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies