Waarom roept de pro-life beweging zoveel weerstand op?

De vereniging Kies Leven heeft in een uitgebreid rapport / informatiegids “Zorgen om zwangerschapsafbreking in Nederland 2023” diverse punten op een rij gezet over het thema zwangerschapsafbreking (abortus) en op 27 februari is deze informatiegids bij de Eerste en Tweede Kamer aangeboden.

Kamerleden Diederik van Dijk (SGP), Mirjam Bikker (Christen Unie) en Jochem Vrugt (beleidsmedewerker BBB) kwamen hun exemplaar persoonlijk in ontvangst nemen. Alle overige leden van de Staten Generaal hebben de informatiegids in hun postvakje gevonden. En naar de leden van het kabinet zal het worden toegestuurd. We zien uit naar wat ieder van hen met de informatie gaat doen. Lees hier het hele artikel

Dringende oproep

Aan veel van de onderwerpen die in bovengenoemde informatiegids aan de orde komen zitten medische en juridische aspecten. Binnen de vereniging Kies Leven willen we daar meer inhoudelijk en projectmatig mee bezig gaan. Daarom zijn we op zoek naar ondersteuning van pro-life juristen, (huis)artsen en verloskundigen. Gemotiveerde studenten in deze vakgebieden kunnen ook waardevolle bijdragen leveren. Ben je zo iemand of ken je iemand die zich op deze manier voor ongeboren kinderen wil inzetten, neem dan contact op via info@kiesleven.nl.

Komt spijt nu wel of niet voor na een abortus?

Uit een onderzoek (Turnaway study) in Amerika zou blijken dat 99% van de vrouwen na jaren geen spijt heeft van haar abortus. Deze studie is uitgevoerd vanuit de abortusklinieken. Het is begrijpelijk dat een dergelijke studie koren op de molen is van alle voorstanders van abortus en wordt maar al te graag aangegrepen om de pro-life beweging de mond te snoeren. Die beweren namelijk dat spijt veelvuldig voorkomt na een abortus. Echter in de Turnaway study bleek een grote tegenstrijdigheid te zitten. Want hoe kan het dat uit delen van het onderzoek hoge mate van spijt (41-66%), verdriet (64-74%), schuldgevoelens (53-63%) en woede (31-43%) blijken, maar dat dan de samenvattende conclusie is dat 99% van de vrouwen tevreden is met de beslissing tot abortus?

Een nieuw onderzoek door mensen met een pro-life achtergrond toont aan waar de Turnaway Study mank gaat. Zo wordt waargenomen dat druk tot abortus sterk geassocieerd is met vrouwen die meer negatieve geestelijke gezondheidsresultaten toeschrijven aan hun abortussen. Iets dat ook in Nederland is vastgesteld. Een derde van de vrouwen voor wie abortus gewenst was en in overeenstemming met hun waarden en voorkeuren, is hoogstwaarschijnlijk oververtegenwoordigd in onderzoeken die in abortusklinieken zijn gestart. 

Er is meer onderzoek nodig om de ervaring van twee derde van de vrouwen voor wie abortus ongewenst, gedwongen of anderszins in strijd met hun eigen waarden en voorkeuren is, beter te begrijpen

De ontbrekende rechtsbescherming van het ongeboren kind!

In de huidige Nederlandse abortuswet is de abortusgrens verbonden aan, wat men noemt, de levensvatbaarheid. Dat is het moment in de groei wanneer een baby buiten de baarmoeder in leven gehouden kan worden. Die lag en ligt nog bij 24 weken en voor dat moment beginnen artsen niet met behandelen van zo’n te vroeg geboren kindje. Dat mogen ze ook niet. Inmiddels kunnen in het buitenland ook nog jongere baby’s in leven worden gehouden. De consequentie zou moeten zijn dat dan ook de abortusgrens verlaagd wordt.

Reeds in 2014 schreef mr. Don Ceder (nu Tweede kamerlid voor de Christen Unie) een, nog uiterst actueel, artikel over de rechtsbescherming van het ongeboren kind. Hij concludeerde  o.a.: “Het is vreemd dat juist nu, wanneer het Nederlandse abortusbeleid meer dan ooit onder juridische druk staat vanwege haar abortusgrens, er geadviseerd wordt om de strikte 24 wekengrens los te laten.” Hij doelde erop dat er stemmen opgingen om de relatie tussen levensvatbaarheid en maximale leeftijd dat een kindje geaborteerd mag worden los te laten. Dus dat ook baby’s die buiten de baarmoeder in leven kunnen blijven, geaborteerd kunnen worden. Dat zou heel kwalijk zijn, want dan is ook die grens weg en gaat men op weg naar de volgende grens: de geboorte.

Het Reformatorisch Dagblad komt met een artikel waar gepleit wordt om de 24 weken grens los te laten bij vroeggeboorte, zodat er wel legitieme medische handelingen gestart kunnen worden en kinderen kunnen blijven leven. Zal men dan ook willen praten over het verlagen van de abortusgrens of ligt dan weer heel gevoelig?

Week van de lentekriebels

In de eerste week van maart wordt weer de week van de lentekriebels gehouden. Aanjager van deze campagne is de zwaar gesubsidieerde Nederlandse Rutger stichting (100% dochter van de Amerikaanse International Planned Parenthood Federation). Een week waar basisschoolleerlingen in alle klassen worden geconfronteerd met allerlei seksvoorlichting.

De belangrijkste boodschap is: “Alles op seksueel gebied is mogelijk en is goed. Je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen”. Het materiaal is met regelmaat zelfs pornografisch en zet kinderen al vroeg aan tot het experimenteren met seksualiteit. De Rooms Katholieke stichting Stirezo heeft hier onderzoek naar gedaan en maakt zich terecht boos over deze campagne. Lees hier hun reactie op de Week van de lentekriebels 

Toen ik elf weken zwanger was pleegde ik abortus. Het was de grootste fout in mijn leven

Ik bad God om een teken, maar de waarheid stond al in mijn hart gegrift, ‘ABORTUS IS GEEN OPTIE’. In de kliniek ging ik nog even alleen naar de wc en ik dacht erover om door het raam te ontsnappen en me voor de resterende maanden te verstoppen, maar ik deed het niet. Ik was kort samengevat te laf!  Ik was te laf om op te staan voor wat mijn prachtige baby zou worden. In week elf van de zwangerschap pleegde ik abortus. Het was de grootste fout in mijn leven. Lees hier het hele verhaal van Astrid.

Mijn vriend wil geen kind, ik sta nu voor de keuze om voor de tweede keer een abortus te doen

Met regelmaat verschijnen op internet verhalen en/of vragen op fora van vrouwen die onder druk staan om een abortus te laten uitvoeren. Door pro-choice wordt vaak aangegeven dat abortus de eigen beslissing is van de vrouw. Echter wat als je partner je voor de keuze stelt: “of het kindje weg, of ik ga weg”. Welke keuze heb je dan als zwangere vrouw?
Wat een vrouw nodig heeft om vóór haar kindje te kunnen kiezen is steun van haar omgeving, vooral steun van haar eigen moeder. De angst kan je zomaar aangrijpen, hoe moet het financieel, hoe moet het met mijn studie of… Lees hier hoe de steun van een moeder er toe leidde dat de jonge moeder vóór haar kindje koos.

Van de Wakers

Deze week kwam een verslag binnen van een HBO student die met wakers binnen Kies Leven in gesprek is geweest. Zijn opdracht was om zich te verdiepen in mensen die over een bepaald onderwerp een totaal andere mening hebben dan hijzelf. De student koos voor de “agressieve, fundamentalistische, christelijke, anti-abortus demonstranten”. Hij had een zeer negatief beeld van wakers bij abortusklinieken.

Heel bijzonder om in het verslag te lezen dat hij zijn mening vooral had gevormd op basis van alles wat in de media over pro-lifers is verschenen. Maar dat van dat gecreëerde beeld niets waar bleek te zijn. Verrassend voor hem was dat hij erachter kwam dat het de wakers van Kies Leven niet alleen te doen is om het ongeboren kindje maar dat er ook aandacht is voor de zwangere vrouwen. Dat er concrete hulp geboden wordt en dat die door gaat ook nadat het kindje geboren is. En dat hij met eigen ogen kon zien hoe liefdevol wakers de bezoeksters van een abortuskliniek benaderen.

Internationaal nieuws

  • Franse Senaat stemt in met verankering abortus in grondwet, lees verder…
  • Het Hooggerechtshof van Alabama oordeelt dat voor IVF ingevroren embryo’s kinderen zijn. Dat heeft grote gevolgen voor IVF behandelingen in Amerika.
  • De Duitse ZDF heeft een hele uitzending gemaakt met laster en leugen tegen de pro-life beweging. Wel goed dat ze moeten erkennen dat de pro-life beweging overal groeit en meer invloed heeft. En dat er in diverse deelstaten geen abortusarts meer beschikbaar is.
  • België staat aan de vooravond van een abortuswetswijziging. De pro-choice beweging wil uitbreiding van de het aantal weken dat abortus is toegestaan van twaalf naar achttien weken. Een kleine groep demonstreerde voor het parlement met de bekende leuzen.
  • Door het terugdraaien van Roe vs Wade is de vraag naar abortuspillen enorm toegenomen in Amerika. Artsen hebben bij het hooggerechtshof gevraagd om deze postorder abortuspillen een halt toe te roepen. Nederland is een belangrijke speler in het leveren van abortuspillen per postorder in Amerika. In 19 maanden tijd kreeg Women on Waves/ Aid Access maar liefst 195.000 aanvragen voor abortuspillen uit Amerika waarvan 48.000 zonder dat vrouwen al in verwachting waren. De SGP Tweede Kamerfractie heeft hier inmiddels Kamervragen over gesteld.

Oproep 2: iedereen

Aan het begin van deze nieuwsbrief staat een speciale oproep aan juristen, artsen en verloskundigen om direct betrokken te zijn bij het opkomen voor ongeboren kinderen. Maar eigenlijk kan iedereen actief tonen pro-life te zijn.

Als waker of bidder bij abortuscentra laten zien aan onverwacht zwangere vrouwen dat een andere keuze mogelijk is dan abortus, dat er hulp wordt geboden. Op straat, stands of beurzen voorbijgangers informeren over wat abortus echt is en wat de gevolgen zijn. Onlangs startte een nieuwe ronde straatenquêtes om over het onderwerp abortus in gesprek te gaan.
We zijn dankbaar dat een reeds lang bestaande groep met nieuw elan straatwerk gaat oppakken, hierover binnenkort meer.

De vereniging Kies Leven verbindt individuele vrijwilligers en vrijwilligersgroepen. Iedereen die actief is kan gratis lid worden van de vereniging, ook mensen die bezig zijn binnen andere verbanden. Verbinding en elkaar tot steun zijn is zo belangrijk aan het front van de strijd voor het leven. Onderzoek wat jouw bijdrage kan zijn.

Web: www.kiesleven.nl
Auteur: Kees van Helden / Nieuwsbrief Kies Leven
Beeld: Kies Leven
Lid worden: kiesleven.nl/lid-worden

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies