Kees van Helden: Gedenkplaats voor vrouwen die verdriet hebben na een abortus

Er komt een landelijke gedenkplaats voor vrouwen die een abortus hebben ondergaan. Het gaat om de erkenning van en ruimte geven aan vrouwen die pijn en spijt hebben na een abortus. Kees van Helden geeft een interview over de opening van deze gedenkplaats bij Uitgelicht van family 7. Op D.V. zaterdag 29 april 2023 zal met een kleine besloten plechtigheid binnen “Bijzonder Bos” (gemeente Driebergen-Rijssenburg) de landelijke gedenkplaats “Kruik vol tranen” geopend worden. Een plaats om stil te staan bij kinderen die niet geboren werden door abortus of miskraam.

Kees van Helden fulltime aan de slag bij Kies Leven

In unanimiteit en met enthousiasme heeft de algemene ledenvergadering van de vereniging Kies Leven op 11 april 2023 ingestemd met het voorstel van het bestuur om Kees van Helden per 1 juli 2023 fulltime als coördinator aan te stellen. Sinds medio 2022 werkte Van Helden al in deeltijd voor de vereniging. Dat deed hij naast zijn eveneens parttime directeursfunctie bij Logos Instituut. Kees van Helden is heel dankbaar voor het brede vertrouwen en dat jij zich opnieuw geheel kan wijden aan het pro-life werk waartoe hij zich zo geroepen weet.

Oorkonde Bert en Willy Dorenbos

Tijdens dezelfde vergadering zijn twee oudgedienden bij het pro-life werk in Nederland en wereldwijd, Bert en Willy Dorenbos, benoemd tot ereleden van de vereniging Kies Leven. Met hun niet aflatende inzet zijn zij voor allen een voorbeeld.

Landelijke gedenkplaats “Kruik vol tranen”

Op D.V. zaterdag 29 april 2023 zal met een kleine besloten plechtigheid binnen “Bijzonder Bos” (gemeente Driebergen-Rijssenburg) de landelijke gedenkplaats “Kruik vol tranen” geopend worden. Een plaats om stil te staan bij kinderen die niet geboren werden door abortus of miskraam. Een plek om te rouwen en te bidden voor vrouwen (en hun partners) die, vaak in eenzaamheid, hierover pijn en verdriet met zich dragen. Maar ook voor andere betrokkenen is het een indrukwekkende plaats van gedenken midden in de stilte van de natuur. Afgelopen zaterdag is daartoe een wilgentenen gedenkwand geplaatst, waaraan, zo daar behoefte aan is, kleine leistenen plaatjes met tekst (bijv. een naam) bevestigd kunnen worden.

Het uitschrijven van gevoelens werkt helend. Dat kan geheel anoniem.

Rond die tijd zal ook de pagina KruikVolTranen.nl online komen met informatie over de gedenkplaats. Maar ook met de mogelijkheid om iets te delen van de spijt en verdriet die gevoeld wordt. Het uitschrijven van gevoelens werkt helend. Dat kan geheel anoniem. Er heerst nog steeds veel stilte in de media over post-abortusleed. Door de inrichting van deze gedenkplaats willen we erkenning geven aan de spijt en verdriet van deze vrouwen. En aan vrouwen die een kindje hebben verloren door een miskraam.

Het Engelstalige boek “Stuck” wordt vertaald!

Het boek “Stuck” (230 p), is geschreven door Justina van Manen, maar is eigenlijk een ervaringsverslag van duizenden gesprekken die medewerkers van de Canadese pro-life organisatie CCBR hebben gevoerd. Het bevat waardevolle informatie voor iedereen die actief is met het onderwerp “abortus” of zich hierop wil oriënteren. Allerlei aanwijzingen worden gegeven hoe in liefde pro-life argumenten gedeeld kunnen worden, bij acties of stands, maar ook in persoonlijke gesprekken. Zie het concept van de reeds vertaalde Introductie.

Wilt u meehelpen om dit boek in Nederland uit te brengen?

Sponsor dan één of meer pagina’s à € 13,- per pagina (vertaling, correcties, etc.) en doe dat dan via www.kieslevenactueel.nl/doneren en zet in het vakje Bericht: “Vertaling Stuck”. Indien u tien pagina’s sponsort, dan ontvangt u als dank het boek thuisgestuurd tijdens de Week van het Leven 2023.

De getuigenissen laten zien wat een impact het heeft om als pro-lifer goed voorbereid in gesprek te gaan.

Maaike Rozendal (een van de medewerkers van CCBR) schrijft over het boek: “De voorbeelden en getuigenissen op straat en in het dagelijks leven, laten zien wat een impact het heeft om als pro-lifer goed voorbereid in gesprek te gaan. Van harte aanbevolen!”

Uit een wakeverslag

Na een tijdje zagen we een meisje zoekend om zich heen kijken. Tas om de schouder, haar telefoon checkend. Ze kwam onze kant op. We hebben lang en rustig gepraat. Ze is 21 jaar, ze had in haar eentje 3,5 uur gereisd vanuit België naar Nederland. En nu kon ze de kliniek niet vinden. Ze was de oudste van vier kinderen. Haar ouders moslim, niet heel streng, wisten niet van de zwangerschap. Vader van de baby was niet in beeld. Twee vriendinnen wisten van de baby, verder niemand. Ze was al bij een abortuskliniek in België geweest, had haar kindje op de echo gezien en wist dat ze vier maanden zwanger was. Hartverscheurend.

Ze had haar kindje op de echo gezien en wist dat ze vier maanden zwanger was. Hartverscheurend.

Ik heb haar op alle mogelijke manieren steun aangeboden. Zoals bellen met haar moeder, meerijden naar België waar ik pro-lifers persoonlijk ken, gevraagd wat ze nodig heeft, voorgesteld verderop koffie te drinken. De beslissing zat vast op de moslimcultuur, ze zou iedereen kwijtraken. Ook aangeboden om te bellen met mijn moslima vriendin die pro-life is. Aangeboden haar in huis te nemen als dat een oplossing zou kunnen zijn. Wil je mijn nummer, wil je nog met iemand anders praten.
Ze bleef maar staan luisteren, alsof ze zelf hoopte dat ze kracht kreeg om voor de baby te kiezen. Een zacht en oprecht meisje.

Na een tijdje keek ze me aan: ik ga het toch doen. Bedankt voor alles wat je zei. Nog even keek ze aandachtig naar het babymodelletje van 11 weken. Nee ze wist niet of haar kindje een jongen of een meisje was. Dat wilde ze ook niet weten. Ja, ze wist dat het hartje klopte. Nee, ze dacht niet dat ze er een trauma van zou krijgen van deze abortus. De familie tegen je krijgen is veel erger…
Ze gaf me een knuffel, zo stonden we even. Ik heb haar nog gevraagd opmerkzaam te zijn op een stem in haar hart. Want wij zouden blijven bidden om een wonder.

Training vrijwilligers en wakers

Voor woensdag 24 mei staat er D.V. een trainingsmiddag en -avond gepland in het midden van het land. Een dag waarvoor we iedereen uitnodigen die zich geroepen weet om op te komen voor ongeboren kinderen, of dat wil onderzoeken. We gaan samen nadenken over en ons laten instrueren hoe op een effectieve wijze pro-life gesprekken gevoerd kunnen worden. Hoe ook op andere plaatsen dan bij abortuscentra, en bijvoorbeeld tijdens vakanties, opgekomen kan worden voor ongeboren kinderen. In elke regio kan een pro-lifegroep actief zijn. Dat hoeft zich niet te beperken tot de steden met een abortuscentrum.

Nieuwe folders

Zie ook de geplande vertaling van het boek Stuck, waarvan de schrijfster meldt dat zij 14 jaar oud was toen zij, samen met anderen, voor het eerst zulke gesprekken voerde. Dus ook jongeren zijn heel welkom bij deze training. Planning is om deze dag op te delen in twee delen. Vanaf 14:30 uur ontvangst, daarna door ervaringsdeskundige een bespreking van diverse situaties van onbedoeld zwangere vrouwen en mogelijk aanbod van hulp. Volop ruimte om met elkaar ervaringen te delen en te bespreken. Speciaal voor wakers en hulpverleners Rond 17.30 gezamenlijke maaltijd. Na de maaltijd een training van Maaike Rosendal over het aanspreken van mensen in een nieuwe vorm van opinie beïnvloeding op straat.

Abortuscentrum Rotterdam

De afgelopen maand is het artikel: ‘Dubbele agenda abortuslobby’ verschenen op meerdere websites. Revive.nl, Gereformeerd Venster en Dezedagen.nl hebben de artikelen ook overgenomen en volop onder de aandacht gebracht. We zijn hier heel dankbaar voor.

Een ander artikel dat verscheen was: ‘Borstkanker omlaag – Wat mag dat kosten?’ – “Ik had er zo nog niet naar gekeken”, was een reactie op dit artikel geheel uitgaande van algemene stukken van de overheid en seculiere organisaties. Een ander schreef: “Kees van Helden laat zien dat zowel het abortusbeleid als het overheidsbeleid in het algemeen borstkanker bevordert.”

Meer informatie: www.kiesleven.nl
Auteur: Family7 en nieuwsbrief Kies Leven
Foto: Videostill Family7

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies